ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია

 

დასახელება განთავსების თარიღი
სააგენტოს თავმჯდომარე  
თავმჯდომარის მოადგილე  
თავმჯდომარის მოადგილე  
სააგენტოს მენეჯმენტი  
ტერიტორიული სამსახურების ხელმძღვანელობა