ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ იოფისი

 

  

ნინოწმინდის ფილიალი 

  უფროსი ოპერატორის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი მასკალსკი

  ქ. ნინოწმინდა, ა. პუშკინისქ. №43

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge