ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
აჭარის რეგიონული ოფისი

  ქედის ფილიალი

  უფროსი ოპერატორი მალხაზ თედორაძე

  დაბა ქედა, 26 მაისის ქ. №2

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge

  

ქობულეთის ფილიალი

  უფროსი ოპერატორი  ირაკლი ოთიაშვილი

 ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ. №136-ის მიმდებარედ

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge

   

ხელვაჩაურის ფილიალი

 უფროსი ოპერატორი ნოდარ დუმბაძე

  ხელვაჩაური, ლ. გოთუას. ქ.  №65

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge

  

ხულოს ფილიალი

  უფროსი ოპერატორი მალხაზ ჯორბენაძე   

  დაბა ხულო, ტ. აბუსერიძის ქ. №5

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge