ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში დამუშავებული საკადასტრო და სარეგისტრაციო ინფორმაცია (საკადასტრო რუკები)

რეგ. ნომერი მესაკუთრე საკადასტრო კოდი მოხაზულობის ინფორმაცია სიტუაციური ნახაზი რუკის ინფორმაცია განცხადების დამატება
882020582429 შოთა ბუზიაშვილი {P/N 43001007301}; ნინო ბუზიაშვილი; ჟუჟუნა ბუზიაშვილი; გიგა ბუზიაშვილი;
202.68.15.50.018.001 დამატება
882020591740 პაატა მამესწარაშვილი {P/N 43001037117}; გოჩა მამესწარაშვილი {P/N 43001037407}; თეა მამესწარაშვილი; ეთერი მამესწარაშვილი; ქეთევანი მამესწარაშვილი; მიხეილ მამესწარაშვილი; ნიკოლოზ მამესწარაშვილი {P/N 43001033288}; ეთერი მამესწარაშვილი {P/N 43001026921};
202.68.15.50.011.008 დამატება
882020595323 სონია სერგოს ასული ნასყიდაშვილი;
202.68.15.50.011.004 დამატება
882021022072 პაატა მამესწარაშვილი {P/N 43001037117}; გოჩა მამესწარაშვილი {P/N 43001037407}; ეთერი მამესწარაშვილი; ქეთევანი მამესწარაშვილი; მიხეილ მამესწარაშვილი; ნიკოლოზ მამესწარაშვილი {P/N 43001033288}; ეთერი მამესწარაშვილი {P/N 43001026921}; თეა მამესწარაშვილი;
202.68.15.50.011.009 დამატება
882021017062 გელა ბუზიაშვილი {P/N 43001019179};
202.68.15.50.032.003 დამატება
882021023324 ერვანდო მღებრიშვილი;
202.68.15.50.004.002 დამატება
882021022646 ჯონდო ზურაბაშვილი {P/N 43001001777}; ზურაბი ზურაბაშვილი; ხატია ზურაბაშვილი; თეონა ზურაბაშვილი;
202.68.15.50.029.006 დამატება
882021022009 ნანული კუთხაშვილი; ზურაბი კუთხაშვილი; ნიკოლოზი კუთხაშვილი {P/N 43001027571};
202.68.15.50.011.001 დამატება
882021022054 სახელმწიფო;
202.68.15.50.011.006 დამატება
882021022058 ალექსი მღებრიშვილი {P/N 43001016596};
202.68.15.50.009.001 დამატება
882021021949 მიხეილ მღებრიშვილი {P/N 43001001973};
202.68.15.50.029.003 დამატება
882021022133 ჯონი მღებრიშვილი {P/N 43001007184};
202.68.15.50.029.002 დამატება
882021022057 ლერი ნასყიდაშვილი;
202.68.15.50.011.007 დამატება
882021019365 მარიამ ბუზიაშვილი {P/N 01001066929};
202.68.15.50.036.002 დამატება
882021019201 ამირან საათაშვილი;
202.68.15.50.035.004 დამატება
882021019372 თამაზ ბუზიაშვილი {P/N 43001023777}; ნადეჟდა ბუზიაშვილი {P/N 43001023760}; სვეტა ბუზიაშვილი {P/N 43001011461}; ეკატერინე ბუზიაშვილი {P/N 43001020980};
202.68.15.50.037.002 დამატება
882021017883 ფატი ზურაბაშვილი;
202.68.15.50.033.006 დამატება
882021019275 ციური ჯანიაშვილი {P/N 43001043402}; ჯემალი ჯანიაშვილი; ზვიადი ჯანიაშვილი; ნესტანი ჯანიაშვილი;
202.68.15.50.035.007 დამატება
882021022375 ბადრი ეგნატაშვილი {P/N 43001035597};
202.68.15.50.007.001 დამატება
882021016952 ზურაბ ზურაბაშვილი {P/N 43001033666}; ანნა ზურაბაშვილი; კახაბერი ზურაბაშვილი; გიორგი ზურაბაშვილი;
202.68.15.50.031.008 დამატება
მონაცემების ძებნა.
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
მუნიციპალიტეტი
ადმინისტრაციული ერთეული
ბლოკი
ახალი განცხადების მიღება
თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება
განცხადება მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნით
მაღალ მთიანი მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნა
მაღალ მთიანი თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება