ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
კონსულტაცია

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, როგორც მოქალაქეზე ორიენტირებული უწყება, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვალეობად მიიჩნევს მომხმარებლებისთვის სისტემატური და კომპეტენტური კონსულტაციის გაწევას.  გაეცანით ჩვენს საკონსულტაციო ბარათებს,  მომსახურების ვადებსა და საფასურს, დოკუმენტების ნიმუშებს, ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმას თუ გასაჩივრების წესს და ხშირად დასმულ კითხვებს.

დამატებითი კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით:

 ტელ: 2405405

 ელ.ფოსტა: info@napr.gov.ge

 ონლაინ კონსულტაცია

 Facebook