ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მიმდინარე პროექტები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მთავარი პრიორიტეტი მოქნილი, ეფექტური, გამართული, მარტივი და მოქალაქეზე ორიენტირებული სარეგისტრაციო სისტემის შექმნაა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით ბევრი რამ გაკეთდა და პროგრესული ნაბიჯებიც გადაიდგა, დარჩა საკითხები და ხარვეზები, რომლებიც გამოსწორებას საჭიროებს. მათ შორის, საკუთრების დაცვის, საკადასტრო სტანდარტის შექმნის, მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. უწყება ამ პრობლემების გადაჭრაზე უკვე ზრუნავს და ქმედით ნაბიჯებსაც დგამს.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის, როგორც განვითარებაზე ორიენტირებული  ორგანიზაციისთვის, ამ საკითხების მოწესრიგება სამომავლო გამოწვევა და მთავარი პრიორიტეტია.

სააგენტოში უკვე დაწყებულია და  წარმატებით მიმდინარეობს შემდეგი პროექტები: