ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საჯარო რეესტრმა ამზომველებისთვის „სახელმძღვანელო საკადასტრო სამუშაოებისთვის“ მოამზადა

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის შემსრულებელი პირებისთვის „სახელმძღვანელო საკადასტრო სამუშაოებისთვის“ მოამზადა. სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო-საინფორმაციო ხასიათისაა და  ამზომველებს საკადასტრო სამუშაოების მაღალი სიზუსტითა და დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად შესრულებაში დაეხმარება. 

სახელმძღვანელოში  მოცემულია ინფორმაცია დამკვეთსა და ამზომველს შორის განსაზღვრული  ვალდებულებების, აზომვითი სამუშაოების განსახორციელებლად  საჭირო ხელსაწყოების, მეთოდებისა და ტექნიკური მოთხოვნების  შესახებ. მოცემული რეკომენდაციების მიხედვით ამზომველის მიერ კვალიფიციურად შესრულებული სამუშაო უფრო მეტად  დაცულს ხდის როგორც მიწის მესაკუთრეების, ასევე ამზომველის უფლებებს, აღმოფხვრის გადაფარვებს და მინიმუმამდე დაიყვანს მესაკუთრეებს შორის სამომავლო დავების წარმოშობის რისკს.

 

სახელმძღვანელო: https://napr.gov.ge/source/kadastri/saxelmdzgvanelo%20sakadastro%20samushaoebistvis17.07.2019.pdf