ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული "ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" ტენდერები

 

საქართველომ და მსოფლიო ბანკის ჯგუფში შემავალ საერთაშორისო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (IBRD) შორის 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებით (სესხი N9043-GE), საქართველომ მიიღო სესხი მსოფლიო ბანკისგან ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის (ILMDP) დამატებითი დაფინანსებისათვის. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია დრონების შესასყიდად. აღნიშნულ შესყიდვაზე არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები. სატენდერო წინადადებების წარდგენა და წინადადებების გახსნა ჩატარდება ელექტრონულად სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, გარკვეული მოდიფიკაციებით.  
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ლინკიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=395027&lang=ge

 

 

საქართველომ და მსოფლიო ბანკის ჯგუფში შემავალ საერთაშორისო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (IBRD) შორის 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებით (სესხი N9043-GE), საქართველომ მიიღო სესხი მსოფლიო ბანკისგან ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის (ILMDP) დამატებითი დაფინანსებისათვის. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია კანოპეების შესასყიდად. აღნიშნულ შესყიდვაზე არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები. სატენდერო წინადადებების წარდგენა და წინადადებების გახსნა ჩატარდება ელექტრონულად სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, გარკვეული მოდიფიკაციებით.  
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ლინკიhttps://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=395111&lang=ge 

2020 წლის 30 ნოემბერს გამოცხადდა ტენდერი 11 (თერთმეტი) ერთეული პიკაპის შესყიდვაზე.

შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ ბმული:

 https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=377826&lang=ge

 

 

2020 წლის 30 ნოემბერს გამოცხადდა ტენდერი 25 (ხუთი) ერთეული GNSS Smart ანტენის შესყიდვაზე.

შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=377819&lang=ge 

 

 

2020 წლის 3 დეკემბერს გამოცხადდა ტენდერი კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე.
 
შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ ბმული:
 
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=378469&lang=ge