ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული "ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის" ტენდერები

 

2020 წლის 30 ნოემბერს გამოცხადდა ტენდერი 11 (თერთმეტი) ერთეული პიკაპის შესყიდვაზე.

შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ ბმული:

 https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=377826&lang=ge

 

 

2020 წლის 30 ნოემბერს გამოცხადდა ტენდერი 25 (ხუთი) ერთეული GNSS Smart ანტენის შესყიდვაზე.

შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=377819&lang=ge 

 

 

2020 წლის 3 დეკემბერს გამოცხადდა ტენდერი კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე.
 
შესასყიდი საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ ბმული:
 
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=378469&lang=ge