ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები: 

 

ირინა ქაროსანიძე

იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსი

ტელეფონი2 91 18 68 (7583)

ელ. ფოსტა: ikarosanidze@napr.gov.ge

 

მანანა ცინაძე 

მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 2 91 18 68 (4951)

ელ. ფოსტა: mtsinadze@napr.gov.ge

 

ელისო გელაშვილი

საინფორმაციო სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 2 91 18 68 (7096)

ელ. ფოსტა: egelashvili@napr.gov.ge