ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
298677/17 2021-06-21 არუთიუნ გოგორიან (პირადი ნომერი 07001042393) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სანასარ აკოფიანი (პასპორტის ნომერი - C/N: 03 06 334381), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
295043/17 2021-06-17 შპს „მეგობრობის“(საიდენტიფიკაციო ნომერი 400015032) წარმომადგენელი შალვა ტოგონიძე (პირადი ნომერი 01019024826) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ია ლელუაშვილი (პირადი ნომერი 01019000219), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
297748/17 2021-06-18 ირმა ნუცუბიძე (პირადი ნომერი 01006011419) თავად და როგორც ნანა ნუცუბიძის (პირადი ნომერი 31001002326) წარმომადგენელი - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 60001157503), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
300371/17 2021-06-21 ნოდარ ღარიბაშვილის (პირადი ნომერი 16001013830) წარმომადგენელი თამაზ ქაშიაშვილი (პირადი ნომერი 16001004397) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან რაზმაძე (პირადი ნომერი 16001002799), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
291536/17 2021-06-16 ბესიკ ჩალათაშვილის (პირადი ნომერი 01002016436) წარმომადგენელი ლოლა ტუსაშვილი (პირადი ნომერი 13001013258) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელიზბარ თალაკვაძე (პირადი ნომერი 01017001494) და სს ,,ლიბერთი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203828304), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
297507/17 2021-06-18 მანანა მონიავა (პირადი ნომერი 01030014077) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ინგა ხულელიძე (პირადი ნომერი 44001005502), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
294123/17 2021-06-17 ნათელა სიყმაშვილის (პირადი ნომერი 25001006030) წარმომადგენელი მარიამ ქებაძე (პირადი ნომერი 25001033529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დალი ხუბულავა (პირადი ნომერი 25001007443), ლიანა ყაველაშვილი (პირადი ნომერი 25001032920), სანდრო გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 25001002859), შპს „მაგთიკომი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204876606) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
289328/17 2021-06-15 მიხეილ ქაჩიბაია (პირადი ნომერი 39001004841) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ''გეჯეთი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 239895805), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
289467/17 2021-06-15 ლევან ბოგველი (პირადი ნომერი 01019003985) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალცინა შავშიშვილი (პირადი ნომერი 01027039855), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
288403/17 2021-06-15 ირინა არაბული (პირადი ნომერი 01012000218) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 30 ივნისს 15:00 საათზე
283978/17 2021-06-11 ნინო ახვლედიანის (პირადი ნომერი - 01025002905) წარმომადგენელი ნინო ჩხაიძე (პირადი ნომერი - 01019016336) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ია ახვლედიანი (პირადი ნომერი 01008020210), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
293509/17 2021-06-17 დალი დიღმელაშვილის (პირადი ნომერი 01017001155) წარმომადგენელი დევი დიღმელაშვილი (პირადი ნომერი 01017021738) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ბექარიონი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404425216), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
286507/17 2021-06-14 ნადია ჭიკაიძის (პირადი ნომერი 12001062415) წარმომადგენელი გიორგი ჭიკაიძე (პირადი ნომერი 12001030045) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა ჭიკაიძე (პირადი ნომერი 12001077179), მარიამ ჭიკაიძე (პირადი ნომერი 12601103631) და მისი კანონიერი წარმომადგენელი - ლალი ცოფურაშვილი (პირადი ნომერი 12001036599), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
292136/17, 292813/17 2021-06-16 ანზორი ლაზარაშვილის (პირადი ნომერი 12001006857) წარმომადგენელი ჯემალი ხუზაურაშვილი (პირადი ნომერი 14001005610) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი, სვეტლანა ლოგვინენკო (პირადი ნომერი 12001068342), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
292153/17 2021-06-16 ნასრადინ ხალილოვის (პირადი ნომერი 10001015808) წარმომადგენელი აიდა აკოფიანი (პირადი ნომერი 10001001217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ასლი ხალილოვა (პირადი ნომერი: 10001027908), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
286039/17 2021-06-14 მაია კაპანაძე (პირადი ნომერი: 01030009439) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ ზირაქაშვილი (პირადი ნომერი 13001002398) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
285034/17 2021-06-11 ქეთევან დოლიძის (პირადი ნომერი 01031005339) წარმომადგენელი კახა ჩავლეშვილი (პირადი ნომერი 33001017758) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა ზამბახიძე (პირადი ნომერი 46001007183) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
282088/17 2021-06-10 რუსლან ლეშჩენკო (პასპორტის ნომერი 19640518-01115, უკრაინა) - - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლაშა სულაშვილი (პირადი ნომერი 60001120163), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
288875/17 2021-06-15 ასლან მარკოიძის (პირადი ნომერი 33001004750) წარმომადგენელი ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 61003002269) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ივანე წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001062455), ნანული წიქარიძე (პირადი ნომერი 33201086432), რეზო წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001018056) და რომან წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001067097), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
287317/17 2021-06-14 ბელა ბიწაძე (პირადი ნომერი 25001027488) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბეგიაშვილი (პირადი ნომერი 25001014586), გივი ბეგიაშვილი (პირადი ნომერი 25001014585), ლაშა ბეგიაშვილი (პირადი ნომერი 25001046005) და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
287931/17 2021-06-14 ირმა ბარბაქაძის (პირადი ნომერი 01024059967) წარმომადგენელი ბეჟან ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 01011028091) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „სახლი 251“-ის თავმჯდომარე ირინა მეტონიძე (პირადი ნომერი 35001019151), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
286553/17 2021-06-14 შპს „რესტორანი ედემის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212893797) დირექტორი შორენა ტორაძე (პირადი ნომერი 60002005781) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს „ბანკი ქართუ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204891652) და შპს „მტმ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 431945078), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
276038/17 2021-06-08 მარინე ბედოშვილი (პირადი ნომერი 01015012698) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კობა ბედოშვილი (პირადი ნომერი 16001017951) და მანანა ბედოშვილი (პირადი ნომერი 16001017952), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
284235/17 2021-06-11 ზურაბ შერვაშიძე (პირადი ნომერი 61001062393) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა მალაყმაძე (პირადი ნომერი 61006032283) და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,აკადემია'', აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
282582/17 2021-06-10 სვეტლანა ლომსაძის (პირადი ნომერი 01015002930) წარმომადგენელი ნუნუ ჩოჩელი (პირადი ნომერი 01010012506) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კონსტანტინე სევასტოვი (პირადი ნომერი 35001015620), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
282535/17 2021-06-10 ზურა ჩიგოგიძის (პირადი ნომერი 01008004061) წარმომადგენელი ნათია ელბაქიძე (პირადი ნომერი 59001025859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზამირა ჩიგოგიძე (პირადი ნომერი 01008004004) და თამარ ჩიგოგიძე (პირადი ნომერი 61001004747), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
284412/17 2021-06-11 დალი სისაური (პირადი ნომერი 16001010986) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ სისაური (პირადი ნომერი 16001028219) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
276802/17 2021-06-08 მილდა მიხელიძე (პირადი ნომერი 01021010463) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამილა კაპანაძე (პირადი ნომერი 25001037357), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
283623/17 2021-06-11 მანია ბაღათურიას (პირადი ნომერი 01018003000) წარმომადგენელი ქეთევან კემულარია (პირადი ნომერი 01011063485) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა გვათუა (პირადი ნომერი 01008004025), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
277291/17 2021-06-08 ნიკოლოზ ტერეშჩენკო (პირადი ნომერი 01019036764) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირმა გოდუაძე (პირადი ნომერი 01004004416), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
280133/17 2021-06-09 ჯულიეტა ჯანჯღავას (პირადი ნომერი 01015008318) წარმომადგენელი იზაბელა ჯანჯღავა (პირადი ნომერი 01015008891) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბადრი ჭიჭინაძე (პირადი ნომერი: 04001002885), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
279767/17 2021-06-09 თამარ სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01008010466) წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე (პირადი ნომერი 01009011026) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ ნასყიდაშვილი (პირადი ნომერი 40001007240), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
282049/17 2021-06-10 მალხაზ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01005018218) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ ბასილაშვილი (პირადი ნომერი 16001001590), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
281868/17 2021-06-10 აბესალომ თვარაძე (პირადი ნომერი 01030006969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნელი შენგელია (პირადი ნომერი 01025022173), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
241041/17 2021-05-19 გიორგი ჭიპაშვილის (პირადი ნომერი 35001008255) წარმომადგენელი რაჟდენ აბშილავა (პირადი ნომერი 35001069055) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირინა ბერაძე (პირადი ნომერი 56001001917) და ნინო ბერაძე-ჰენენ (პირადი ნომერი 56001001167), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
283992/17 2021-06-11 კრისტინა მაღლაფერიძის (პირადი ნომერი 60002000174) წარმომადგენელი ნინო ჩაფურიშვილი (პირადი ნომერი 20001000805) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით მღებრიშვილი (პირადი ნომერი 31001019610) და თადაოზ ფხაკაძე (პირადი ნომერი 01024031265), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
276993/17 2021-06-08 ნინო ნაფეტვარიძე-გიუნტერის (პირადი ნომერი 01026007282) და ვალტერ გიუნტერის (პირადი ნომერი 010240692680) წარმომადგენელი ნანა კანდელაკი (პირადი ნომერი 01030007508) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამუკა ჩხეიძე (პირადი ნომერი 01008002488), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
277503/17 2021-06-08 შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405007200) წარმომადგენელი ლია ფარესაშვილი (პირადი ნომერი 01005010556) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ნურაი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406041368) და შპს „NEVA“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406041368), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
276185/17 2021-06-08 სიმონ ულუსიანცის (პირადი ნომერი 08201041138) წარმომადგენელი ირაკლი უჯირაული (პირადი ნომერი 08001000859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსი ბახტურიძე (პირადი ნომერი 01022002621) და ვასილ ბუჩაიძე (პირადი ნომერი 08001005270), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
278915/17 2021-06-09 ნიკოლოზ გაბედავას (პირადი ნომერი 29001027513) წარმომადგენელი ბექა ბადრიშვილი (პირადი ნომერი 01030018656) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბმა „კედიას 9“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
272859/17 2021-06-07 მიხეილ ფოცხვერაშვილის (პირადი ნომერი 31001053359) მხარდამჭერი ნათია ბედოშვილი (პირადი ნომერი 31001007282) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ ფოცხვერაშვილი (პირადი ნომერი 31001000620), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
271235/17 2021-06-04 ანრი არაბიძე (პირადი ნომერი 60001025217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ გორდეზიანი (პირადი ნომერი 60201161156), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
272638/17 2021-06-07 ჯიმშერ ელბაქიძის (პირადი ნომერი 01001035550) წარმომადგენელი სოფიკო ელბაქიძე (პირადი ნომერი 01001062742) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაქარია ჩიგლაშვილი (პირადი ნომერი 13001051881), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
276100/17 2021-06-08 ნინო კარანაძე (პირადი ნომერი 01036000250) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლილი სულაბერიძე (პირადი ნომერი: 01030009823), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
208763/17 2021-04-26 ლუდმილა სილაგაძის (პირადი ნომერი 01002005471) წარმომადგენელი ია ფიროსმანაშვილი (პირადი ნომერი 01030052242) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა ქალდანი (პირადი ნომერი 56001003447), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 16 ივნისს, 15:00 საათზე
267063/17 2021-06-03 შპს „ბილდექსი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405272565) წარმომადგენელი ნათია ბაღდავაძე (პირადი ნომერი 01010010727) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ორთადოღუ მედიქალ სენთერ“-ი (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405378862), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 22 ივნისს 12:00 საათზეფ
270599/17 2021-06-04 გიორგი ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 40001006128) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰამლეტ ბეჟიტაშვილი (პირადი ნომერი 40001006120) და გელა სამადაშვილი (პირადი ნომერი13001007815), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
261750/17 2021-06-01 რევაზ წვერავას (პირადი ნომერი 01030033114), მარიამ წვერავას (პირადი ნომერი 01005026139), ნიკოლოზ წვერავას (პირადი ნომერი 01030033116) და ინგა დოლიძის (პირადი ნომერი 01030033115) წარმომადგენელი ოთარ კაჭკაჭაშვილი (პირადი ნომერი 03001000101) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირმა დოლიძე (პირადი ნომერი 01030034717) და სოფიო კორკოტაძე (პირადი ნომერი 01030042313), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
269741/17 2021-06-04 ელვინე ჯავახიშვილის (პირადი ნომერი 46001004903) წარმომადგენელი გიორგი ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 46001022570) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე თუშიშვილი (პირადი ნომერი 20001015440), ნინო თუშიშვილი (პირადი ნომერი 20001015441) და სვეტლანა თუშიშვილი (პირადი ნომერი 20001020509), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
267063/17 2021-06-03 შპს „ბილდექსი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405272565) წარმომადგენელი ნათია ბაღდავაძე (პირადი ნომერი 01010010727) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ორთადოღუ მედიქალ სენთერ“-ი (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405378862), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
268459/17 და 268946/17 2021-06-03 პეტრე მაღრაძე (პირადი ნომერი 47001027062) და მისი წარმომადგენელი მალხაზ მაღრაძე (პირადი ნომერი 47001035127) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები, თენგიზ მაღრაძე (პირადი ნომერი 05001005037) და ნორა ლონდარიძის (პირადი ნომერი 05001004805) წარმომადგენელი თამაზ მაღრაძე (პირადი ნომერი 05001002536), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
273408/17 2021-06-07 ზურაბ კიკნაძის (პირადი ნომერი 11001004562) წარმომადგენელი ვარდო ველიჯანაშვილი (პირადი ნომერი 01019015773) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზურაბ კიკნაძე (პირადი ნომერი 11001004562), საამი ვასილის ძე ლორთქიფანიძე, მანანა მაღრაძე (პირადი ნომერი 11001019763), დოდო ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი 11001016540), ზაზა ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი 11001016541), დარეჯან ვლადიმერის ასული კიკნაძე, თამარ ვლადიმერის ასული კიკნაძე, ელეონორა ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 01034005626), სევერიან კიკნაძე, ელენე ჭელიძე და მარლენ ბლიაძე (პირადი ნომერი 01011003963), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
255846/17 2021-05-28 ვენერა მუმლაძის (პირადი ნომერი 01015014174) წარმომადგენელი ზაზა ბუაჩიძე (პირადი ნომერი 01032002200) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზეზვა წიკლაური (პირადი ნომერი 22001000816), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 21 ივნისს 13:00 საათზე
270125/17 2021-06-04 სარა ბაშირი (პირადი ნომერი 01024052327) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალერიან ისაკაძის (პირადი ნომერი 01026013708) უფლებამონაცვლე, მიხეილ ისაკაძე (პირადი ნომერი 01005028078), მარინა ჯელაძე (პირადი ნომერი 01024052711), ვახტანგ ჩიხრაძე (პირადი ნომერი 01026000613) და ელგუჯა მიმინოშვილი (პირადი ნომერი 62001012281), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
265772/17 2021-06-02 მარინე ქავჟარაძის (პირადი ნომერი 01003006055) წარმომადგენელი ალექსანდრე მგელაძე (პირადი ნომერი 01003006054) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირაკლი შიოშვილი (პირადი ნომერი 01025010610), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
268015/17 2021-06-03 ომარ-ნიკოლოზ მიქელთაძე (პირადი ნომერი 60001144325) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,Cafe du Paris’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400074496), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
270545/17 2021-06-04 დავით ლეკიაშვილის (პირადი ნომერი 40001039093) წარმომადგენელი გიორგი ვაჭარაძე (პირადი ნომერი 01015014460) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალიკო ბუწაშვილი (პირადი ნომერი 40001033640) და მაია ბუწაშვილი (პირადი ნომერი 40001000325) და ჯულიეტა ბუწაშვილი (პირადი ნომერი 40001033641), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
254711/17 2021-05-28 ქეთევან ბეგაშვილი (პირადი ნომერი 38001009315) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი დარბაიძე (პირადი ნომერი 01011076329), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
263748/17 2021-06-01 ზაური ცარციძის (პირადი ნომერი 38001023692) წარმომადგენელი დავით კომლაძე (პირადი ნომერი 38001008400) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარინე ღამბაშიძე (პირადი ნომერი 38001022935), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
268066/17 2021-06-03 ნუგზარ საღარაძის (პირადი ნომერი 01007002147) წარმომადგენელი ლუიზა ბჟალავა (პირადი ნომერი 01007009826) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მზია საბანაძე (პირადი ნომერი 59002004569), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
254166/17 2021-05-28 სარდარ აბბასოვი (პირადი ნომერი 28001007054) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვუსალა აბასოვა (პირადი ნომერი 28001098001) და სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
268108/17 2021-06-03 ნაზიბროლა გოგოძე (პირადი ნომერი 01024064841) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით შანიძე (პირადი ნომერი 35001026875), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
266370/17 2021-06-02 მერაბ ნადირაძე (პირადი ნომერი 01003003055) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი გურგენიძე (პირადი ნომერი 01013020216), დავით მინდორაშვილი (პირადი ნომერი 01024057288), გიორგი კოშაძე (პირადი ნომერი 24001011802), თამარ ტუსიშვილი (პირადი ნომერი 01021005336), მარინე ღუდუშაური-მესხია (პირადი ნომერი 62003008306) და სტელა ვოლოშინა (პირადი ნომერი 01021013567), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
267855/17 2021-06-03 ნონა ნავდარაშვილის (პირადი ნომერი 01004003272) წარმომადგენელი მანანა მცხეთელაძე (პირადი ნომერი 01001017322) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ გაბედავა (პირადი ნომერი 01004008326), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
253180/17 2021-05-27 ზაურ პავლიაშვილი (პირადი ნომერი 08001010094) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოდერძი მანველიშვილი (პირადი ნომერი 01030007918), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
144749/17 2021-03-25 ნიკა მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001063261) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა კენჭიაშვილი (პირადი ნომერი 31001026844), დამატებით ჩართული პირები: ეთერ კენჭიაშვილი (პირადი ნომერი 01024083099) და ნატო კენჭიაშვილი (პირადი ნომერი 01024082232), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
254821/17 2021-05-28 მარიამ მამინაშვილის (პირადი ნომერი 61001081848) წარმომადგენელი სულხან ფალავანდიშვილი (პირადი ნომერი 61004055255) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლევან მამინაშვილი (პირადი ნომერი 61001066298), აჭარის რეგიონული ოფისი, შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
244273/17, 262269/17 (01.06.2021), 262592/17 (01.06.2021) 2021-05-18 მაყვალა ალიაშვილის (პირადი ნომერი 01030035260), გოჩა ნიკოლაიშვილის (პირადი ნომერი 33001018236), ნინო სარალიძის (პირადი ნომერი 01030033184) და მარინა ნუსხელიძის (პირადი ნომერი 59001038678) წარმომადგენელი მარინე ტლაშაძე (პირადი ნომერი 01013007590), ევგენი ხარბედია (პირადი ნომერი 01008008742) და ვენერა კარაპეტიანი (პირადი ნომერი 01020009264) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები, ასლან ამოი (პირადი ნომერი 01012017781), გოჩა გოგალაძე (პირადი ნომერი 01009008079), ვალერიან კონჯარია (პირადი ნომერი 01005004907), თამარ ნიკოლაძე (პირადი ნომერი 01007005393), ლელა აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 38001003751), მამუკა აბესაძე (პირადი ნომერი 18001001063), მანანა ჩხაიძე (პირადი ნომერი 01024058634), მარინე ნოზაძე (პირადი ნომერი 01007015816), მარო დარჩიაშვილი (პირადი ნომერი 01030047074), რამაზ ბაიდარაშვილი (პირადი ნომერი 01030013781), ზაზა ძერია (პირადი ნომერი 01007004696) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
254410/17 2021-05-28 შოთა ცინცაძის (პირადი ნომერი 01008005615) წარმომადგენელი სოფიო გონაშვილი (პირადი ნომერი 01011094506) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლუარა გილიგაშვილი (პირადი ნომერი 01009013179), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
255846/17 2021-05-28 ვენერა მუმლაძის (პირადი ნომერი 01015014174) წარმომადგენელი ზაზა ბუაჩიძე (პირადი ნომერი 01032002200) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზეზვა წიკლაური (პირადი ნომერი 22001000816), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
252757/17 2021-05-27 ქეთო ბოჭორიშვილი (პირადი ნომერი 18001056303) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალერიან ჯუღელი (პირადი ნომერი18001009313) და სულიკო ჯუღელი (პირადი ნომერი 18001052203), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
259784/17 2021-05-31 ლიანა ბოკუჩავა (პირადი ნომერი 01023012156) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით გაიაშვილი (პირადი ნომერი 40001000330), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
255287/17 2021-05-28 ოლღა სესკურია (პირადი ნომერი 01027026454), მაია სესკურია-ასლანიშვილი (პირადი ნომერი 01012024037), მარინა ინაძე (პირადი ნომერი 01024054781) და ნაზიბროლა ინაძე (პირადი ნომერი 01024032343) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, შპს „ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 443867040), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
254329/17 2021-05-28 დავით პატარიძე (პირადი ნომერი 04001002860) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ ლომთაძე (პირადი ნომერი: 60001100779), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
248848/17 2021-05-24 შპს „ლუქსინის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 422736855) წარმომადგენელი თამარ ქუსიკაშვილი (პირადი ნომერი 35001062161) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „გაბ. ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405295871), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
259570/17 2021-05-31 ლელა ფოფხაძე (პირადი ნომერი 10001059071) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა ნატროშვილი (პირადი ნომერი 12003000924), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
255068/17 2021-05-28 მახირა დარგალი (პირადი ნომერი 28001053304) წარმომადგენელი ელზა ლუქუნიძე (პირადი ნომერი 28001073901) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, საბირ დარგალი (პირადი ნომერი 28001015510), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
247833/17 2021-05-24 ჯიმშერ მუხურაძე (პირადი ნომერი 01005003888) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დარეჯან მელთაური (პირადი ნომერი 01001001263), თენგიზ მელთაური (პირადი ნომერი 01001001263), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
248792/17 2021-05-24 შპს „გაზ-ენერჯის“ (პირადი ნომერი 205242245) წარმომადგენელი სოფიო ჯოხაძე (პირადი ნომერი 01019019559) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „გრინ გაზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402145433), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
253765/17 2021-05-27 ემილ ქიტესოვის (პირადი ნომერი 25001040532) წარმომადგენელი ედვარდ ქიტესოვი (პასპორტის ნომერი 72 08960797) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურაზ იობაშვილი (პირადი ნომერი 01009017798), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
252359/17 2021-05-27 ზაზა ბეჟაშვილის (პირადი ნომერი 01019061759) წარმომადგენელი ნინო ღავთაძე (პირადი ნომერი 54001016082) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მალხაზი კოდუა (პირადი ნომერი 58001000562), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
248976/17 2021-05-24 მაყვალა ვაშაყმაძის (პირადი ნომერი 61010014314) წარმომადგენელი ინგა ცივაძე (პირადი ნომერი 61010014314) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ორი მშენებელი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445446535), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
252425/17 2021-05-27 რუსუდან დანგაძის (პირადი ნომერი 53001047880) წარმომადგენელი ილია დანგაძე (პირადი ნომერი 53001051997) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მურთაზ გორდულაძე (პირადი ნომერი 55001002874) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
252794/17 2021-05-27 დავით კლიმიაშვილი (პირადი ნომერი 01001093920) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით ბაგაური (პირადი ნომერი 25001004681), ლიანა ბაგაური (პირადი ნომერი 25001012241), ზაურ ბაგაური (პირადი ნომერი 25001040237), ლია ბაგაური (პირადი ნომერი 25001037009) და ნონა ბაგაური (პირადი ნომერი 25001037042), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
249757/17 2021-05-25 შუტუ ხელაძის (პირადი ნომერი 33001014899) წარმომადგენელი ლაშა კოტრიკაძე (პირადი ნომერი 61001055453) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჯონი ხელაძე (პირადი ნომერი 61001062031), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
251494/17 2021-05-25 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 59001098544) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსანდრე წიკლაური (პირადი ნომერი 31001047858), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
242357/17 2021-05-20 დავით ბერიანიძე (პირადი ნომერი 31001020819), ციცო ბერიანიძე (პირადი ნომერი 31001031991) და ვალიკო ბერიანიძე (პირადი ნომერი 31001031535) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 31001031535), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
252278/17 2021-05-27 ლევან გოდერძიშვილის (პირადი ნომერი 59001088129) წარმომადგენელი მინდია გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 59001002353) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო ბელენკო (პირადი ნომერი 59001008008) და ზაირა ბერიკიშვილი (პირადი ნომერი 01009010425), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
244800/17 2021-05-21 მარინე ხაჩიძის (პირადი ნომერი 01015024298) წარმომადგენელი გიორგი ჟამუტაშვილი (პირადი ნომერი 01025006552) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „კიკეთის სოციალური პროექტები“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200245430), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
245502/17 2021-05-21 შპს „ბაკურიანი ბიზნეს ჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226166163) დირექტორი გიგა დიდბარიძე (პირადი ნომერი 41001026848) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გრიგოლ აბულაძე (პირადი ნომერი 18001060462), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
245663/17 2021-05-21 ნელი ცინცაძის (პირადი ნომერი 01008021997) წარმომადგენელი ირაკლი დაუთაშვილი (პირადი ნომერი 01019032224) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „მილ ჰილ დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405341072), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
252144/17 2021-05-27 ნიკოლოზ მაზმიშვილი (პირადი ნომერი 01001036901) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დინარი შანყულაშვილი (პირადი ნომერი 01027033341), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
208763/17 2021-04-26 ლუდმილა სილაგაძის (პირადი ნომერი 01002005471) წარმომადგენელი ია ფიროსმანაშვილი (პირადი ნომერი 01030052242) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა ქალდანი (პირადი ნომერი 56001003447), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
248702/17 2021-05-24 გიორგი არაბული (პირადი ნომერი 16001027317) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, იმედა არაბული (პირადი ნომერი 08001033392), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
245572/17 2021-05-21 ლიანა გრიოლის (საიდენტიფიკაციო ნომერი C1VHFN6RK) წარმომადგენელი მანანა სულხანიშვილი (პირადი ნომერი 01004002117) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვლადიმერ რჩეულიშვილი (პირადი ნომერი 59001045763) და მანანა სულხანიშვილი (პირადი ნომერი 01004002117), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
247423/17 2021-05-24 ირმა ჩოხელის (პირადი ნომერი 31001024554) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი (პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თინათინ ქობულაშვილი (პირადი ნომერი 31001045864) და სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
247429/17 2021-05-24 ირმა ჩოხელის (პირადი ნომერი 31001024554) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი (პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თინათინ ქობულაშვილი (პირადი ნომერი 31001045864) და სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
238752/17 2021-05-18 გიორგი აბრამიშვილის (პირადი ნომერი 01003002031) წარმომადგენელი ლია მოდებაძე (პირადი ნომერი 01002029957) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვაჟა აფციაური (პირადი ნომერი 16001021285), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
224931/17 2021-05-10 სს ,,საქართველოს ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869) წარმომადგენელი თამთა მელიქიძე (პირადი ნომერი 05001012775) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,დაო ინვესტმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 1416665), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
219216/17 (04.05.2021 წ.), 221234/17 (05.05.2021 წ.), 218678/17 (04.05.2021 წ.) 2021-05-04 ლია გაიხარაშვილი (პირადი ნომერი 01017005528) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი, ინნა გუდავაძე (დაბ.: 20.02.1955, საიდენტიფიკაციო ნომერი 510723300), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
194317 (საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების ნომერი) 2021-05-04 მარიამ ზოიძე (პირადი ნომერი 61002007543), ნანული ქავთარაძე (პირადი ნომერი 61007002866), რუსუდან მუჯირი (პირადი ნომერი 61007003629) და აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
217312/17 2021-04-29 თინათინ დიაკონიძის (პირადი ნომერი 01014002616), თამარ დიაკონიძის (პირადი ნომერი 01014002615) და ქეთო დიაკონიძის (პირადი ნომერი 01011059336) წარმომადგენელი რაულ ანდღულაძე (პირადი ნომერი 01010004942) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405007200), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
212558/17 2021-04-28 ვახტანგ ღუდუშაური (პირადი ნომერი 01023000393) და ნონა დოთიაშვილის (პირადი ნომერი 59001032495) წარმომადგენელი ლალი ტიკიშვილი (პირადი ნომერი 01024027340) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ნანა საური (პირადი ნომერი 01801125589), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
213364/17 2021-04-28 შპს „ბიზნეს ცენტრი ვაჟაზე“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204853088) დირექტორი ლელა კაკულია (პირადი ნომერი 01006001050) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ჯუთა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404596228), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
213308/17 2021-04-28 შპს „ბიზნეს ცენტრი ვაჟაზე“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204853088) დირექტორი ლელა კაკულია (პირადი ნომერი 01006001050) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ჯუთა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404596228), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
206130/17 2021-04-26 ქეთინო გზირიშვილის (პირადი ნომერი 24001025874) წარმომადგენელი თორნიკე დადეგაშვილი (პირადი ნომერი 24001041961) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ დათაშვილი (პირადი ნომერი 01017038273), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
198554/17 2021-04-21 სს ,,საქართველოს ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869) წარმომადგენელი თამთა მელიქიძე (პირადი ნომერი 05001012775) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,დაო ინვესტმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 1416665), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
187896/17 2021-04-16 ნუგზარ ლაზარიაშვილი (პირადი ნომერი 40001007316) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დიმიტრი ნავროზაშვილი (პირადი ნომერი 01023006655), სს „თიბისი ბანკი“ და ალახიარ აბდულაევი (პირადი ნომერი 36001003587), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
7213/17 2021-01-13 შპს „ჯორჯიან პროდაქტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405070676) წარმომადგენელი გივი პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01017026275) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ - შემოსავლების სამსახური და ავი მილერი (პასპორტის ნომერი: 0-1443845-1), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები