ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიზანია გამჭვირვალე და საზოგადოებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია. სააგენტოს სერვისები, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით მოქალაქე იყენებს,  მუდმივად იქცევს  საზოგადოების ყურადღებას. შესაბამისად, მომხმარებელთა ინფორმირება მიმდინარე საქმიანობის, ახალი სერვისების, დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების თაობაზე,  მის ერთ-ერთ აუცილებელ ფუნქციას წარმოადგენს.