ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
განხორციელებული ტენდერები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებული ელექტრონული ტენდერები განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე http://procurement.gov.ge

ტენდერების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სატენდერო განცხადების ნომრის ველში ტენდერის ნომრის მითითებით. იხ. ბმული >>>

განხორციელებული ტენდერები 2020

განხორციელებული ტენდერები 2019

განხორციელებული ტენდერები 2018

განხორციელებული ტენდერები 2017

განხორციელებული ტენდერები 2016

განხორციელებული  ტენდერები 2015

განხორციელებული ტენდერები 2014