ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ევროკავშირის დაძმობილების (twinning) პროექტის „ელექტრონული მმართველობის განვითარება საქართველოში“ ტექნიკური დახმარება

(დეკემბერი 2013წ. - ივლისი, 2014წ.)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი: 1 200 000 ევრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის შედეგი:

  • ავსტრიელი ექსპერტების მიერ საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნის 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება
  • სემინარი NSDI-ს შესახებ
  • სემინარი 3-განზომილებიანი მოდელის შესახებ სივრცით მონაცემებთან დაკავშირებით
  • გამოცდილების გაზიარება და რეკომენდაციების მიწოდებაეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნასთან, მათ შორის, მონაცემთა გაცვლის პლატფორმასთან, მეტამონაცემების სტანდარტებსა და პროფილთან დაკავშირებით