ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
შესყიდვების სამსახური

სამსახურის უფროსი ვახტანგ შავგულიძე

ვახტანგ შავგულიძე შესყიდვების სამსახურის უფროსის პოზიციაზე 2015 წლის აგვისტოდან დაინიშნა. 2013 წლის მარტიდან შესყიდვების სამსახურში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობდა.

2008 წელს საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა და ბიზნესის მართვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა მარკეტინგის სპეციალობით.

ვახტანგ შავგულიძე დასაოჯახებელია.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 

სამსახურის დებულება