ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მოძებნე და შეასწორე შენი მისამართი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მუშაობს ელექტრონულ პროგრამაზე, რომელიც ნებისმიერ მომხმარებელს საშუალებას მიცემს, ელექტრონულად მოიძიოს და საჭიროების შემთხვევაში დააკორექტიროს საკუთარი მისამართი.

პროგრამა ვებგვერდზე უახლოეს მომავალში განთავსდება.