ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საკადასტრო რუკები

რუკების ფუნქციონალის სრულყოფილად გამოყენებისთვის საჭიროა Mozilla Firefox ბრაუზერის განახლებული ვერსია და ინტერნეტ კავშირის გამტარუნარიანობა 10 მეგაბიტი წამში. 

საკადასტრო რუკა საქართველოს მასშტაბით

(gisappsn.reestri.gov.ge)

ახალი საკადასტრო რუკა საქართველოს მასშტაბით

(maps.napr.gov.ge)

  საკადასტრო რუკა ქ. თბილისის მასშტაბით