კონტრაქტის მინიჭება

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება

მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტი

განმახორციელებელი ორგანო : საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P171796

კონტრაქტი მიენიჭა: ფრანკ ჰაუგანი

მისამართი: Pianist Sandbergs vei 11C, 7040 Trondheim, ნორვეგია

კონტრაქტის ნომერი: LMDC/CS/IC/016-1

კონტრაქტის ხელმოწერის თარიღი : 25 აპრილი, 2023

შესყიდვის მეთოდი:ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა

კონტრაქტის ღირებულება: 42,969.70 აშშ დოლარი i

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 4 თვე

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები : საერთაშორისო კონსულტანტი ეროვნული დამისამართების სისტემის მიმოხილვისათვის