საჯარო გამოცხადება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუცუბანის, მუხაესტატესა და წყაროვკას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიას, კორცხელის, ნაცატუსა და ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარისა და ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბანძას ადმინისტრაციულ ერთეულში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ძევრისა და რუფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სვირისა და წყრუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გორის მუნიციპალიტეტის მეჯვრისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის კურდღელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კაჩაგანისა და დამიაგეურარხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოჩხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვანის მუნიციპალიტეტის ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.

10 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუცუბანის, მუხაესტატესა და წყაროვკას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიას, კორცხელის, ნაცატუსა და ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარისა და ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბანძას ადმინისტრაციულ ერთეულში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ძევრისა და რუფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სვირისა და წყრუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გორის მუნიციპალიტეტის მეჯვრისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის კურდღელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის კაჩაგანისა და დამიაგეურარხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოჩხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვანის მუნიციპალიტეტის ბზვანის ადმინისტრაციული ერთეულების ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და დაინტერესებულ პირებს, შესაძლებლობა აქვთ აგეგმვითი სამუშაოების შედეგებს, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას, გადაწყვეტილებებს აზომილ ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ და საკადასტრო რუკებს საჯაროდ გაეცნონ.

მონაცემების გაცნობა შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://kobuleti.gov.ge/

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.khelvachauri.gov.ge/

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://zugdidi.gov.ge/ka

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tsalenjikha.gov.ge/

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://martvili.gov.ge/

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://terjola.gov.ge/

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.akhaltsikhe.gov.ge/

გორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://gori.gov.ge/index.php?m=2

თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://telavi.gov.ge/

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://marneuli.gov.ge/

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tkibuli.gov.ge/

ვანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://vani.gov.ge/

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ხუცუბანის, მუხაესტატესა და წყაროვკას ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ჩხორიას, კორცხელის, ნაცატუსა და ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში , ჯვარისა და ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და ასევე, იუსტიციის სახლებში

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში ბანძას ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ძევრისა და რუფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სვირისა და წყრუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, მეჯვრისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, კურდღელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, კაჩაგანისა და დამიაგეურარხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და იუსტიციის სახლებში

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სოჩხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში და იუსტიციის სახლებში

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს,10 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.