ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მისამართების სისტემასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით,  სამისამართო  სისტემის განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით  სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. 

შეხვედრაში ოცამდე მუნიციპალიტეტის საკრებულოების, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიის, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის, საქართველოს ფოსტის, 112-ის, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. 

შეხვედრა დისკუსიის სახით წარიმართა. მონაწილეებმა მისამართებთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობაზე, მიმდინარე პრობლემებსა და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე იმსჯელეს. ხაზი გაესვა გამოცდილების გაზიარებისა და უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობას. ამასთან, მხარეებმა მზადყოფნა გამოხატეს, მუნიციპალიტეტების ხელშეწყობის მიზნით სამუშაოები განახორციელონ, რაც საბოლოოდ, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დაზუსტებას და სივრცითი მონაცემების შექმნას უზრუნველყოფს. თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით სამომავლო ღონისძიებები  დაიგეგმა.

სამუშაო შეხვედრა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის «მიწის საინფორმაციო სისტემის სანდოობა საქართველოში“ ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შვედეთის კარტოგრაფიის, კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის ორგანოსთან თანამშრომლობით ახორციელებს.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამისამართო რეესტრის წარმოების უფლებამოსილება 2012 წელს გადაეცა. გამართული სამისამართო სისტემა მოსახლეობისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი სერვისების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს, როგორიცაა სახანძრო, სასწრაფო დახმარება, სამართალდაცვა, ფოსტა, პიროვნების, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, სოციალური დახმარებების ადმინისტრირება და სხვ.