ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ნოტარიუსები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისები ნოტარიუსების დახმარებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია. მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, სასურველი მომსახურება სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებსა და იუსტიციის სახლებში მისვლის გარეშე, სახლთან ან ოფისთან ახლოს, უახლოეს ნოტარიუსთან მიიღონ.

ავტორიზაციის ხელშეკრულების საფუძველზე, ნოტარიუსებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება აქვთ. მათ სააგენტოს ელექტრონულ პროგრამებზე წვდომა და განცხადებისა თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მიღება, გაცემა, იპოთეკის, ჩუქების, მემკვიდრეობის და სხვა უფლების რეგისტრაცია შეუძლიათ.

დღეისათვის სააგენტოს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 247 ნოტარიუსთან აქვს გაფორმებული.

ნოტარიუსები>>>