საჯარო გამოცხადება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცვანეს, ინგირისა და ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საყულიას, ფარცხანაყანებისა და მაღლაკის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, თერჯოლას მუნიციპალიტეტის ზედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ხრესილისა და ცუცხვათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მანდაეთისა და სარქველთუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, ვალეს, წყალთბილასა და არჯანას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გორის მუნიციპალიტეტის ტყვიავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარელის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის შაუმიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კახიფარის ადმინისტრაციულ ერთეულშიარსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.

27 მაისიდან 27 ივნისის ჩათვლით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცვანეს, ინგირისა და ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საყულიას, ფარცხანაყანებისა და მაღლაკის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, თერჯოლას მუნიციპალიტეტის ზედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ხრესილისა და ცუცხვათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მანდაეთისა და სარქველთუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, ვალეს, წყალთბილასა და არჯანას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გორის მუნიციპალიტეტის ტყვიავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარელის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის შაუმიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კახიფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.

მონაცემების გაცნობა შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tsalenjikha.gov.ge/

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://zugdidi.gov.ge/ka

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://martvili.gov.ge/

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tsageri.gov.ge/

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tskaltubo.gov.ge/

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://terjola.gov.ge/

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tkibuli.gov.ge/

✅ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://chiatura.gov.ge/

✅ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.akhaltsikhe.gov.ge/

✅გორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://gori.gov.ge/index.php?m=2

✅ქარელის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

http://shidakartli.gov.ge/ge/municipalities/index/4

✅მარნეულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://marneuli.gov.ge/

✅გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.gurjaani.gov.ge/

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ცვანეს, ინგირისა და ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ხუნწის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, საყულიას, ფარცხანაყანებისა და მაღლაკის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

თერჯოლას მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ზედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში,

ხრესილისა და ცუცხვათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

➡️ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, მანდაეთისა და სარქველთუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

➡️ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ქალაქ ახალციხეში,ვალეს, წყალთბილასა და არჯანას ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

➡️გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ტყვიავის

ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

➡️ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

➡️მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, შაუმიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

➡️ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში,

კახიფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 27 მაისიდან 27 ივნისის 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.