ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
კვარტალური ჟურნალები
 2014 წელი , "ჩვენ ვზრუნავთ" ივლისი, 2014 წელი, №2 გამოშვება  მარტი, 2014 წელი, №1 გამოშვება
   

2014 წელი, ოქტომბერი, ინფორმაციული

  ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

  2015 წელი, №1 გამოშვება   2015 წელი, №2 გამოშვება

   
2016 წელი, N1 გამოშვება

 პროგრესიდან წარმატებამდე

გეოდეზია-კარტოგრაფიის მიმართულება

2016 წელი

 Blockchain

საინფორმაციო ჟურნალი N1 

2017 წელი