ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში დამუშავებული საკადასტრო და სარეგისტრაციო ინფორმაცია (საკადასტრო რუკები)

რეგ. ნომერი მესაკუთრე საკადასტრო კოდი მოხაზულობის ინფორმაცია სიტუაციური ნახაზი რუკის ინფორმაცია განცხადების დამატება
882020581034 თენგიზ იმერლიშვილი {P/N 43001005952};
202.68.11.48.025.007 დამატება
882020581357 დავითი იმერლიშვილი {P/N 43001009877}; თეა იმერლიშვილი {P/N 43001003930}; ლერი იმერლიშვილი {P/N 43101047743}; მედიკო იმერლიშვილი {P/N 43001033110};
202.68.11.48.044.004 დამატება
882020582042 თამაზ გიუნაშვილი {P/N 43001010791};
202.68.11.48.009.001 დამატება
882020591496 ელგუჯა ბადუაშვილი {P/N 43001010449}; ხათუნა კოკაური {P/N 43001036844}; იმედა ბადუაშვილი {P/N 43001003932}; ნაზიკო ბადუაშვილი {P/N 43001033378};
202.68.11.48.024.001 დამატება
882020597115 მანანა ელიაშვილი {P/N 59001057809};
202.68.11.48.042.003 დამატება
882020608728 გიორგი ელიაშვილი {P/N 43001025659}; ნატო ელიაშვილი {P/N 43001025660}; მარიამ ელიაშვილი {P/N 43001043977};
202.68.11.48.031.004 დამატება
882020893489 თეიმურაზ თოდაძე {P/N 43001022791}; ელენა თოდაძე {P/N 43001033187}; გიორგი თეიმურაზის ძე თოდაძე; ია თეიმურაზის ასული თოდაძე;
202.68.11.48.049.003 დამატება
882020897367 ბადუაშვილი დუდა;
202.68.11.48.024.003 დამატება
882020895234 ციური ელიაშვილი;
202.68.11.48.034.003 დამატება
882020893623 ნუნუ იმერლიშვილი {P/N 43001017131};
202.68.11.48.045.002 დამატება
882020893761 მალვინა კაპანაძე {P/N 43001033209};
202.68.11.48.048.001 დამატება
882020893617 ნოდარ ბადუაშვილი {P/N 43001033368};
202.68.11.48.044.009 დამატება
882020893463 თემურ გოგინაშვილი (დაბ. თარიღი: 01/01/1948); ტარიელ გოგინაშვილი (დაბ. თარიღი: 23/05/1948); გიორგი გოგინაშვილი (დაბ. თარიღი: 18/10/1993); ანზორ გოგინაშვილი {P/N 43001020939}; ოლია გოგინაშვილი; შორენა გოგინაშვილი;
202.68.11.48.012.006 დამატება
882020891879 ინგა თოდაძე {P/N 43001027453};
202.68.11.48.038.002 დამატება
882020893750 რამან იმერლიშვილი {P/N 43001002881};
202.68.11.48.003.001 დამატება
882020897157 ბადრი ბადუაშვილი;
202.68.11.48.033.002 დამატება
882020897054 ივანე გიორგის ძე თოდაძე;
202.68.11.48.031.005 დამატება
882020893231 რამაზი ვარფო საბიაშვილი;
202.68.11.48.009.004 დამატება
882020892405 ვლადიმერ ჩალაბაშვილი {P/N 59001036719};
202.68.11.48.036.002 დამატება
882020893751 ჯაბა იმერლიშვილი {P/N 43001032406};
202.68.11.48.003.002 დამატება
მონაცემების ძებნა.
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
მუნიციპალიტეტი
ადმინისტრაციული ერთეული
ბლოკი
ახალი განცხადების მიღება
თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება
განცხადება მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნით
მაღალ მთიანი მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნა
მაღალ მთიანი თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება