ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი: „მიწის მართვა“

(1998წ. –2005წ.)

პროექტის მიზანი: მიწაზე საკუთრების უფლებების განხორციელების ხელშეწყობა, მიწის მართვის ეფექტური ინსტიტუციური სისტემისა და  მიწის ბაზრის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა

პროექტის ბიუჯეტი: 2,406 მილიონი აშშ დოლარი

პროექტის შედეგი:

  • გორის რაიონში საკადასტრო სამუშაოების შესრულება და რეგისტრაციის სისტემის დანერგვა
  • ადმინისტრაციული მხარდაჭერა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით
  • 11 რაიონული სარეგისტრაციო ოფისის განახლება და აღჭურვა
  • საგადასახადო სიების მომზადება
  • საზოგადოების ინფორმირება