ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მიზანია გამჭვირვალე და საზოგადოებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. სააგენტოს სერვისები, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით მოქალაქე იყენებს,  მუდმივად იქცევს  საზოგადოების ყურადღებას. შესაბამისად, მომხმარებელთა ინფორმირება მიმდინარე საქმიანობის, ახალი სერვისების, დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების თაობაზე,  მის ერთ-ერთ აუცილებელ ფუნქციას წარმოადგენს.