ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
372803/17 2020-09-24 გიორგი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01028004617) წარმომადგენელი მედეა ორთოიძე (01025016482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ივანე ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01028004762), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
372017/17 2020-09-24 ჯემალ სურმანიძე (პირადი ნომერი 61006035294), ფატი სურმანიძე (პირადი ნომერი 61006042907) და არჩილ სურმანიძე (პირადი ნომერი 61006027272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ვალერი სურმანიძე (პირადი ნომერი 61606083852), ომარი სურმანიძე (პირადი ნომერი 61006032564) და ვეფხია სურმანიძე (პირადი ნომერი 61006068344), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
373182/17 2020-09-24 ზურაბ სადუნიშვილის (პირადი ნომერი 13001055577) წარმომადგენელი მაია კახაბრიშვილი (პირადი ნომერი 13031004619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მერი ელოშვილი (პირადი ნომერი 13001033348), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
374317/17 2020-09-24 ციური ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 61001001602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ცისანა ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 61002007780), ხათუნა ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 61001054698) და სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
369510/17 2020-09-23 ფახრად ოსმანოვი (პირადი ნომერი 12001005207) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230866783), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
372398/17 2020-09-24 იმა „ბაქტერიოფაგი 89“-ს წევრების თამარ კალანდარიშვილის (პირადი ნომერი 01017030884), ლალი ეგოროვისა (პირადი ნომერი 01024026080) და პაატა ქაცარავას (პირადი ნომერი 01024007641) წარმომადგენლები ბექა ბადრიშვილი (პირადი ნომერი 01030018656) და ირაკლი კიღურაძე (პირადი ნომერი 33001008094) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ბმა „ქვემო ვეძისი 18“-ის თავმჯდომარე ნინო ჭილაშვილი (პირადი ნომერი 12001081397), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
379039/17 2020-09-28 ალიდა მეხტიევას (პირადი ნომერი 12001003374) წარმომადგენელი ფახრად ოსმანოვი (პირადი ნომერი 12001005207) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, არმენ ასატუროვი (პირადი ნომერი 12001022073), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
373241/17 2020-09-24 ნინო შავდია (პირადი ნომერი 01026013234) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01030022746), ნონა ფაღავა (პირადი ნომერი 01030049059) და ქეთევან შავდია (პირადი ნომერი 01008014220), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
368587/17 2020-09-22 პავლე ფხაკაძე (პირადი ნომერი 01007017784) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი ნინო ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი 04001003519), შალვა ხაბურზანია (პირადი ნომერი 01008005351) და მიხეილ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 01005014764), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
370528/17 2020-09-23 მარიამ წოწორია (პირადი ნომერი 01029011771), ციური წოწორია (პირადი ნომერი 01006003299), ეკატერინე წოწორია (პირადი ნომერი 42001037236) და ნათია წოწორია (პირადი ნომერი 62001035186) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, დავით წოწორია (პირადი ნომერი 29001008557) და მისი წარმომადგენელი ნინო წოწორია (პირადი ნომერი 01002021264), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
351947/17 2020-09-15 ოლეგ სიტკოს (პირადი ნომერი 01791005256) წარმომადგენელი მონიკა რუხაძე (პირადი ნომერი 42001021045) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჯულეტა არსენიან (პირადი ნომერი 01034001616), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2020 წლის 5 ოქტომბერს 12:00 საათზე
359942/17 2020-09-18 ალექსეი სონკი (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 72 3980369) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი - ლიანა მოდებაძე (პირადი ნომერი 59001006592), შპს „MG Capital“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205188447) და თამარ შალამბერიძე (პირადი ნომერი 01024047461), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
361860/17 2020-09-18 მანანა ჯანგირაშვილი (პირადი ნომერი 60003009235) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსანდრე არაბული (პირადი ნომერი 01005023215), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
363044/17 2020-09-21 ანარ ნასიბოვის (პირადი ნომერი 35001108701) წარმომადგენელი თამაზ ჯალიაშვილი (პირადი ნომერი 35001031424) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სალომე ჯიოშვილი (პირადი ნომერი 33001050713), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
356353/17 2020-09-16 ანი ბათირაშვილის (პირადი ნომერი 01027089798) წარმომადგენელი ვლადიმერ ხორავა (პირადი ნომერი 39001039789) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მზია ყვავაძე (პირადი ნომერი 35001022828), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
351029/17 2020-09-15 სოსო ნადირაძე (პირადი ნომერი 01008063020) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ნადირაძე (პირადი ნომერი 01008009958), ელისო სიმონიშვილი (პირადი ნომერი 01008009959), სალომე ნადირაძე (პირადი ნომერი 01008062241) და სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
357862/17 2020-09-17 ზაზა ბენდელიანის (პირადი ნომერი 19001018802) წარმომადგენელი ინეზა ბაძაღუა (პირადი ნომერი 19001018776) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ინგა ბენდელიანი (პირადი ნომერი 19001092706) და რობიზონ სიჭინავა (პირადი ნომერი 19001083020), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
348469/17 2020-09-14 ზაქარია მელაძე (პირადი ნომერი 31001019258) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა მელაძე (პირადი ნომერი 31001022524), გია მელაძე (პირადი ნომერი 31001019767) და მანანა მელაძე (პირადი ნომერი 31001049142), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
350988/17 2020-09-15 იმედა მელაშვილი (პირადი ნომერი 33001015229) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ცისანა მელაშვილის (პირადი ნომერი 33001048673) მემკვიდრე, ირმა მელაშვილი (პირადი ნომერი 33001053841), ნონა მელაშვილი (პირადი ნომერი 33001070597), ასმათ მელაშვილი (პირადი ნომერი 33001011227), ინგა მელაშვილი (პირადი ნომერი 33001056463), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
360444/17 2020-09-18 გივი ჭრიკიშვილის (პირადი ნომერი 01011051845) წარმომადგენელი გურამ ჭრიკიშვილი (პირადი ნომერი 01011065482) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „მრავალძალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206025834) და შპს „ისანი 2001“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206113098), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
358482/17 2020-09-17 ჯუანშერ გვინდაძე (პირადი ნომერი 31001036169) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვლადიმერ გვინდაძე (პირადი ნომერი 31001017982) და ქეთევან გვინდაძე (პირადი ნომერი 31001052412), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
361582/17 2020-09-18 ლაშა ჭკუასელის (პირადი ნომერი 01015008797) წარმომადგენელი გია დარჩია (პირადი ნომერი 33001013639) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დალი ცინცაძე (პირადი ნომერი 01029018056), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
358586/17 2020-09-17 გიორგი მამულაძის (პირადი ნომერი 01002000484) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სალომე ბულისკერია (პირადი ნომერი 62004019173), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
362902/17 2020-09-21 ლაშარ დრობიშევი (პირადი ნომერი 01027004296) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ინეზა ლაბაძე (პირადი ნომერი 11001020769), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
359928/17 2020-09-18 ფარიდა ალეკპეროვას (პირადი ნომერი 28001072908) წარმომადგენელი შახინ გასანოვი (პირადი ნომერი 28001006831) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელმადდინ გუსეინოვი (პირადი ნომერი 28001059469), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
362306/17 2020-09-20 ელიზა ბახუტაშვილის (პირადი ნომერი 35001069531) წარმომადგენელი ნანა ცხვარიაშვილი (პირადი ნომერი 01027029667) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატო იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 40001002410) და მაია კურტანიძე (პირადი ნომერი 25001040585), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
348981/17, 349002/17 და 349021/17 2020-09-14 შპს „სითი ცენტრი 2-ის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401991537) წარმომდგენელი გიორგი შეყრილაძე (პირადი ნომერი 01024045352) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს „ე უ ინვესთმენთსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405161792), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204378869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
348981/17, 349002/17 და 349021/17 2020-09-14 შპს „სითი ცენტრი 2-ის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401991537) წარმომდგენელი გიორგი შეყრილაძე (პირადი ნომერი 01024045352) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს „ე უ ინვესთმენთსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405161792), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
349298/17 2020-09-14 დიანა სუკიასოვას (პირადი ნომერი 01029005949) წარმომადგენელი გიორგი მათიაშვილი (პირადი ნომერი 20001028422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სერგი დალაქიანი (პირადი ნომერი: 01014002457), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
257266/17 2020-07-28 თამაზ ტურაზაშვილი (პირადი ნომერი 01003002151) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,საპარტნიორო ფონდი - მწვანე განვითარება“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405249075), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შპს ,,საპარტნიორო ფონდი - მწვანე განვითარებას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405249075) წარმოებაში არსებულ საკითხთან დაკავშირებით უფლება აქვს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
351815/17 2020-09-15 შალვა ბახტაძე (პირადი ნომერი 61001004684) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, შპს „დომუს სისაიდი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 245618498), თამუნა კახიძე (პირადი ნომერი 61004008697), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
354601/17 2020-09-16 ფათმა გეჩიჯის (პირადი ნომერი 56899409448, U11576452, თურქეთი) წარმომადგენელი შალვა გეწაძე (პირადი ნომერი 18001013228) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მუჰარრემ საქინჩ (პასპორტის ნომერი U20013742, 51646022512, თურქეთი), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
264093 (საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების ნომერი) 2020-08-13 სალომე აბჟანდაძე (პირადი ნომერი 21001039621), სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2020 წლის 30 სექტემბერს 10:00 საათზე
345510/17 2020-09-11 ნინო ადამიას (პირადი ნომერი 60001007386) წარმომადგენელი ქეთევან ადამია (პირადი ნომერი 01008015801) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატო სალვარიძე (პირადი ნომერი 61006039151), როსტომ ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006048994), ნათია ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006021473), ნანა ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006021287), მაია იაშვილი (პირადი ნომერი 04001006561) და ლენა კნიაზიანი (პირადი ნომერი 01027051621), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
341181/17 2020-09-09 ტრისტან მამნიაშვილი (პირადი ნომერი 01002000471) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო ჯავახაძე (პირადი ნომერი: 01011012530), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
339596/17 2020-09-09 ნაზიბროლა თავბერიძე (პირადი ნომერი 33001014502) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რანუშ ოგანესიანი (პირადი ნომერი 35001023984) და ლელა შერაზადიშვილი (პირადი ნომერი 57001014309), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
342520/17 2020-09-10 ნანული ბილაშვილის (პირადი ნომერი 11001006111) წარმომადგენელი გია ქარცივაძე (პირადი ნომერი 61004007491) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მზია დიდმანიძე (პირადი ნომერი 61001009954), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
332951/17 2020-09-05 ზაზა ცერცვაძე (პირადი ნომერი 01026000024) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ ზენაიშვილი (პირადი ნომერი 42001028776), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
334151/17 2020-09-07 ალექსანდრე ეგიაზარიან (პირადი ნომერი 01029006159) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვენერა ბერუაშვილი (პირადი ნომერი 01025015706), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
334593/17 2020-09-07 არსენა ნასყიდაშვილის (პირადი ნომერი 01015019146) წარმომადგენელი იოსებ ნასყიდაშვილი (პირადი ნომერი 01012019548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლალი ბახტურიძე (პირადი ნომერი 01011008223), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
336364/17 2020-09-08 რამაზ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 01001031768) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 01024017835), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
329316/17 2020-09-03 სილოვან ცხვიტავას (პირადი ნომერი 01025013903) წარმომადგენელი მარინა ტატანაშვილი (პირადი ნომერი 01025018337) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა მამარდაშვილი (პირადი ნომერი 01025016397), სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ და სსიპ ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204521794), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
331151/17 2020-09-04 დავით სახვაძე (პირადი ნომერი 01030033728), გაგა არაბული (პირადი ნომერი 01019081764) და ირაკლი სახვაძის (პირადი ნომერი 01005004561) წარმომადგენელი მარიამ ზარქუა (პირადი ნომერი 01017052268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მეგი არაბული (პირადი ნომერი 01024018355), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
332977/17 2020-09-05 შორენა გელაშვილის (პირადი ნომერი 11001012298) წარმომადგენელი ეკატერინა აბაშიძე (პირადი ნომერი 47001033089) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვიქტორ გელაშვილი (პირადი ნომერი 11001024779), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
330501/17 2020-09-04 ირინე ფარნიშვილის (პირადი ნომერი 59001061611) წარმომადგენელი ზაზა ბზიშვილი (პირადი ნომერი 59001010040) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სააქციო საზოგადოება ,,საქართველოს ბანკი’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ლიანა გოგინაშვილი (პირადი ნომერი 59001089339) და ნიკოლოზ მაჭარაშვილი (პირადი ნომერი 59001015013), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
შემოსულია ელ. ფოსტაზე: info@napr.gov.ge 2020-08-29 ოთარ შჩერბაკოვის (პირადი ნომერი 31001029822) წარმომადგენელი ელენე ბოკელავაძე (პირადი ნომერი 01025004441) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანული ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 31001006900) და ინგა ღარიშვილი (პირადი ნომერი 31001028569), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
320427/17 2020-08-31 გურამ ნადირაძე (პირადი ნომერი 59002006694) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი - ნათია ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 59001010333), ნია მეგრელიშვილი (პირადი ნომერი 59001075738), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
276630/17 2020-08-06 გიორგი ყარაშვილისა (პირადი ნომერი 01019011621) და ოთარ ყარაშვილის (პირადი ნომერი 01019016776) წარმომადგენელი მარიკა ნიაზაშვილი (პირადი ნომერი 01007010551) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაზა ბეჟაშვილი (პირადი ნომერი 01019061759), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
323909/17 2020-09-01 დავით კენჭოშვილი (პირადი ნომერი 62013001633) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელენა კენჭოშვილი (პირადი ნომერი 54001020151), ვასილ კენჭოშვილი (პირადი ნომერი 54001053064) და მირზა თაბაგარი (პირადი ნომერი 54001000404), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
328663/17 2020-09-07 ალექსანდრე არაბული (პირადი ნომერი 01005023215) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა ჯანგირაშვილი (პირადი ნომერი 60003009235), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
310521/17 2020-08-25 თამაზ ხმალაძე (პირადი ნომერი 07001038640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი - გიორგი ჯვარიძე (პირადი ნომერი 05001002285), ამირან კახაძე (პირადი ნომერი 07001017907), ნოდარ კახაძე (პირადი ნომერი 07001017947), მაყვალა კახაძე (პირადი ნომერი 52001023019), ლალი კახაძე (პირადი ნომერი 03001022486), ქეთი კახაძე (პირადი ნომერი 52001024788), ნანული შავაძე (პირადი ნომერი 07001038790), რომან ხმალაძე (პირადი ნომერი 61009000741), მამუკა ხმალაძე (პირადი ნომერი 07001052199), რევაზ ხმალაძე (პირადი ნომერი 07001017848), ნათელა ხმალაძე (პირადი ნომერი 07001038425), ჟუჟუნა ხმალაძე (პირადი ნომერი 07001028965), ჯამბულ ხმალაძე (პირადი ნომერი 61009003526), ზურაბ ხმალაძის (პირადი ნომერი 61009007061) მემკვიდრე, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
257266/17 2020-07-28 თამაზ ტურაზაშვილი (პირადი ნომერი 01003002151) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,საპარტნიორო ფონდი - მწვანე განვითარება“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405249075), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
326508/17 2020-09-02 ვენერა ძაგნიძის (პირადი ნომერი 17001003994) წარმომადგენელი გენადი ნაფეტვარიძე (პირადი ნომერი 17001001987) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ ძაგნიძე (პირადი ნომერი 17001025415), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
307269/17 2020-08-22 რამაზან ალიხანოვი (პირადი ნომერი 62003004783) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქორდიკო გერგაია (პირადი ნომერი 58001012881), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
323440/17 2020-09-01 ნანა ორჯონიკიძის (პირადი ნომერი 61901091990) წარმომადგენელი მეგი ხუნწელია (პირადი ნომერი 61001034238) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლაშა ორჯონიკიძე (პირადი ნომერი 01030004244), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
325017/17 2020-09-02 ანნა ნაროზაული (პირადი ნომერი 01002021710) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი თამარაშვილი (პირადი ნომერი 01008040214), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
323859/17 2020-09-01 შპს ,,ეს დეველოპმენთის’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 01019018751) წარმომადგენელი რუსუდან ლუაშვილი (პირადი ნომერი 36001048521) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათია ბერია (პირადი ნომერი 01019060129), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
320814/17 2020-08-31 მერაბ მაქარაშვილის (პირადი ნომერი 01018002432) მხარდამჭერი პირი ლელა მაქარაშვილი (პირადი ნომერი 01018003383) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რობერტ ბაბუნიშვილი (პირადი ნომერი 59001029816), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
314786/17 2020-08-26 ნოდარ ლომინაძე (პირადი ნომერი 01017005815) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარინე ფიფია (პირადი ნომერი 01005003769), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
311427/17 2020-08-25 თამარ სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01008010466) წარმომადგენელი გიორგი გელაძე (პირადი ნომერი 12401106940) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ ნასყიდაშვილი (პირადი ნომერი 40001007240), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
318494/17 2020-08-29 უშანგი მახარაშვილის (პირადი ნომერი 01008012339) წარმომადგენელი მაია ოთარაშვილი (პირადი ნომერი 01008015295) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ მახარაშვილი (პირადი ნომერი 01008016319), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
307279/17 2020-08-22 ლიზა ელოშვილი (პირადი ნომერი: 44001002096) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 215096367), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
297706/17 2020-08-18 აგრა აკობიას უფლებამონაცვლე გენო აკობია (პირადი ნომერი 19001046223) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი ფატმან ბერაია (პირადი ნომერი 62005001004), სსიპ თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და შპს „ზუგდიდაგროსერვისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 420424589), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
267397/17 2020-08-03 გიორგი დოლიძე (პირადი ნომერი 01019016217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მობინ დერახშანი (პირადი ნომერი: 01191027977, ირანის ისლამური რესპუბლიკის პასპორტის ნომერი: J41502619), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
285336/17 2020-08-12 ლაშა ჩივიაშვილი (პირადი ნომერი 01012024007) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ედემი“ (ქ. თბილისი, ვაზისუბნის I მიკრო/რაიონი, კორპუსი №7), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
264096 (საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების ნომერი) 2020-08-13 პაატა ღუდუშაურის (პირადი ნომერი 01001023000) წარმომადგენელი ნონა ღუდუშაური (პირადი ნომერი 01001023532); ადამ ფირანიშვილი (პირადი ნომერი 01019005787); ელვერ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 44001001541); გივი ყარამაული (პირადი ნომერი 44001000160); უშანგი პაპიაშვილი (პირადი ნომერი 44001000422); მედეია ბადაშვილი (პირადი ნომერი 44001000402); ჯაბა მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 44001000579); გვანცა მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 44001002170); ბეგლარ მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი: 44001002858); მაყვალა ყარამაული (პირადი ნომერი 44001001442), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
264093 (საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების ნომერი) 2020-08-13 სალომე აბჟანდაძე (პირადი ნომერი 21001039621), სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
257266/17 2020-07-28 თამაზ ტურაზაშვილი (პირადი ნომერი 01003002151) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,საპარტნიორო ფონდი - მწვანე განვითარება“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405249075), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
196219/17; 201045/17 (30.06.2020) 2020-06-26 ბესარიონ მამუკელაშვილი (პირადი ნომერი 61001006094) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი შოთა ჯიბლაძე (პირადი ნომერი 61003001504), მენაშენეთა ამხანაგობა „კომფორტის“ თავმჯდომარე ნოდარ შალიკაშვილი (პირადი ნომერი 61001005210), ტარიელ შარაძე (პირადი ნომერი 61010001944), გეორგი კაშია (პირადი ნომერი 61001012867), ხათუნა მიქელაძე (პირადი ნომერი 61006017477) და ირაკლი ჩიქობავა (პირადი ნომერი 61001024509), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები