ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მიმდინარე ტენდერები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერები განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე http://procurement.gov.ge

ტენდერების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სატენდერო განცხადების ნომრის ველში ტენდერის ნომრის მითითებით. იხ. ბმული >>>

მიმდინარე ტენდერები

 

მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული "ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" ტენდერები