ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ნოტარიუსები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  სერვისები ნოტარიუსების დახმარებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზებული ნოტარიუსების რიცხვი უკვე 229-ს აჭარბებს. ავტორიზაციის ხელშეკრულების საფუძველზე, მათ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება აქვთ.

ავტორიზებულ ნოტარიუსებს  სააგენტოს ელექტრონულ პროგრამებზე წვდომა და  განცხადებისა თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მიღება, გაცემა, იპოთეკის, ჩუქების, მემკვიდრეობის და სხვა უფლების რეგისტრაცია შეუძლიათ.

ავტორიზებული ნოტარიუსების დახმარებით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია. მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, სასურველი მომსახურება სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებსა და იუსტიციის სახლებში მისვლის გარეშე, სახლთან ან ოფისთან ახლოს, უახლოეს ნოტარიუსთან მიიღონ.

ავტორიზებული მომხმარებელი საჯარო რეესტრის ინოვაციური პროექტია, რომელიც ნოტარიუსებს, ბანკებს, უძრავი ქონების სააგენტოებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ადვოკატებს, იურიდიულ და საამზომველო ფირმებს საშუალებას აძლევს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონული პროგრამების ავტორიზებული მომხმარებელები გახდნენ. თითოეულ მათგანს უწყების ერთიან მონაცემთა ბაზაში შესვლის ინდივიდუალური ნებართვა ენიჭება. ბაზაში დაცული ინფორმაციის მოძიების გარდა, ავტორიზებულ მომხმარებლებს მოქალაქის ნაცვლად შეუძლია საჯარო რეესტრში განაცხადის სარეგისტრაციოდ წარდგენა  და მოთხოვნილი დოკუმენტაციის მარტივად მიღება.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივის შედეგად, კერძო კომპანიები პოტენციურ მომხმარებლებს ახალ  მომსახურებას სთავაზობენ, რასაც მათთვის დამატებითი შემოსავლები მოაქვს. ამას გარდა, ისინი დაჩქარებული, „ერთი სარკმლის  პრინციპზე“ დაფუძნებული სერვისებით მომხმარებლებს კიდევ უფრო კომფორტულ გარემოს უქმნიან.

დღეისათვის სააგენტოს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 350-მდე ავტორიზებულ მომხმარებელთან აქვს გაფორმებული.

ნოტარიუსების მისამართები