ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საკონტაქტო ინფორმაცია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მიზანია გამჭვირვალე და საზოგადოებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია სააგენტოს საქმიანობის შესახებ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისები, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით მოქალაქე იყენებს,  მუდმივად იქცევს  საზოგადოების ყურადღებას. შესაბამისად, მომხმარებელთა ინფორმირება მიმდინარე საქმიანობის, ახალი სერვისების, დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების თაობაზე,  მის ერთ-ერთ აუცილებელ ფუნქციას წარმოადგენს.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 2 91 18 68 

 info@napr.gov.ge

 Facebook