ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ბანკები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისები ბანკების დახმარებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია.

ავტორიზაციის ხელშეკრულების საფუძველზე, ბანკებ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება აქვთ.

დღეისათვის სააგენტოს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 11 ბანკთან აქვს გაფორმებული.