ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
443315/17 2021-09-20 სს „საქართველოს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212682792) თავმჯდომარე ლერი ადამია (პირადი ნომერი 60003001658) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით სვანიძე (პირადი ნომერი 60001060682), გოგი ქართველიშვილი (პირადი ნომერი 60001020126), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
442363/17 2021-09-20 მანანა თომაშვილის (პირადი ნომერი 59001070942) წარმომადგენელი ირაკლი ხაჩიძე (პირადი ნომერი 59001000482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით პავლიაშვილი (პირადი ნომერი 59001055870) და ვაჟა ჭკადუა (პირადი ნომერი 30001001709), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393710/17 2021-08-18 გოჩა ძულიაშვილი (პირადი ნომერი 57001004602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 30 სექტემბერს 12:00 საათზე
438530/17 2021-09-16 მახირა დარგალის (პირადი ნომერი 28001053304) წარმომადგენელი ელზა ლუქუნიძე (პირადი ნომერი 28001073901) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, საბირ დარგალი (პირადი ნომერი 28001015510) და ნამიკ დარგალი (პირადი ნომერი 28001003669), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
440754/17 2021-09-17 ჟანა ბარსეგიანის (პირადი ნომერი 01025000297) წარმომადგენელი იაგო ახობაძე (პირადი ნომერი 01025018416) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ ხვედელიძის კანონიერი წარმომადგენელი ნანა ბოკელავაძე (პირადი ნომერი 55001004236), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
440796/17 2021-09-17 მზია დიდიძის (პირადი ნომერი 60001054583) წარმომადგენელი მზია დოღონაძე (პირადი ნომერი 60001015617) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ანრი არაბიძე (პირადი ნომერი 60001025217) და ჯონდო არაბიძე (პირადი ნომერი 60002003120), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
439165/17 2021-09-16 ციალა გიორგაძის (პირადი ნომერი 21001018758) წარმომადგენელი ეთერ ტალახაძე (პირადი ნომერი 18001001149) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურაზ გუდაძე (საიდენტიფიკაციო ნომერი 01030021283), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
437126/17 2021-09-15 ინგა ზაბახიძე (პირადი ნომერი 38001003493) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ ჭიაურელი (პირადი ნომერი 01010003153), საჯარო რეესტრის მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
375486/17 2021-08-05 ა(ა)ი.პ „საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 201950549) წარმომადგენელი მონიკა რუხაძე (პირადი ნომერი 42001021045) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 23 სექტემბერს 10:00 საათზე
435349/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400232707), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435236/17 2021-09-14 თეა ლალიაშვილი (პირადი ნომერი: 01009002890) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინა კვეკვესკირი (პირადი ნომერი: 76 4064944), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
438214/17 2021-09-16 ტურფა ცინცაძის (პირადი ნომერი 01018005876) წარმომადგენელი როინ მიგრიაული (პირადი ნომერი 01001002335) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი (პირადი ნომერი 01008043311), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
438657/17 2021-09-16 ნარგიზა ლელაძე (პირადი ნომერი 09001004679) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თინათინ მახათაძე (პირადი ნომერი 60001051672), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
438320/17 2021-09-16 იზოლდა კაბისაშვილის (პასპორტის ნომერი 90 02 410953) წარმომადგენელი ია ჭვრიტიძე (პირადი ნომერი 20001002375) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მერაბ გუჯეჯიანი (პირადი ნომერი 43001026107), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
439411/17 2021-09-16 ჯიმშერ შავაძე (პირადი ნომერი 33001005264) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კარინე ციბაძე (პირადი ნომერი 55001007563) და მალხაზ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61009022282), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
439479/17 2021-09-16 მიხეილ აფციაურის (პირადი ნომერი 01001044511) წარმომადგენელი ნესტანი აფციაური (პირადი ნომერი 01017041202) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დოდო აფციაური (პირადი ნომერი 60001050722), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
430949/17 2021-09-13 შპს „მარკეტინგის და კონსალტინგის ჯგუფი ემ-სიჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405056371) წარმომადგენელი ლაშა კახიძე (პირადი ნომერი 01019060244) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი მეძმარიაშვილი (პირადი ნომერი 01030023682), მამუკა გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 35001014037) და მარინე გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 35001014039), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
437316/17 2021-09-15 დიჟონ პაპიძე (პირადი ნომერი 35001082082) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ პაპიძე (პირადი ნომერი 54001041242), ნანი ჩაფიძე (პირადი ნომერი 54001041505), მარიამ პაპიძე (პირადი ნომერი 54001060882), ნინო პაპიძე (პირადი ნომერი 54001060851) და ზოია პაპიძე (პირადი ნომერი 35001044475), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435329/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370,ეგვიპტე) და შპს „არქი დიღომი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405225037), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
426676/17 2021-09-09 მარტინ ირემაშვილის (პირადი ნომერი 01011081205) წარმომადგენელი ალექსანდრე კობაიძე (პირადი ნომერი 35001060231) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლაურა გრიგორიანი (პირადი ნომერი 01015017001), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435340/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „არქი დიღომი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405225037), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435358/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400232707), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435361/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400232707), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
428483/17 2021-09-10 ნუკრი შაინიძის (პირადი ნომერი 61009007095) წარმომადგენელი ედნარ აბულაძე (პირადი ნომერი 61008000843) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მთვარისა შაინიძე (პირადი ნომერი 61009030476), რომან შაინიძე (პირადი ნომერი 61009028783), გურამ შაინიძე (პირადი ნომერი 61009022567), ლიანა შაინიძე (პირადი ნომერი 61009022566) და ფიქრიე შაინიძე (პირადი ნომერი 61009005552), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
432857/17 2021-09-13 ქეთევან ღუდუშაურის (პირადი ნომერი: 01019009756) წარმომადგენელი გიორგი ღუდუშაური (პირადი ნომერი: 01019000914) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლუიზა წიკლაური (პირადი ნომერი: 01021002766) და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435990/17 2021-09-15 სოფიო გიუნაშვილი (პირადი ნომერი 59001027505) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230866783), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
427308/17, 427352/17 2021-09-09 ლია გაიხარაშვილი (პირადი ნომერი 01017005528) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი, ინნა გუდავაძე (დაბ.: 20.02.1955, საიდენტიფიკაციო ნომერი 510723300), სააქციო საზოგადოება ,,რივერ საუთ ლიმიტედს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 82150), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424718/17 2021-09-08 ა(ა)იპ „იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაცია საქართველოში“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206337301) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ „იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრება საქართველოში“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406134678), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
418552/17 2021-09-03 თამარ სიგუა (პირადი ნომერი 39001041677) და დავით სიგუა (პირადი ნომერი 39001041335) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, თეა აბშილავა (პირადი ნომერი 39001032685), მაცაცო სიგუა (პირადი ნომერი 39250010396), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
420492/17 2021-09-06 შპს „საქ გზათა სამეცნიერო-კვლევითი და საწარმოო ტექნოლოგიური კომპლექსური ინსტიტუტის საქგზამეცნიერების“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212272208) წარმომადგენელი თამაზ შილაკაძე (პირადი ნომერი 01024001501) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, შპს „აჩინებული“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 431174132) და შპს „აგრობოქსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 431437475), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
421601/17 2021-09-06 ზამირ მაჩიტიძე (პირადი ნომერი 09001003212) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბადრი გუმბერიძე (პირადი ნომერი 09001002041), იამზე ჯიხვაძე (პირადი ნომერი 09001008307), ანრი გუმბერიძე (პირადი ნომერი 09001023019), სალომე გუმბერიძე (პირადი ნომერი 01019079134), რუსუდან გუმბერიძე (პირადი ნომერი 09001008042) და ირინე ჭეიშვილი (პირადი ნომერი 09001015819), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417592/17 (CA0041215114019) 2021-09-02 დავით ხუბულურის (პირადი ნომერი 59001000436) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქიტესა ხუბულური (პირადი ნომერი 59001031623), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
408122/17 2021-08-27 ნინო გურაშვილის (პირადი ნომერი: 01025010818) წარმომადგენელი თამარ შუშიაშვილი (პირადი ნომერი: 01024019779) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლალი ზურაბიანი (პირადი ნომერი: 01013011198), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424655/17 2021-09-08 მზია თორაძის (პირადი ნომერი 01007014136) წარმომადგენელი იზო მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 01028005377) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰაგოპ კაზკიანი (პირადი ნომერი: 01891011072), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424604/17 2021-09-08 ლია მიქელაძე (პირადი ნომერი 59001035442) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, უშანგი ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001081822), ნათელა ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001030745), თორნიკე ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001114975), სოფიკო ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59003001453) და თამუნა ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001102289), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417546/17 2021-09-02 გივი ლობჟანიძის (პირადი ნომერი 01002005735) წარმომადგენელი კარლო სიჭინავა (პირადი ნომერი 01014003048) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარლენ კვანტალიანი (პირადი ნომერი 01030028130), არქივის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
425649/17 2021-09-08 თინა გაგლოშვილის (პირადი ნომერი 57001025858) წარმომადგენელი მაკა მესხი (პირადი ნომერი 57001001715) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 57001043792), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
421427/17 2021-09-06 ვალერიან ჯიქიძის (პირადი ნომერი 36001037001) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მალხაზ ნახუცრიშვილი (პირადი ნომერი 01019023994), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
312943/17 2021-06-28 ოთარ სალუქვაძე (პირადი ნომერი 26001001183), ოთარ სალუქვაძის (პირადი ნომერი 26001001183) წარმომადგენელი კახა ჩავლეშვილი (პირადი ნომერი 33001017758), გივი კაპანაძე (პირადი ნომერი 01004008274) და გურიის რეგიონული ოფისის წარმომადგენელი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 17 სექტემბერს 14:00 საათზე
425252/17 2021-09-08 ლია უსტიაშვილი (პირადი ნომერი 36001025772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, აკაკი უსტიაშვილი (პირადი ნომერი 36001051900) და მარიამ უსტიაშვილი (პირადი ნომერი 36001047782), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
410180/17 2021-08-30 ზაირა კოხრეიძის (პირადი ნომერი 01017030347) წარმომადგენელი ეკატერინე გეწაძე (პირადი ნომერი 01001033270) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ ერქომაიშვილი (პირადი ნომერი 01024012500) და შოთა შამათავა (პირადი ნომერი 48001026471), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
412438/17 2021-08-31 ალექსანდრე იაკობაშვილი (პირადი ნომერი 38001031904) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამუკა ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 38001043516), მარიკა ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 38001032599) და მზექალა აბაშიძე (პირადი ნომერი 38001028448), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
416493/17 2021-09-02 ნონა თურქიაშვილი (პირადი ნომერი 35001110080) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ ქოთილაიძე (პირადი ნომერი 08001025567), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
415365/17 2021-09-01 ჯემალ ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001001253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001009069) და ივანე ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001019528), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
418578/17 2021-09-03 ა(ა)იპ „უსაფრთხო სივრცის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 401953971) წარმომადგენელი ანა გაბრიაძე (პირადი ნომერი 01006010811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ორანჟერეა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404591802), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
418250/17 2021-09-03 ციცინო გველუკაშვილის (პირადი ნომერი 01017037555) წარმომადგენელი ნინო ჩერქეზიშვილი (პირადი ნომერი 01017019625) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტარიელ ბუთიაშვილი (პირადი ნომერი 13001035077), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417456/17 2021-09-02 კახა ბაძაღუა (პირადი ნომერი 48001010396) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ვიონი საქართველო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204450584) და შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405007200), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
411867/17 2021-08-30 თეა ჩარექოვი (პირადი ნომერი 60001022572) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით კავთელაძე (პირადი ნომერი 11001031280), ზოია კალთელაძე (პირადი ნომერი 11001017147), თეონა კავთელაძე (პირადი ნომერი11001031050) და ნონა ხოლუაშვილი-კავთელაძე (პირადი ნომერი 11001019824), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
413588/17 2021-08-31 გიორგი მუჯრიშვილი (პირადი ნომერი 12001073986) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, თამილა ჭინჭარაული (პირადი ნომერი: 12001031561), რომან ცანდიშვილი (პირადი ნომერი: 12001089405), ლამარა ლონდარიძე (პირადი ნომერი: 12001092772), სერგო ვაიტალოვი (პირადი ნომერი: 12001032917), ვახტანგ წითლანაძე (პირადი ნომერი: 05301013543), ვიოლეტა ბალახაძე (პირადი ნომერი: 12001037348), ელენე ჯუკაშვილი (პირადი ნომერი: 12001078151), თამაზ ბაირამოვი (პირადი ნომერი: 12001078017) და სოფიო ქიმაძე (პირადი ნომერი: 38001031663), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
415385/17 2021-09-01 გიორგი ზავარაშვილი (პირადი ნომერი 45001022966) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, უშანგი ზავარაშვილი (პირადი ნომერი 45001010641), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417141/17 2021-09-02 მაყვალა ზარნაძის (პირადი ნომერი 01020013291) წარმომადგენელი მერაბ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001009426) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შალვა ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001031707), ბადრი ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001002286) და ნანა წკეპლაძე (პირადი ნომერი 21001016684), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
394427/17 2021-08-18 შპს „გარისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202890390) წარმომადგენელი დავით ქიმუცაძე (პირადი ნომერი 53001007804) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან ასათიანი (პირადი ნომერი 01030014149), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
394427/17 2021-08-18 შპს „გარისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202890390) წარმომადგენელი დავით ქიმუცაძე (პირადი ნომერი 53001007804) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან ასათიანი (პირადი ნომერი 01030014149), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 15 სექტემბერს 11:00 საათზე
416486/17 2021-09-02 ნაზი წიკლაურის (პირადი ნომერი 16001022092) წარმომადგენელი დალი მარტიაშვილი (პირადი ნომერი 01008026548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეთერ წიკლაური (პირადი ნომერი 01006015202), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417552/17 2021-09-02 ნათიგ კურბანალიევი (პირადი ნომერი 10001039310) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტანირვერდი გეიუშოვი (პირადი ნომერი 10001023890), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
406316/17 2021-08-26 ნოდარ ზოსიძე (პირადი ნომერი 61006040242) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანული ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006036569), ნათია ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006021473), ნანა ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006021287) და როსტომ ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006048994), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417421/17 2021-09-02 გიორგი ჯელიას (პირადი ნომერი: 01008012397) წარმომადგენელი გიორგი ჭიჭინაძე (პირადი ნომერი: 01001067259) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ ადიკაშვილი (პირადი ნომერი: 12001072457), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
408013/17, 408054/17 2021-08-27 ირმა ანანიძე (პირადი ნომერი 61004022217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბლადაძე (პირადი ნომერი 61004024464), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
409274/17 2021-08-27 სონია ერქომაიშვილი (პირადი ნომერი 33001029006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლიანა რომანაძე (პირადი ნომერი 61004045566), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
412366/17 2021-08-31 თინათინ მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 01001078600) წარმომადგენელი გიორგი მაჭარაშვილი (პირადი ნომერი 01007013205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ღლონტი (პირადი ნომერი 01024005546), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
405874/17 2021-08-26 გურამ ანდრონიკაშვილი (პირადი ნომერი 13001000280) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სოფიო ხაზიური (პირადი ნომერი 13001043017), ნინო სუხიტაშვილი (პირადი ნომერი 20001045787) და ხვიჩა ხაზიური (პირადი ნომერი 13301073630), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
403196/17 2021-08-25 მარგალიტა გომარელი (პირადი ნომერი 01006002969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მციური გომარელი (პირადი ნომერი 57001024122), გივი გომარელი (პირადი ნომერი 57001017663) და პაატა გომარელი (პირადი ნომერი 57001018982), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
405416/17 2021-08-26 ლაშა ლიპარტელიანი (პირადი ნომერი 49001003052) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატო ჩაგანავა (პირადი ნომერი 01019022577), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
408104/17 2021-08-27 ჯამბულ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006051680), დემაგულ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006015945) და ემზარ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006007760) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გენადი აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006049537), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
409099/17 2021-08-27 ცინარი ბიღოიძე (პირადი ნომერი 20001033559) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სიმონი იდოიძე (პირადი ნომერი 08001029459), გრიგოლ ლეკაიძე (პირადი ნომერი 08001007533), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
409318/17 2021-08-27 გულნარა რუაძის (პირადი ნომერი 20001052411) წარმომადგენელი თეა ჩილინდრიშვილი (პირადი ნომერი 20001009051) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიშა იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 08001006578) და მარგალიტა ჭიჭაშვილი (პირადი ნომერი 20001064652), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
405617/17 2021-08-26 ზაირა აგულაშვილი (პირადი ნომერი 36001000548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ მარხვაშვილი (პირადი ნომერი 36001009940), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
407025/17 2021-08-26 ეკატერინე მიქელაძის (პირადი ნომერი 47001009041) წარმომადგენლები ბექა ნემსიწვერიძე (პირადი ნომერი 65002005894) და ვასილ მამულაშვილი (პირადი ნომერი 01024044602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა პარუნაშვილი (პირადი ნომერი 03001000921), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
406520/17 2021-08-26 ალექსანდრა ბიბილეიშვილის (პირადი ნომერი 01012008747) წარმომადგენელი ზურაბ ბეიტრიშვილი (პირადი ნომერი 01024031682) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათია ბეიტრიშვილი (პირადი ნომერი 01024037884), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
406659/17 2021-08-26 ალექსანდრე სიდონაშვილის (პირადი ნომერი 20001060009) წარმომადგენელი ბელა გარსევნიშვილი (პირადი ნომერი 20001009176) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ სიდონაშვილი (პირადი ნომერი 20001019987) და მანანი სიდონაშვილი (პირადი ნომერი 20001044391), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
407027/17 2021-08-26 ცირა ბუძიშვილის (რუსეთის მოქალაქის პასპორტის ნომერი 90 02 233155) წარმომადგენელი ციური ჯეირანაშვილი (პირადი ნომერი 01030001821) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაზა ლომიძე (პირადი ნომერი 57001042613), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
399876/17 2021-08-23 ლევან ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40801042720) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კლარა ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40001011617), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395538/17 2021-08-19 ვიოლეტა მღებრიშვილის (პირადი ნომერი 11001000005) წარმომადგენელი ნინო დადიანი (პირადი ნომერი 11001010934) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატალია მღებრიშვილი (პირადი ნომერი 11001017888), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
404303/17 2021-08-25 იმრან ალიევის (პირადი ნომერი 25001036986) წარმომადგენელი სოინ ალიევი (პირადი ნომერი 25001014772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შირხან მუხტაროვი (პირადი ნომერი 25001043973), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
396768/17 2021-08-20 გოჩა ასპანიძის (პირადი ნომერი 05001001517) წარმომადგენელი იზოლდა ასპანიძე (პირადი ნომერი 11001006278) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ცუცა მაისურაძე (პირადი ნომერი 11001008735), ეთერი ხვედელიძე (პირადი ნომერი 11001005497), ნანა არევაძე (პირადი ნომერი 11001004036), ვახტანგ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01009017776), სამცხეჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
401446/17 2021-08-24 ამირან უძილაურის (პირადი ნომერი 08001032727) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, რკ „კვეტერა“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 424615303), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
399802/17 2021-08-23 თამარ ვარდიაშვილის (პირადი ნომერი 31001031321) და ლელა ვარდიაშვილის (პირადი ნომერი 31001008711) წარმომადგენელი რევაზ თოფჩიშვილი (პირადი ნომერი 01017017388) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურაზ ვარდიაშვილი (პირადი ნომერი 31001001377), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
400515/17 2021-08-23 იაკობ სუჯაშვილის (პირადი ნომერი 44001002362) წარმომადგენელი ლალი ტიკიშვილი (პირადი ნომერი 01024027340) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხათუნა წიკლაური (პირადი ნომერი 44001004210) და ნათელა წიკლაური (პირადი ნომერი 01019060421), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397694/17 2021-08-20 თინათინ გელეიშვილის (პირადი ნომერი 01024058117) წარმომადგენელი ვლადიმერ გაბრიჩიძე (პირადი ნომერი 01005017004) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელენე ფოცხიშვილი (პირადი ნომერი 01024022463), მარიამ ჭელიძე (პირადი ნომერი 01024081826) და მიხეილ ფოცხიშვილი (პირადი ნომერი 01024034756), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
399626/17 2021-08-23 გიორგი ნიშნიანიძე (პირადი ნომერი 01017002651) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი გიორგობიანი (პირადი ნომერი 01023007689), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
401726/17 2021-08-24 ევგენია თავაძე (პირადი ნომერი 01017016881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სერგეი მარიკიანი (პირადი ნომერი 32001008402), გურიის რეგიონულ ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
403190/17 2021-08-25 ზურაბ ხმალაძე (პირადი ნომერი 01012009073) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლევან ჯიყაშვილი (პირადი ნომერი 40001009591), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
391573/17 2021-08-17 შპს „ბაზის ესეტ მენეჯმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205288428) წარმომადგენელი ელდარ მილდიანი (პირადი ნომერი 01010001939) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „პალადი პალასი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205052191), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390123/17 2021-08-16 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია წიქვაძე (პირადი ნომერი 01019004259), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
398640/17 2021-08-23 გულნარა ილაშვილის (პირადი ნომერი 01015003960) წარმომადგენელი ალექსანდრე ამაშუკელი (პირადი ნომერი 01017012397) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირმა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 01015022938), შპს „ტიფლისი 86“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404563487), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397892/17 2021-08-20 მარინე ციხისელის (პირადი ნომერი 01008023437) წარმომადგენელი ნაირა ჯუკაშვილი (პირადი ნომერი 01030052347) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ ახვლედიანი (პირადი ნომერი 01024021020) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
400209/17 2021-08-23 ზურაბ ჯიბლაძის (პირადი ნომერი 01008003921) წარმომადგენელი ალექსანდრე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01030001272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტარიელ ჯაბიძე (პირადი ნომერი 01024018377), ზურაბ კაბულაშვილი (პირადი ნომერი 31001040089) და ელეონორა კაბულაშვილის (პირადი ნომერი 31001022719) უფლებამონაცვლე; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395414/17 2021-08-19 თენგიზ ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 01008056489) წარმომადგენელი არჩილ ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 01008011647) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დარეჯან გუგუციძე (პირადი ნომერი 01005008171), მცხეთის სარეგისტრაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
396864/17 2021-08-20 ბესიკ ჩალათაშვილის (პირადი ნომერი 01002016436) წარმომადგენელი ლოლა ტუსაშვილი (პირადი ნომერი 13001013258) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელიზბარ თალაკვაძე (პირადი ნომერი 01017001494) და სს ''ლიბერთი ბანკი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203828304), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
392906/17 2021-08-17 ლუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 31001009709) წარმომადგენელი ალბერტ მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 31001012619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გელა ბურდული (პირადი ნომერი 44001000312), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395421/17 2021-08-19 თემურ ხომასურიძე (პირადი ნომერი 18001025343) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბუტიკაშვილი (პირადი ნომერი 01001039913), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393711/17 2021-08-18 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 01001095679) კანონიერი წარმომადგენლის სტელა დოხოლიანის (პირადი ნომერი 01002006622) მინდობილი პირი ნინო ბუხრიკიძე (პირადი ნომერი 59001093770) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა ჩალაძე (პირადი ნომერი 20001010633) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395574/17 2021-08-19 ტატიანა ლუბიჩის (პირადი ნომერი 01030052992) წარმომადგენელი ასმათი სუმბათაშვილი (პირადი ნომერი 05001000841) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, პაატა ქიქოძე (პირადი ნომერი 01025005368), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
396953/17 2021-08-20 კახაბერ ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001038806) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001010848), ია ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001005673), ლია ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001041067), ჟუჟუნა გაჩლავაშვილი (პირადი ნომერი 31001035296) და შოთა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001036422), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393840/17 2021-08-18 ელგუჯა იმერლიშვილის (პირადი ნომერი 20001017727) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჯუმბერ იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 08001008275), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390690/17 (CA0041214776234) 2021-08-16 აქიფ ფაშაევის (პირადი ნომერი 36001034395), ჰაბილ ქაზუმოვისა (პირადი ნომერი 36001031655) და ოქდაი ქაზუმოვის (პირადი ნომერი 36001002914) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელდარ მახმუდოვი (პირადი ნომერი 36001042948), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393595/17 2021-08-18 აკაკი ღოლიჯაშვილი (პირადი ნომერი 35001043200) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაკა სოხაძე-მიქაბერიძე (პირადი ნომერი 35001003013) და მურადი გლურჯიძე (პირადი ნომერი 35001055340), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393613/17 2021-08-18 თამარ სიგუა (პირადი ნომერი 39001041677) და დავით სიგუა (პირადი ნომერი 39001041335) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, თეა აბშილავა (პირადი ნომერი 39001032685), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395627/17 2021-08-19 ვიოლეტა მღებრიშვილის (პირადი ნომერი 11001000005) წარმომადგენელი ნინო დადიანი (პირადი ნომერი 11001010934) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატალია მღებრიშვილი (პირადი ნომერი 11001017888), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393690/17 2021-08-18 ნატალია ბრეგვაძე (პირადი ნომერი 43001000503) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია გიორგაშვილი (პირადი ნომერი 43001012279), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393184/17 2021-08-18 გოდერძი აბრამიშვილის (პირადი ნომერი 01021006844) წარმომადგენელი თეა ტეფნაძე (პირადი ნომერი 01021003359) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზვიად გაბისონია (პირადი ნომერი 01026008225), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397367/17 2021-08-20 რუსუდან თოფურიას (პირადი ნომერი 01030016338) წარმომადგენელი ფახრად ოსმანოვი (პირადი ნომერი 12001005207) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ''საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია'' (საიდენტიფიკაციო კოდი: 230866783), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
389981/17 2021-08-16 ევგენია თავაძე (პირადი ნომერი 01017016881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა ბუთხაშვილი (პირადი ნომერი 01008060171), ილია თავაძე (პირადი ნომერი 01008008152) და ილია თავაძე (პირადი ნომერი 01017007597), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
392509/17 2021-08-17 თამარ გრძელიძის (პირადი ნომერი 01018000511) წარმომადგენელი ნათია გოგაძე (პირადი ნომერი 01007013631) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ''ჰეფი ჰოლიდეის'' (საიდენტიფიკაციო კოდი: 406283560), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
392307/17 2021-08-17 ავთანდილ ხაბაზი (პირადი ნომერი 61004018233) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვლადიმერ შავიშვილი (პირადი ნომერი 33001004537), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390380/17 2021-08-16 მარგარიტა აზატიანის (პირადი ნომერი 01024029822) წარმომადგენელი კახაბერ ვარაზანაშვილი (პირადი ნომერი 01024000020) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალერია ანისიმოვი (პირადი ნომერი 01011049332) და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390681/17 2021-08-16 უსუფ ალაზოვის (პირადი ნომერი 36001045587), სოინალი გასანოვისა (პირადი ნომერი 36001030722) და ალაზ აღაბალი ოღლის (პირადი ნომერი 36001009073) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თელმან ნასიბოვი (პირადი ნომერი 36001003926); ალიმ მირზალიევი (პირადი ნომერი 36001001836); ალმაზხან მამედოვი (პირადი ნომერი 36001048469), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
377640/17 2021-08-06 შპს ''საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230866783) დირექტორი მალხაზ იასეშვილი (პირადი ნომერი 35001008649) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს ''თიბისი ბანკი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შპს ''მტკვარი ენერჯი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202066726), შპს ''საქნახშირი'' (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230868120), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145584/17 2021-03-26 ავთანდილ დარჩია (პირადი ნომერი 26001000100) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანული ბურდილაძე (პირადი ნომერი 26001000101), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები