ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
GITI

2008 წლიდან საქართველოში იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსა და ICT ბიზნესსაბჭოს ორგანიზებით, კიბერ-უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების კონფერენცია GITI იმართება. ღონისძიებაში ყოველწლიურად 20-ზე მეტი სახელმწიფოს 400-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს.

GITI კონფერენციაზე სხვადასხვა ნომინაციაში, საჯარო და ბიზნეს სექტორში განხორციელებული გამარჯვებული IT პროექტები სახელდება. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ამ კონკურსზე ჯილდო არაერთხელ მიუღია.

  • 2015 წელს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ორ ნომინაციაში დაჯილდოვდა: "საუკეთესო რეგიონული მუნიციპალური ელ.გადაწყვეტილება" და "საუკეთესო online საინფორმაციო წყარო"
  • 2014 წელს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ორ ნომინაციაში დაჯილდოვდა: „საუკეთესო მომავლის პროექტი“ და „საუკეთესო ონლაინ რესურსი“ 
  • 2013 წელს მთავარი პრიზი - "წლის საუკეთესო IT სააგენტო" საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს გადაეცა. ამას გარდა, უწყებამ გამარჯვება დამატებით სამ ნომინაციაში მოიპოვა: "ყველაზე წარმატებული ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილება", "საუკეთესო IT მენეჯმენტი" და "ინფორმაციული უსაფრთხოების საუკეთესო მენეჯმენტი".
  • 2012 წელს საჯარო რეესტრის სააგენტომ GITI 2012-ზე "საუკეთესო ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტის" ნომინაციაში გაიმარჯვა
  • 2011 წელს საჯარო რეესტრის სააგენტოს GITI 2011-ზე პრიზი "საუკეთესო IT პროექტებისთვის" გადაეცა
  • 2010 წელს საჯარო რეესტრის სააგენტომ მეორედ მიიღო წლის "საუკეთესო IT სააგენტოს" ჯილდო. ამას გარდა, GITI 2010 -ზე მან გამარჯვება კიდევ სამ ნომინაციაში მოიპოვა: "საუკეთესო IT მენეჯმენტი", "ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ელექტრონული სერვისები" და "ინფორმაციული უსაფრთხოების საუკეთესო მენეჯმენტი"
  • 2009 წელს საჯარო რეესტრის სააგენტო ორ ნომინაციაში დაჯილდოვდა: "საუკეთესო IT ინოვაციები ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციისთვის" და "საუკეთესო IT მენეჯმენტი"
  • 2008 წელს, GITI-ს სადებიუტო ღონისძიებაზე, "წლის საუკეთესო IT სააგენტოდ" სწორედ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დასახელდა. ამას გარდა, იგი გახდა გამარჯვებული "საუკეთესო IT მენეჯმენტისა" და "ყველაზე წარმატებული ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილების" ნომინაციებშიც