ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
სტატისტიკა და ანალიზი

სტატისტიკა და ანალიზი ნებისმიერი საჯარო ინსტიტუციის აუცილებელი ელემენტებია, რომელთა გარე­შეც ეფექტური მმართველობა და მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამ ფუნქციების განხორციელებით სარგებელს იღებს არა მხოლოდ კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანო, არამედ მთლიანად სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება.

საჯარო რეესტრი აწარმოებს ქონებისა და ბიზნესის რეგისტრაციის სტატისტიკას და გამოსცემს სხვადასხვა სტატისტიკურ და ანალიტიკურ პუბლიკაციას, რაც თანაბრად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი კატეგორიის მომხმარებლისათვის.

 

მოგვწერეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები ელექტრონული ფოსტის მისამართზე -  info@napr.gov.ge