ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
კონტაქტი

მისამართი: 

სათაო ოფისის მისამართი: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. № 22.

საიდენტიფიკაციო კოდი - 202238621

ტერიტორიული სამსახურების მისამართები

სამუშაო დრო: ორშაბათი - პარასკევი; 09:00 -18:00 სთ.

ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge

სააგენტოს თავმჯდომარესთან შეხვედრის მსურველებს ვთხოვთ, წინასწარ მოგვმართონ განცხადებით  და მოითხოვონ აუდიენცია შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, სანაპიროს 2 (თბილისის იუსტიციის სახლი) ან ტერიტორიულ სამსახურებში.

   2 405 405

სატელეფონო ხაზის ოპერატორები მზად არიან გაგიწიონ  კონსულტაცია და მოგაწოდონ საჭირო  ინფორმაცია

 ცხელი ხაზი:  08 009 009 09

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები

 ონლაინ კონსულტაცია

ვაკანსიებთან და კონკურსებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დარეკეთ ტელ.: 2 91 18 68 (7068; 7753) 
ავტორიზაციის მიღებასთან დაკავშირებით არსებულ საკითხებზე დარეკეთ ნომერზე (+995 32) 2 25 15 28 (8888) ან (+995 32) 2 25 15 28 (7777)

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი – TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი – 707427078 (სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)

707427519 (სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი)