ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული "ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" ტენდერები

2020 წლის 29 ივლისს გამოცხადდა ტენდერი 5 (ხუთი) ერთეული GNSS როვერის შესყიდვაზე.

შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=361809&lang=ge