ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
კახეთის რეგიონული ოფისი

  

ახმეტის ფილიალი

  უფროსი ოპერატორი მარი ჩეკურიშვილი

  ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №50 

  +(995 32) 2 405405

  ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge

  

დედოფლისწყაროს  ფილიალი

 უფროსი ოპერატორი ლია ქისტაური

  ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ. № 82

  +(995 32) 2 405405

  ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge 

  

საგარეჯოს ფილიალი

  უფროსი ოპერატორი ზურაბ ბაზერაშვილი

  ქ. საგარეჯო, ჯაფარიძისქ. №2

  +(995 32) 2 405405

  ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge