საჯარო გამოცხადება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ქედის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ლეღვას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის, კიროვის, ზედა ეწერის, გრიგოლიშის, ოდიშისა და უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის დოშაყეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ოფშკვითისა და და პატრიკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ორპირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის აწყურის, მინაძესა და ურაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ქარელის მუნიციპალიტეტის ბრეძასა და მოხისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გორის მუნიციპალიტეტის ახალუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კასუმლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის ართანას, ნაფარეულისა და სანიორეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ვეჯინისა და ველისციხეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.
26 აპრილიდან 26 მაისის ჩათვლით ქედის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ლეღვას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დარჩელის, კიროვის, ზედა ეწერის, გრიგოლიშის, ოდიშისა და უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის დოშაყეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ოფშკვითისა და და პატრიკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ორპირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის აწყურის, მინაძესა და ურაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ქარელის მუნიციპალიტეტის ბრეძასა და მოხისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გორის მუნიციპალიტეტის ახალუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კასუმლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის ართანას, ნაფარეულისა და სანიორეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ვეჯინისა და ველისციხეს ადმინისტრაციული ერთეულების ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და დაინტერესებულ პირებს, შესაძლებლობა აქვთ აგეგმვითი სამუშაოების შედეგებს, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას, გადაწყვეტილებებს აზომილ ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ და საკადასტრო რუკებს საჯაროდ გაეცნონ.

მონაცემების გაცნობა შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge

ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://keda.gov.ge/
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://www.khelvachauri.gov.ge/
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://kobuleti.gov.ge/
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://zugdidi.gov.ge/ka
წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://tsalenjikha.gov.ge/
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://martvili.gov.ge/
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://tskaltubo.gov.ge/
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://tkibuli.gov.ge/
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://tsageri.gov.ge/
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/
ქარელის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
http://shidakartli.gov.ge/ge/municipalities/index/4
გორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://gori.gov.ge/index.php?m=2
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://marneuli.gov.ge/
თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://telavi.gov.ge/
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
https://www.gurjaani.gov.ge/

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ლეღვას ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, დარჩელის, კიროვის, ზედა ეწერის, გრიგოლიშის, ოდიშისა და უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლში
წალენჯიხას მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, დოშაყეს ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ოფშკვითისა და და პატრიკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლში
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ორპირის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, აწყურის, მინაძესა და ურაველის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლში
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ბრეძასა და მოხისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლში
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ახალუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, კასუმლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ართანას, ნაფარეულისა და სანიორეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლში
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ვეჯინისა და ველისციხეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლში

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს,26 აპრილიდან 26 მაისის ჩათვლით 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.
დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.