ამგეგმავთა საერთაშორისო დღე

ამგეგმავთა საერთაშორისო დღე 2018 წელს 21 მარტს დაარსდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად აღინიშნება. ამ დღის მიზანია პროფესიის პოპულარიზაცია. ამზომველის პროფესია დღემდე გეოდეზიური მიმართულების წამყვანი დარგია.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უერთდება ამგეგმავთა საერთაშორისო კვირეულს და წარმატებას უსურვებს სფეროში დასაქმებულ პირებს.

სააგენტოში მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში 600-ამდე უძრავი ქონების ამგეგმავია დასაქმებული.

#ამგეგმავებისსაერთაშორისოკვირეულ