ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მსოფლიო ბანკი/სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის „სოფლის მეურნეობის განვითარების" პროექტის მიწის რეგისტრაციის კომპონენტი

(1997წ. – 30 ივნისი, 2005წ.)

პროექტის მიზანი:კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის განვითარების ხელშეწყობა

პროექტის ბიუჯეტი: 6.76 მილიონი აშშ დოლარი

პროექტის შედეგი:

  • სარეგისტრაციო სამსახურების შექმნა მცხეთისა და გარდაბნის რაიონებში
  • საკადასტრო-სარეგისტრაციო სამუშაოები მცხეთისა და გარდაბნის რაიონებში (152000 საკუთრების ობიექტის აღრიცხვა)
  • ტრენინგები მიწის რეგისტრაციის პროცედურებში, სამართლებრივ, მენეჯერულ და ტექნიკურ ასპექტებში
  • აეროგადაღება მცხეთისა და გარდაბნის რაიონებში (2000 კვ.კმ), კახეთის რეგიონსა და ცენტრალური საქართველოს ტერიტორიებზე (10000 კვ.კმ)
  • სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები 10 რეგიონულ და 32 რაიონულ სარეგისტრაციო ოფისებში; ოფისების აღჭურვა კომპიტერული ტექნიკითა და ავეჯით
  • საზოგადოების ინფორმირება