ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
დიმიტრი ცინცაძის ფონდი

ა(ა)იპ დიმიტრი ცინცაძის ფონდში საჯარო რეესტრის თანამშრომლების მიერ  გადარიცხულია 13 267 ლარი.