საჯარო გამოცხადება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ქედის მუნიციპალიტეტის მახუნცენთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ნერგიეთის, ფერსათის, წითელხევის, ზეგანის, საკრაულას, ხანისა და ზედა დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ვანის მუნიციპალიტეტის დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაფიჩხივოსა და თაიას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზემო ხოდაშენისა და ქისტაურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გორის მუნიციპალიტეტის ტინისხევისა და ქვახვრელის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭართალის, ანანურის, ბაზალეთის, გრემისხევის, ჭონქაძის, ჭოპორტისა და ხეობის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, თიანეთის მუნიციპალიტეტის ჩეკურაათგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ხოფორისა და ჩოლურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქვ. ცაგერისა და საირმის ადმისტრაციულ ერთეულებში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.

28 დეკემბრიდან 28 იანვრის ჩათვლით ქედის, ბაღდათის, ვანის, ჭიათურის, ზუგდიდის, ჩხოროწყუს, ახმეტის, სიღნაღის, გორის, დუშეთის, თიანეთის, ლენტეხისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულების ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და დაინტერესებულ პირებს, შესაძლებლობა აქვთ აგეგმვითი სამუშაოების შედეგებს, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას, გადაწყვეტილებებს აზომილ ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ და საკადასტრო რუკებს საჯაროდ გაეცნონ.

მონაცემების გაცნობა შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge

ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://keda.gov.ge/

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.baghdati.gov.ge/

ვანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://vani.gov.ge/

ჭიათურის მუნიციოალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://chiatura.gov.ge/

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://zugdidi.gov.ge/ka

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე https://www.chkhorotsku.gov.ge/

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://akhmeta.gov.ge/

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://signagi.gov.ge/

გორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.gori.gov.ge/index.php?m=2

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://dusheti.gov.ge/ka

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tianeti.gov.ge/

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://lentekhi.gov.ge/

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://akhmeta.gov.ge/

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ასევე მახუნცენთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასევე იუსტიციის სახლებში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ნერგიეთის, ფერსათის, წითელხევის, ზეგანის, საკრაულას, ხანისა და ზედა დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულებში,ასევე იუსტიციის სახლებში.

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, გეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ნაფიჩხივოსა და თაიას ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ზემო ხოდაშენისა და ქისტაურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ტინისხევისა და ქვახვრელის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ჭართალის, ანანურის, ბაზალეთის, გრემისხევის, ჭონქაძის, ჭოპორტისა და ხეობის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ჩეკურაათგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ხოფორისა და ჩოლურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ქვ. ცაგერისა და საირმის ადმისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 28დეკემბრიდან 28 იანვრის 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.