ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
პროექტები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაში სივრცითი ინფორმაციის შექმნის მიმართულებით  რამდენიმე  პროექტი დაიგეგმა. ამჟამად უწყება სწორედ მათ განხორციელებაზე მუშაობს.