საჯარო გამოცხადება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის აჭარისწყალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის, ახალსოფლის, ერგეტას, ორულუსა და დიდი ნეძის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ინჩხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ალისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის კლდეს, ელიაწმინდასა და ანდრიაწმინდას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სართიჭალას ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის ლალისყურისა და ფშაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.
13 მაისიდან 13 ივნისის ჩათვლით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის აჭარისწყალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის, ახალსოფლის, ერგეტას, ორულუსა და დიდი ნეძის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ინჩხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ალისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის კლდეს, ელიაწმინდასა და ანდრიაწმინდას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სართიჭალას ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის ლალისყურისა და ფშაველის ადმინისტრაციული ერთეულების ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და დაინტერესებულ პირებს, შესაძლებლობა აქვთ აგეგმვითი სამუშაოების შედეგებს, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას, გადაწყვეტილებებს აზომილ ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ და საკადასტრო რუკებს საჯაროდ გაეცნონ.
მონაცემების გაცნობა შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://www.khelvachauri.gov.ge/
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://zugdidi.gov.ge/ka
წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://tsalenjikha.gov.ge/
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://martvili.gov.ge/
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://terjola.gov.ge/
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://tsageri.gov.ge/
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://chiatura.gov.ge/
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://gardabani.gov.ge/
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://www.gurjaani.gov.ge/
თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://telavi.gov.ge/
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, აჭარისწყალის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ყულიშკარის, ახალსოფლის, ერგეტას, ორულუსა და დიდი ნეძის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაიუსტიციის სახლებში
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ინჩხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ალისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, კლდეს, ელიაწმინდასა და ანდრიაწმინდას ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სართიჭალას ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ახაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ლალისყურისა და ფშაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, 13 მაისიდან 13 ივნისის ჩათვლით 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.
მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.
დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.