ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
6678/17 2021-01-12 გელო ჩიკვილაძის (პირადი ნომერი 01006008492) წარმომადგენელი მერაბ დარახველიძე (პირადი ნომერი 04001003365) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნუნუ ჩიკვილაძე (პირადი ნომერი 60002018420), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
528450/17 2020-12-10 ეთერ ჭიბალაშვილი (პირადი ნომერი 20001024337) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნუნუ ცხადაძე (პირადი ნომერი 54001049678), ლევანი ტყეშელაშვილი (პირადი ნომერი 60001128138), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩანიშნულია 2021 წლის 20 იანვარს 12:00 საათზე
4214/17 2021-01-08 თამაზ დვალიშვილი (პირადი ნომერი 60001036441) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თენგიზ სვიტრაძე (პირადი ნომერი 21001007173), საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ „შემოსავლების სამსახური“, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
3606/17 2021-01-08 შპს „არქი ვარკეთილის” (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405247754) დირექტორი დიმიტრი ადამია (პირადი ნომერი 01024028596) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაზა ზანგალაძე (პირადი ნომერი 50001000304), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2717/17 2021-01-06 ციალა თაბაგარი (პირადი ნომერი 18001027286) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირინე დავითულიანი (პირადი ნომერი 01024000893) და ლილია დავითულიანი (პირადი ნომერი 01024039517), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
4292/17 2021-01-08 ვახტანგ ზარქუა (პირადი ნომერი 35001013135) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირაკლი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001096748), ნაზი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001067129), თამარ ზარქუა (პირადი ნომერი 35001042318), ლერი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001098612), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
5819/17 2021-01-11 ჯულიეტა ლობჟანიძის (პირადი ნომერი 01010014833) წარმომადგენელი სოფიო გულაშვილი (პირადი ნომერი 01008022791) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნუგზარ მეზვრიშვილი (პირადი ნომერი 60001008026), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531412/17 2020-12-11 მარინე კაკაბაძე (პირადი ნომერი 61006063679), ზურაბ ბაკურიძე (პირადი ნომერი 61003005273) და სალიე ბაკურიძის (პირადი ნომერი 61003008731) არასრულწლოვანი ანდერძისმიერი მემკვიდრის მერაბ ბაკურიძის (პირადი ნომერი 61401094692) კანონისმიერი წარმომადგენელი ნათია მჟავანაძე (პირადი ნომერი 61007007077), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2519/17 2021-01-06 თეიმურაზ ბეჟანიშვილის (პირადი ნომერი 20001055874) წარმომადგენელი მართა წიწრიაშვილი (პირადი ნომერი 45001032443) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა გრიშკაშვილი (პირადი ნომერი 20001037688), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
4029/17 2021-01-08 მარია თევდორაშვილი (პირადი ნომერი 20001025908) წარმომადგენელი ბაადურ გულიაშვილი (პირადი ნომერი 20001016893) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელენე თევდორაშვილი (პირადი ნომერი 44001003613), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
995/17 2021-01-04 გელა გელაშვილი (პირადი ნომერი 01006008700) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლეილა ზირაქაშვილი (პირადი ნომერი 01024013677) და ნანა გეჯაძე (პირადი ნომერი 01034001809), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565250/17 2020-12-29 მაია ტიტვინიძე (პირადი ნომერი 01013024763) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, უჩა ურუშაძე (პირადი ნომერი 01013020165) და ზურაბ ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001001944), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567459/17 2020-12-30 ნიკოლოზ აბსანძე (პირადი ნომერი 01009007586) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ დუდაური (პირადი ნომერი 16001003971), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
569967/17 2020-12-31 ვახტანგ ზარქუა (პირადი ნომერი 35001013135) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირაკლი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001096748), ნაზი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001067129), თამარ ზარქუა (პირადი ნომერი 35001042318), ლერი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001098612), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
314/17 2021-01-04 პეტრე მაღრაძე (პირადი ნომერი 47001027062) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თენგიზ მაღრაძე (პირადი ნომერი 05001005037) და ნორა ლონდარიძის (პირადი ნომერი 05001004805) წარმომადგენელი თამაზ მაღრაძე (პირადი ნომერი 05001002536), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599/17 2021-01-04 მირიან გურულის (პირადი ნომერი 18001057013) წარმომადგენელი ეთერ ტალახაძე (პირადი ნომერი 18001001149) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნონა ფერაძე (პირადი ნომერი 18001042942), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
582/17 2021-01-04 ბესიკ მუჩიაშვილი (პირადი ნომერი 01011014081) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ ცხვარიაშვილი (პირადი ნომერი 36001046237), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
569096/17 2020-12-31 ირაკლი კუჭაშვილი (პირადი ნომერი 01017024325) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირაკლი კუჭაშვილი (პირადი ნომერი 01017024325), ნინო ჭილაშვილი (პირადი ნომერი 01030009008), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526244/17 2020-12-09 სოინალ გასანოვის (პირადი ნომერი 36001030722) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზიადინ მახმად ოღლი (პირადი ნომერი 36001007168), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
564023/17 2020-12-29 მარინე მიკირტუმოვის (პირადი ნომერი 01003004062) წარმომადგენელი იური გალუსტოვი (პირადი ნომერი 01011009965) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვასილ ტატულაშვილი (პირადი ნომერი 01011021306) და ეკატერინე ტატულაშვილი (პირადი ნომერი 01011042539), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566134/17 2020-12-29 მედეა სანაია (პირადი ნომერი 01011016343) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ბრიტანულ-ქართული საბავშვო ბაღი ეი-ბი-სი 4“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400117887), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561147/17 2020-12-28 ლილი წიკლაურის (პირადი ნომერი 22001002530) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბრიფკანი ბაჰალდინ აჰმად აბდულაზიზ (პირადი ნომერი A7173027), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568044/17 2020-12-30 აკაკი კუჭუხიძე (პირადი ნომერი: 37001004388) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნოდარი ბაქრაძე (პირადი ნომერი 01020006467), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
555583/17 2020-12-24 სს „სქურის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 242730167) წარმომადგენელი ემზარ მორგოშია (პირადი ნომერი 01010005656) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ქველი-XXI“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 242730210), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
563895/17 2020-12-29 შოთა შაინიძე (პირადი ნომერი 26001000120) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შამილ შაინიძე (პირადი ნომერი 26001025234), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566677/17 2020-12-30 ჯეიხუნ მამედოვი (პირადი ნომერი 28001003436) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, აინურ კახრამანოვა (პირადი ნომერი 28001017191), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542348/17 2020-12-17 ავთანდილ მჭედლიშვილის (პირადი ნომერი 40001001159) წარმომადგენელი გიორგი მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 40001008228) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თენგიზ შოშიაშვილსა (პირადი ნომერი 01026001347) და ნუგზარ შოშიაშვილს (პირადი ნომერი 01026001446), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
562690/17 2020-12-28 მაია ახალაძე (პირადი ნომერი 53001021027) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეონა სიმსივე (პირადი ნომერი 53001022713), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561631/17 2020-12-28 სერგო გიორგაძე (პირადი ნომერი 01024006311) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზურაბ სადუნიშვილი (პირადი ნომერი 01024047938), თინათინ სადუნიშვილი (პირადი ნომერი 01022014474), ნარგიზა გუნია (პირადი ნომერი 01019036369), რევაზ სადუნიშვილი (პირადი ნომერი 01024041190) და შპს „ჩვენებურის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404460249) დირექტორი ვალერიან კირკიტაძე (პირადი ნომერი 01024015037), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური. დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
569090/17 2020-12-31 ალექსანდრე სარიშვილის (პირადი ნომერი 26001005981) წარმომადგენელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი (პირადი ნომერი 26001003068) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბადრი სარიშვილი (პირადი ნომერი 26001028109), შორენა სარიშვილი (პირადი ნომერი 26001004081) და მედიკო ვადაჭკორია (პირადი ნომერი 26001028439), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561296/17 2020-12-28 ნინო სუხაშვილის (პირადი ნომერი 01025013894) წარმომადგენელი მანანა ბაფერაძე (პირადი ნომერი 01001030532) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რამაზ ცქიფურიშვილსა (პირადი ნომერი 21001010538) და ხათუნა გოზალიშვილს (პირადი ნომერი 01025022424), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567610/17 2020-12-30 ანა ბიჩელაშვილი (პირადი ნომერი 01024035600) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეთერ ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 01004008832), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566683/17 2020-12-30 ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახუ დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567108/17 2020-12-30 შპს „ეკოლოგია და რესურსების“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212918413) პარტნიორების ირაკლი სურგულაძისა (პირადი ნომერი 60001037629) და კახაბერ უჩანეიშვილის (პირადი ნომერი 60001018452) წარმომადგენელი ირაკლი ნინუა (პირადი ნომერი 01024015199) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი გოლუბჩიკოვი (პირადი ნომერი 01020000710) და გიორგი მეკოკიშვილის (პირადი ნომერი 01036001409) წარმომადგენელი დავითი არევაზოვი (პირადი ნომერი 02001019231), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566811/17 2020-12-30 გიორგი ამზაშვილის (პირადი ნომერი 01001052459) წარმომადგენელი მარიამ დავრაშელიძე (პირადი ნომერი 01001037825) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარინე ცუცუნაშვილი (პირადი ნომერი 01011063608), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
533681/17 2020-12-14 ია ბიბილაშვილის (პირადი ნომერი 01008019413) წარმომადგენელი დარეჯან გულიაშვილი (პირადი ნომერი 01011009981) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლია გულიაშვილი (პირადი ნომერი 31001000162) თამარ გულიაშვილი (პირადი ნომერი 31001046831), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516428/17 2020-12-04 ქეთევან სამჭკუაშვილი, (პირადი ნომერი 12001056045) წარმომადგენელი ნაირა კაპანაძე (პირადი ნომერი 01027030411), ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ ტყეშელაშვილი (პირადი ნომერი 01003019927), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559228/17 2020-12-25 შპს „სანალიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 247860998) წარმომადგენელი სულიკო მახარაძე (პირადი ნომერი 61010000278) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ და შპს „ჩირუხ-სანალიას ჰესი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404886423), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
555723/17 2020-12-24 თამარ მამისაშვილის (პირადი ნომერი 13001051273) წარმომადგენელი მაია კახაბრიშვილი (პირადი ნომერი 13031004619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ციცინო მამისაშვილი (პირადი ნომერი 13001051124), თამაზ მამისაშვილი (პირადი ნომერი 13001024975), რამაზ მამისაშვილი (პირადი ნომერი 13001063392) და მარიამ მამისაშვილი (პირადი ნომერი 13001051825), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561805/17 2020-12-28 ივანე მდივნიშვილი (პირადი ნომერი 60001012005) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ანჟელა ფახიროვა (პირადი ნომერი 60001004025), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558047/17 2020-12-25 გივი კაპანაძის (პირადი ნომერი 01024037147) წარმომადგენელი დავით ხარატი (პირადი ნომერი 01005004606) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და სსიპ „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 239404337), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542222/17 2020-12-17 აზა ბუაჩიძის (პირადი ნომერი 01001055854) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სოფიო ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001040215), ნიკოლოზ ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001032484), ვერა ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001002212) და მანუჩარ ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001039966), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
532966/17 2020-12-14 შპს ,,ილიარდის’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205278386) წარმომადგენელი თამარ მესხია (პირადი ნომერი 62004027562), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური 2021 წლის 18 იანვარს 11:00 საათზე დაინიშნოს ადგილზე დათვალიერება
553402/17 2020-12-23 ვასილ ტატულაშვილი (პირადი ნომერი 01011021306) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე ტატულაშვილი (პირადი ნომერი 01011042539) და მარინე მიკირტუმოვი (პირადი ნომერი 01003004062), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
548469/17 2020-12-21 ქეთევან გვეტაძის (პირადი ნომერი 01005020370) წარმომადგენელი ემზარ მარგებაძე (პირადი ნომერი 01002019305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სანათა პირქუშაშვილი (პირადი ნომერი 01015001321), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551480/17 2020-12-22 ქეთევან ბეგაშვილი (პირადი ნომერი 38001009315) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი დარბაიძე (პირადი ნომერი 01011076329), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
555634/17 2020-12-24 თეიმურაზ ჭიჭინაძის (პირადი ნომერი 01008002879) წარმომადგენელი მერაბ ნადირაძე (პირადი ნომერი 01003003055) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამუკა ხაბარელი (პირადი ნომერი 01008018551), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551370/17 2020-12-22 შპს „ტტტ“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406295619) დირექტორი ბესიკ თოდუა (პირადი ნომერი 01010005245) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „მემონტაჟე ნიკა“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206035832) დირექტორი მერაბ ტარყაშვილი (პირადი ნომერი 01023013421), მერაბ ტარყაშვილი (პირადი ნომერი 01023013421), ზაურბეგ ჩიტიშვილი (პირადი ნომერი 35001028181), მალხაზ მელიქიძე (პირადი ნომერი 35001025044), ივანე მაჭარაძე (პირადი ნომერი 01023010684), რუსუდან მეტრეველი (პირადი ნომერი 01025006887) და ნათია შერაზადიშვილი (პირადი ნომერი 01025006886), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
553341/17 2020-12-23 ბელა თელიას (პირადი ნომერი 01030010756) წარმომადგენელი ხათუნა გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 35001026542) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ვექტორი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 218036195), გიორგი ჯოჯიშვილი (პირადი ნომერი 59002000026) და ი.მ.ა „მზიანეთი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 205281461), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
557494/17 2020-12-24 თამარ ხეოშვილის (პირადი ნომერი 16001025088) წარმომადგენელი ეკატერინე ხეოშვილი (პირადი ნომერი 16001021140) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსანდრე ხეოშვილი (პირადი ნომერი 01004005867), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525542 (საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების ნომერი) 2020-12-28 ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, ნოდარ ზალდასტანიშვილი (პირადი ნომერი 01026001947) და დავით ცაგარეიშვილი (პირადი ნომერი 01008008199) - 01.14.11.014.010 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მესაკუთრეები, ხათუნა ტატიშვილი (პირადი ნომერი 59001023955ზ) - 01.14.11.014.011 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მესაკუთრე დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
550012/17 2020-12-22 ნატო სანოძე (პირადი ნომერი 55001003731) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რევაზ კიკაბიძე (პირადი ნომერი 55001002235), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
556235/17 2020-12-24 გელა ჯებირაშვილი (პირადი ნომერი 40001006179) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კახი ჩერქეზიშვილი (პირადი ნომერი 40001001009), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547896/17 2020-12-21 ჯანიკო ყაფლანიშვილის (პირადი ნომერი 01030000442) წარმომადგენელი რევაზ თოფჩიშვილი (პირადი ნომერი 01017017388) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სერგო შინდელიშვილი (პირადი ნომერი 12001051249), ნიკოლოზ ფეიქრიშვილი (პირადი ნომერი 12001021272), ჯულიეტა მამისაშვილი (პირადი ნომერი 01017042927), სსიპ „სახელწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ და ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
553562/17 2020-12-23 აზად გაჯიევი (პირადი ნომერი 28001024210) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიუნელ გაჯიევი (პირადი ნომერი 28001103982), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551100/17 2020-12-22 ალბერტ სიმონიანის (პირადი ნომერი 01030017226) წარმომადგენელი მანანა რთველიაშვილი (პირადი ნომერი 01021010255) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეა ცხვიტავა (პირადი ნომერ 39001009130), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
549044/17 2020-12-21 ერმალ აბჟანდაძის (პირადი ნომერი 01024036068) წარმომადგენელი ზვიად გოშაძე (პირადი ნომერი 01024011879) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა ჭაჭიაშვილი (პირადი ნომერი 01008025050), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551364/17 2020-12-22 შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) წარმომადგენელი ანა კოტეტიშვილი (პირადი ნომერი 01001033632) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) პარტნიორები: გოჩა მაცაბერიძე (პირადი ნომერი 01019001595), ვიქტორ მეტრეველი (პირადი ნომერი 01018000556) და ზვიად გონაძე (პირადი ნომერი 01009003704), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547088/17 2020-12-21 მარინა მულდაროვას (პირადი ნომერი 01001000068) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბესიკ არბოლიშვილი (პირადი ნომერი 01024016552), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
546191/17 2020-12-18 ნათია ნონიაშვილი (პირადი ნომერი 08001007658) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რევაზ ფაჩულია (პირადი ნომერი 39001008816), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542333/17 2020-12-17 სიმონ ულუსიანცის (პირადი ნომერი 08201041138) წარმომადგენელი ირაკლი უჯირაული (პირადი ნომერი 08001000859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსი ბახტურიძე (პირადი ნომერი 01022002621), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545872/17 2020-12-18 გიორგი სიორიძე (პირადი ნომერი 01030044427) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატალია ბელობოროდოვა (პირადი ნომერი 35001080345), ვალერიან როსტიაშვილი (პირადი ნომერი 01003005317) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
540321/17 2020-12-16 მზია ბუჩუკური (პირადი ნომერი 44801005592) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნონა სეთურიძე (პირადი ნომერი 01001006271), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
541043/17 2020-12-16 მარინე მარშანიას (პირადი ნომერი 01036002869) წარმომადგენელი ნინო ღავთაძე (პირადი ნომერი 54001016082) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსანდრე შენგელია (პირადი ნომერი 01019005352) და ეკა სარალიძე (პირადი ნომერი 18001047997), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
536606/17 2020-12-15 ეკატერინე ქურდაძე (პირადი ნომერი 01034005733) და მეგი ქურდაძე (პირადი ნომერი 01034005732) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეთერ საბაძე (პირადი ნომერი 01023013098) და სოფიო ვეფხვაძე (პირადი ნომერი 01019048967), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
539352/17 2020-12-16 შუქური კიკაბიძის (პირადი ნომერი 35001096120) წარმომადგენელი ბელა ბერაძე (პირადი ნომერი 35001002409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ილია ცხადაძე (პირადი ნომერი 35001094418), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542145/17 2020-12-17 ნათია მაკარაძე (პირადი ნომერი 01005041205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გალინა მაკარაძე (პირადი ნომერი 61010002478), ვაჟა მაკარაძე (პირადი ნომერი 53001001843), მანანა მაკარაძე (პირადი ნომერი 53001053534), მელანო მაკარაძე (პირადი ნომერი 01005041206) და სალომე მაკარაძე (პირადი ნომერი 01005042472), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
538335/17 2020-12-15 ირაკლი საყვარელიძე (პირადი ნომერი 01026007627) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ფრეშ სალადი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400214086), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542348/17 2020-12-17 ავთანდილ მჭედლიშვილის (პირადი ნომერი 40001001159) წარმომადგენელი გიორგი მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 40001008228) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542222/17 2020-12-17 აზა ბუაჩიძის (პირადი ნომერი 01001055854) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელენე ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001032779), ელვარდი ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001032781) და ნათია ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001062018), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543814/17 2020-12-17 ლეილა კოპაძის (პირადი ნომერი 01001028004) წარმომადგენელი ირინა ფირცხალავა (პირადი ნომერი 02001002699) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ოთარ კიკნაძე (პირადი ნომერი 56001021089), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543916/17 2020-12-17 ნანა დევდარიანის (პირადი ნომერი 65002001146) წარმომადგენელი ნათელა სივსივაძე (პირადი ნომერი 38001008590) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან დევდარიანი (პირადი ნომერი 65002011449), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542845/17 2020-12-17 კოოპერატივ „საქსოფმშენკომპლექსის“ დირექტორის ვახტანგ შონიას (პირადი ნომერი 19001041305) წარმომადგენელი ია ბერიშვილი (პირადი ნომერი 19001081606) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურაზ ფაცაცია (პირადი ნომერი: 19001064365), მუხრან შოგირაძე (პირადი ნომერი 62004014527), ციალა კაკულია (პირადი ნომერი 62004020696), ეკატერინე არახამია (პირადი ნომერი 19001039233), ანასტასია შოგირაძე (პირადი ნომერი 01750113349), ნუგო შოგირაძე (პირადი ნომერი 01750113350), ნუგზარ შოგირაძე (პირადი ნომერი 62004002173), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543450/17 2020-12-17 დავით წოწორიას (პირადი ნომერი 29001008557) წარმომადგენელი ივლიანე ხურცილავა (პირადი ნომერი 29001001640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე წოწორია (პირადი ნომერი 42001037236) და მარიამ წოწორია (პირადი ნომერი 01029011771), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
541114/17 2020-12-16 ხაჩიკ ოსეპიანის (პირადი ნომერი 28001074158) წარმომადგენელი ელზა კუპატაძე (პირადი ნომერი 28001008516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გალია დავთიანი (პირადი ნომერი 28001084791), პაპინ ოსეპიანი (პირადი ნომერი 28001055079), რაფიკ ოსეპიანი (პირადი ნომერი 28001084795) და ხრისტინე ოსეპიანი (პასპორტის ნომერი AS0633046), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
540778/17 2020-12-16 ასლან ჩხაიძის (პირადი ნომერი 01008007605) წარმომადგენელი ბიძინა ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 60001025023) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, 72.16.09.066 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ზვიად ასანიშვილი (პირადი ნომერი 01033002705) და 72.16.09.679 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე მარინე ლაბაძე (პირადი ნომერი 01024018267), საჯარო რეესტრის იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
533496/17 2020-12-14 შპს „ჯორჯიან პროდაქტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405070676) წარმომადგენელი გივი პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01017026275) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ - შემოსავლების სამსახური და ავი მილერი (პასპორტის ნომერი: 0-1443845-1), საჯარო რეესტრის შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531112/17 2020-12-11 ცისია სუხიაშვილის (პირადი ნომერი 01030027551) წარმომადგენელი ზაქარია ბაბუციძე (პირადი ნომერი 01006003300) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ გობეჯიშვილი (პირადი ნომერი 01024077184) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, საჯარო რეესტრის ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
530998/17 2020-12-11 გურამ სხირტლაძე (პირადი ნომერი 01030049967) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეთერ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 25001013226), თამაზ ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001016578), ირმა ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001010726) და ჟუჟუნა ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001021286), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
539403/17 2020-12-16 ციური ჯიქურაძის (პირადი ნომერი 31001041411) წარმომადგენელი თენგიზ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 31001030421) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მზია პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 59001090892) და ხათუნა მელიქიძე (პირადი ნომერი 47001004909), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
529807/17 2020-12-10 მარიამ თავართქილაძე (პირადი ნომერი 01008012670) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, უძრავ ნივთზე (საკადასტრო კოდი 01.14.11.043.011) რეგისტრირებული მესაკუთრეები: დარეჯან გვიჩია (პირადი ნომერი 01030015353), თამარ დოლიძე (პირადი ნომერი 01008011782), სადავო გადაწყვეტილებების მიმღები სამსახური: ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
483753/17 2020-11-16 ნინო ოზაშვილი (პირადი ნომერი 01011027833) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი აბაშიძე (პირადი ნომერი 01005021669) და ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2020 წლის 24 დეკემბერს 15:00 საათზე
520190/17 2020-12-07 გიორგი ჯეირანაშვილი (პირადი ნომერი 11001005920) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნელი უნგიაძე (პირადი ნომერი 01025016671), ლევან მაისურაძე (პირადი ნომერი 11001008383), ბადრი ადამია (პირადი ნომერი 01017003329), ნინო ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01001091656), ზინაიდა ნიკოლაიშვილი (პირადი ნომერი 01025011438), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
528450/17 2020-12-10 ეთერ ჭიბალაშვილი (პირადი ნომერი 20001024337) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნუნუ ცხადაძე (პირადი ნომერი 54001049678), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526644/17 2020-12-09 ალექსეი სონკის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 72 3980369) წარმომადგენელი ლიანა მოდებაძე (პირადი ნომერი 59001006592) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „MG Capital“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205188447) და თამარ შალამბერიძე (პირადი ნომერი 01024047461), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
522998/17 2020-12-08 ნუნუ კუჭავა (პირადი ნომერი 62004013457) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლამარა ტორჩინავა (პირადი ნომერი 39001022465), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531613/17 2020-12-11 მარიამი დაუთაშვილი (პირადი ნომერი 15001021055) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლია გურამიშვილი (პირადი ნომერი 01011003981), ნონა ქართველიშვილი (პირადი ნომერი 01011069051) და სუსანა მურადიანი (პირადი ნომერი 01011062562), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526275/17 2020-12-09 მახმად მამედოვის (პირადი ნომერი 36001005240) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ისმიხან ბინათოვი (პირადი ნომერი 36001009456) და სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525364/17 2020-12-09 მედეა კალანდაძის (პირადი ნომერი 01030050362) წარმომადგენელი მაია აცანელიძე (პირადი ნომერი 33001067549) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოდერძი მექვაბაური (პირადი ნომერი 01030020739), ზაზა ბოღლოციშვილი (პირადი ნომერი 01030007132), ლევან ხუხუნაიშვილი (პირადი ნომერი 01030008938), მერი გაიმარჯვაშვილი-აგულაშვილი (პირადი ნომერი 01030035161), ნიკოლოზ ეცატაძე (პირადი ნომერი 59004000138), ნინო ბერძენიშვილი (პირადი ნომერი 01030053511), ანდრია ბოღლოციშვილის კანონიერი წარმომადგენელი ანა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01014006039) და რუსლან აგულაშვილი (პირადი ნომერი 01030003381), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525774/17 2020-12-09 ლუარა მირიმანაშვილის (პირადი ნომერი 24001026890) წარმომადგენელი ალექსანდრე ალავიძე (პირადი ნომერი 24001006534) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თემურ დანდურიშვილი (პირადი ნომერი 24001022780), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526803/17 2020-12-09 ირინე შამათავა (პირადი ნომერი 39001006431) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ და ლალი ანთელავა (პირადი ნომერი 19001016997), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523842/17 2020-12-08 ლიანა ფორჩხიძე (პირადი ნომერი 18001018907) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სერგო ჩუბინიძე (პირადი ნომერი 18001015292), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523365/17 2020-12-08 ანა ბიჩელაშვილი (პირადი ნომერი 01024035600) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეთერ ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 01004008832) და ივანე ხეოშვილი (პირადი ნომერი 16001005035), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
469542/17 2020-11-10 კახა ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001009651) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხათუნა შავდია (პირადი ნომერი 01026001761) და სულიკო მუშკუდიანი (პირადი ნომერი 60002009063), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523475/17 2020-12-08 შპს „მს-კონსტრაქშენ“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405218688) წარმომადგენელი ბექა თეზელაშვილი (პირადი ნომერი 01008025729) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე ლიპარტიანი (პირადი ნომერი 01015009928) და ია პარკაია (პირადი ნომერი 01024028831), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
517320/17 2020-12-04 გიორგი შაქარაშვილის (პირადი ნომერი 01034002038) წარმომადგენელი ლიანა კულდანაშვილი (პირადი ნომერი 01008004787) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელენე დიაკონაშვილი (პირადი ნომერი 01034000567), მანანა მელაძე (პირადი ნომერი 01004001954) ცირა ოქროპირიძე (პირადი ნომერი 01030027928) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
522077/17 2020-12-07 ოლეგ დაბრუნდაშვილის (პირადი ნომერი 59001028027) წარმომადგენელი თეა ჩიქვინიძე (პირადი ნომერი 09001006427) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სლავა ჩიხლაძე (პირადი ნომერი 01019018198) და მაია ჩიხლაძე (პირადი ნომერი 01019026205), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516428/17 2020-12-04 ქეთევან სამჭკუაშვილის (პირადი ნომერი 12001056045) წარმომადგენელი ნაირა კაპანაძე (პირადი ნომერი 01027030411) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ ტყეშელაშვილი (პირადი ნომერი 01003019927), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526306/17 2020-12-09 აქიფ ფაშაევის (პირადი ნომერი 36001034395) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516)- ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელდარ მახმუდოვი (პირადი ნომერი 36001042948), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523074/17 2020-12-08 მანანა ციხელაშვილის (პირადი ნომერი 15001000823) წარმომადგენელი რევაზ თოფჩიშვილი (პირადი ნომერი 01017017388) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ ფეიქრიშვილი (პირადი ნომერი 12001021272), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513955/17 2020-12-03 ნათელა სიყმაშვილის (პირადი ნომერი 25001006030) წარმომადგენელი მარიამ ქებაძე (პირადი ნომერი 25001033529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დალი ხუბულავა (პირადი ნომერი 25001007443), ლიანა ყაველაშვილი (პირადი ნომერი 25001032920), სანდრო გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 25001002859), შპს „მაგთიკომი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204876606) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
511282/17 2020-12-02 ლალი საჯაიას (პირადი ნომერი 62001029563) წარმომადგენლები დიმიტრი მიქელაძე (პირადი ნომერი 35001025060) და გიორგი შუბითიძე (პირადი ნომერი 35001025680) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვასილ ივანოვი (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი: 72 4128153), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515576/17 2020-12-03 შპს „ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 215147874) წარმომადგენელი ანნა მუმლაძე (პირადი ნომერი 18001054110) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 202886010), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
511322/17 2020-12-02 ჟირონ ჩხაბერიძის (პირადი ნომერი 35001034873) წარმომადგენლები დიმიტრი მიქელაძე (პირადი ნომერი 35001025060) და გიორგი შუბითიძე (პირადი ნომერი 35001025680) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვასილ ივანოვი (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი: 72 4128153), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
437563/17 2020-10-23 ნატალია დზიუბანი (პირადი ნომერი 61004009467) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თენგიზ მოწყობილი (პირადი ნომერი 61004030155),აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები