ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში დამუშავებული საკადასტრო და სარეგისტრაციო ინფორმაცია (საკადასტრო რუკები)

რეგ. ნომერი მესაკუთრე საკადასტრო კოდი მოხაზულობის ინფორმაცია სიტუაციური ნახაზი რუკის ინფორმაცია განცხადების დამატება
882020482438 ნუნუ ალექსანდრე ხუციშვილი {P/N 59001091042} {C/N 15IC81314} (დაბ. თარიღი: 04/04/1964) [მცხ.: გორი ს. საქაშეთი ]; ვლადიმერ ხუციშვილი; თეიმურაზ ხუციშვილი; ზურაბ ხუციშვილი;
202.66.43.02.037.002 დამატება
882020483244 დავით ტარუაშვილი {P/N 59001043031}; თორნიკე ტარუაშვილი {P/N 59001118179}; მზევინარ წაქაძე {P/N 18001052655}; ნიკა ტარუაშვილი {P/N 59350001117};
202.66.43.01.037.002 დამატება
882020487199 მაია ბარჯაძე; მარიამი ბარჯაძე; ალექსანდრე ბარჯაძე {P/N 59001100640}; თამაზი ბარჯაძე;
202.66.43.02.036.003 დამატება
882020487626 ქეთევან ნონიაშვილი (დაბ. თარიღი: 03/06/1966); ელგუჯა ნონიაშვილი {P/N 59001091941}; შორენა ნონიაშვილი; თამარი ნონიაშვილი;
202.66.43.02.026.001 დამატება
882020493024 შალვა ხუციშვილი {P/N 59001083349}; მარინე ხუციშვილი {P/N 59301136921}; თამარი ხუციშვილი; მაია ხუციშვილი;
202.66.43.02.019.003 დამატება
882020499351 მურმან მაწონაძე {P/N 59001026124};
202.66.43.02.027.001 დამატება
882020513609 ბეგლარ მოგელაშვილი {P/N 59001089452}; ლია მოგელაშვილი {P/N 59001089451}; ლაშა მოგელაშვილი {P/N 59001115643}; თორნიკე მოგელაშვილი {P/N 59001114790};
202.66.43.01.056.002 დამატება
882020516176 ელგუჯა ხუროშვილი {P/N 59001101847};
202.66.43.18.031.006 დამატება
882020788603 თამაზ ხიზანიშვილი {P/N 01029016063};
202.66.43.02.031.001 დამატება
882020819103 დიმიტრი ხუციშვილი {P/N 59001101191};
202.66.43.02.019.002 დამატება
882020789486 გიორგი ხუციშვილი {P/N 59001035095};
202.66.43.02.016.002 დამატება
882020788378 იასონ ტარუაშვილი {P/N 59001095073}; ფერიდე ტარუაშვილი;
202.66.43.02.032.004 დამატება
882020790478 სახელმწიფო;
202.66.43.02.026.005 დამატება
882020790355 სახელმწიფო;
202.66.43.01.037.004 დამატება
882020476005 თენგიზ ანცარიძე {P/N 01027046284};
202.66.43.01.037.001 დამატება
882020476281 ბიძინა ხუციშვილი {P/N 59001074338};
202.66.43.02.021.002 დამატება
882020477273 კახაბერ ხუციშვილი {P/N 01023006913};
202.66.43.02.016.001 დამატება
882020478119 გოჩა ლაზარაშვილი {P/N 59001027098}; ოთარი ლაზარაშვილი;
202.66.43.01.004.001 დამატება
882020482078 გიორგი ტარუაშვილი {P/N 59001002525}; თამარი ტარუაშვილი; ფიქრია ტარუაშვილი;
202.66.43.02.031.005 დამატება
882020482211 ელისო ბიჭიკო ლანჩავაშვილი {P/N 59001106826} {C/N 17ID63198} (დაბ. თარიღი: 25/12/1970) [მცხ.: გორი ს. საქაშეთი ];
202.66.43.02.018.001 დამატება
მონაცემების ძებნა.
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
მუნიციპალიტეტი
ადმინისტრაციული ერთეული
ბლოკი
ახალი განცხადების მიღება
თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება
განცხადება მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნით
მაღალ მთიანი მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნა
მაღალ მთიანი თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება