ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ხედვა / მისია / ღირებულებები

ხედვა 

რეგისტრირებული საკუთრება - წარმატებული მომავლისთვის!

მისია  

ქონების და ბიზნესის რეგისტრაციის სისტემის, სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის განვითარება და საზოგადოების სწრაფი, ხელმისაწვდომი და ინოვაციური სერვისებით უზრუნველყოფა.

 ღირებულებები 

  • ღიაობა 

ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს და საზოგადოება გვენდობა ჩვენ 

  • განვითარება და ინოვაცია 

მიღწევები ინოვაციის გზით და არსებულის გაუმჯობესება 

  • ერთგულება 

ერთმანეთის, ორგანიზაციისა და საზოგადოებისადმი ერთგულება 

 

საქმიანობის სტრატეგია 2019-2020

სტრატეგიული გეგმა 2015-2017