მიმდინარე ვაკანსიები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მსოფლიო ბანკის "მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის" პროექტის (GRAIL) მიწის ადმინისტრირების მომსახურების გაუმჯობესების და ციფრული მმართველობის ინფრასტრუქტურის შექმნის კომპონენტის ფარგლებში, აცხადებს შემდეგ ვაკანსიებს:

ქონების რეგისტრაციის სისტემის Full Stack დეველოპერი - https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=550229

უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემის Back-end დეველოპერი - https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=550223

გეოინფორმაციული სისტემების კონსულტანტი - https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=550225

გეოინფორმაციული სისტემების კონსულტანტი - https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=550227