ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ელექტრონული ხელმოწერის შემოწმების ინსტრუქცია

 

ელექტრონულად ხელმოწერილი დოკუმენტის გასახსნელად საჭიროა პროგრამა Abode Reader-ის ინსტალაცია კომპიუტერში, ხოლო  Abode Reader–ში სერტიფიკატების ინსტალაციის ინსტრუქციის სანახავად, გადადით შემდეგ ბმულზე:

https://id.ge/kb/pages/viewpage.action?pageId=1605634