ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ვაკანსიები

მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული "ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" ფარგლებში 2020 წლის 30 ნოემბერს გამოცხადდა ვაკანსია: ICT მზაობის შეფასების კონსულტანტისა და პროგრამული უზრუნველყოფის აქტივების შეფასების კონსულტანტის შერჩევაზე.

მიმდინარე ვაკანსიის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმულები:

ICT მზაობის შეფასების კონსულტანტი: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=284372

პროგრამული უზრუნველყოფის აქტივების შეფასების კონსულტანტი: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=284371