ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საფასური და ვადები

 

მუნიციპალიტეტების რეესტრში მონაცემების ასახვა უფასოა და ხორციელდება 7 დღის ვადაში საფასურის გარეშე;

ამონაწერის მომზადება მუნიციპალიტეტების რეესტრიდან უფასოა და ხორციელდება 1 სამუშაო დღის ვადაში.