ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
აჭარის რეგიონული ოფისი

ხელვაჩაურის ფილიალი

 უფროსი ოპერატორი ნოდარ დუმბაძე

 ხელვაჩაური, ლ. გოთუას. ქ.  №65

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge