ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სხვა ორგანიზაციები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია

N სათაო ოფისი ქ. თბილისი,ჭავჭავაძის გამზ. N70
ტელ: (995 32) 2  2292929
www.rico.ge
  მისამართი
1 ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N70
2 ქ. ქუთაისი,ჭავჭავაძის 62
3 ქ. რუსთავი,მეგობრობის 3
4 ქ. ბათუმი,ჭავჭავაძის 25
5 ქ. გორი, ჭავჭავაძის 6
     

 

სს სს „ინფოლენდ ჯორჯია-Infoland Georgia“.“  (იურიდიული ფირმა)   მიხეილ შომახია    2 206 205
შპს „ბი-ჯი-აი ედვაიზორი სერვისიზ ჯორჯია“   (იურიდიული ფირმა) თამარ თევდორაძე     2 997 292
შპს „კავკასუს ონლაინი“ (საინფორმაციო)  სალომე ბერიშვილი   
სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გერთიანებული რეგისტრატორი" – ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 74ა  
შპს "თ.ი. არქიტექტურა"- ქ. თბილისი, ბუაჩიძის ქ. 8  
  სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია  
შპს "საქართველოს გაერთანებული წყალმომარაგების კომპანია" - წარმომადგენელი ეკატერინე ჩიხრაძე - ქ. თბილისი, ვ/ფშაველა 76ბ