ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მომსახურების ცენტრები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების მიღება შესაძლებელია საზოგადოებრივ ცენტრებშიიუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში.

გარდა ამისა, მოქალაქეებს მომსახურების მისაღებად შეუძლიათ, მიმართონ ნოტარიუსს, ლიბერთი ბანკის ფილიალებს და სხვა ავტორიზებულ პირს.