ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საჯარო გაცნობა კარალეთის არეალზე

საპილოტო არეალებზე ხორციელდება მონაცემების საჯარო გაცნობა. საჯარო გაცნობისთვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე-napr.gov.ge, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და საპილოტო არეალზე მერის წარმომადგენლის ადმინისტრაციულ შენობაში ქვეყნდება ინფორმაცია აზომილი ნაკვეთების შესახებ (ნაკვეთის ფართი, მოხაზულობა, მდებარეობა, მფლობელის სახელი და გვარი). დაინტერესებულ პირს გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში შეუძლია მოითხოვოს მონაცემების გადამოწმება თუ არ ეთანხმება გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. დასაბუთებული განცხადების საფუძველზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს ინფორმაციის გადამოწმებას დაინტერესებული პირის მონაწილეობით.

2019 წლის 1 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ გორის მუნიციპალიტეტში, კარალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის N001-დან N999-ის ჩათვლით   სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად.

http://pilotproject.napr.gov.ge/public/byareal/id/871647 

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 10 მაისის 18:00 საათის ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე:

  • გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა
  • დიდი გარეჯვარის სარიტუალო დარბაზი
  • პატარა გარეჯვარის სკოლის შენობა

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აღწერის შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ პროექტის რეგიონულ ფასილიტატორს ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405