ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სამეურნეო სამსახურის უფროსის  მოვალეობის შემსრულებელი

ალეკო ბოგვერაძე

ალეკო ბოგვერაძე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამეურნეო სამსახურის უფროსის  მოვალეობის შემსრულებლად 2017 წლის 4 დეკემბრიდან მუშაობს.

2015 წლის აგვისტოდან სამეურნეო სამსახურში სპეციალისტად მუშაობდა.

2007 - 2013 წლებში „ბლექს“ ჯგუფის ლაბორატორიის განყოფილებაში ლაბორანტი იყო.

1996 წელს ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი დაამთავრა.

ფლობს რუსულ ენას.

ჰყავს მეუღლე.