ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
6669/17 2022-01-11 თამაზ ღადალაშვილი (პირადი ნომერი 08001006848) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუსუდან ლეფსვერიძე (პირადი ნომერი 08001032971), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565046/17 2021-12-07 ავთანდილ კუტიბაშვილის (პირადი ნომერი 40001030377) წარმომადგენელი დავით კორინთლიშვილი (პირადი ნომერი 40501040727) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 40001025540), რამაზ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 40001020757), მერი ჯავაშვილი (პირადი ნომერი 40001016848), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
574146/17 2021-12-13 შპს „მირექს ბილდინგ ქონსთრანშენის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402176630) წარმომადგენელი ნინო სურმავა (პირადი ნომერი 29001037803) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კრისტალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908988), შპს „ბარაკონი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908835), შპს „ორი გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405280798), შპს „რეალ ფროფერთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404577016), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589122/17 2021-12-23 შპს „ცხრაწყარო-2007“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226164147) დირექტორი ნინო მერაბიშვილი (პირადი ნომერი 01008004451) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაშელეიშვილი (პირადი ნომერი 01008033016), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 იანვარს 11:00 საათზე
5366/17 2022-01-10 ჯუმბერ ქურდაძის (პირადი ნომერი 57001005519) წარმომადგენელი შალვა ქურდაძე (პირადი ნომერი 35001004156) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯუმბერ ქელეხსაშვილი (პირადი ნომერი 57001010630), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570912/17 2021-12-10 შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) დირექტორის დავით მაცაბერიძის (პირადი ნომერი 01019001597) წარმომადგენელი ეკა კახიანი (პირადი ნომერი 01024007881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორ მეტრეველი (პირადი ნომერი 01018000556), ზვიად გონაძე (პირადი ნომერი 01009003704), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 21 იანვარს 11:00 საათზე
7524/17 2022-01-11 ზაურ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013418), იზოლდა პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013417) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 21 იანვარს, 12:00 საათზე
4000/17 2022-01-10 ლევან ფიროსმანაშვილი (პირადი ნომერი 14001018876) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ პოპიაშვილი-ფერიაშვილი (პირადი ნომერი 01024043385), ოთარ ფერიაშვილი (პირადი ნომერი 01024086186), მარიამ ფერიაშვილი (პირადი ნომერი 01024086185), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 52.25.31.142 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
1849/17 2022-01-05 ივანე ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 35001015526) წარმომადგენლები სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) და მაგული ხარატიშვილი- ღვალაძე (პირადი ნომერი 13001005725) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნანი ფრიდონაშვილი (პირადი ნომერი 13001059650), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
5318/17 2022-01-10 მარიამ ქიმერიძის (პირადი ნომერი 01020009511) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გელა მასხარაშვილი (პირადი ნომერი: 01036002352), მარიამ მასხარაშვილი, ჟუჟუნა ნემსაძე (პირადი ნომერი: 01019044333), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583005/17 2021-12-20 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 25 იანვარს, 14:00 საათზე
7524/17 2022-01-11 ზაურ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013418) და იზოლდა პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013417) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
4331/17 2022-01-10 ნანა ლეგუშაიძის (პირადი ნომერი 08501038465) წარმომადგენელი ირაკლი უჯირაული (პირადი ნომერი 08001000859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა ბაშინურიძე (პირადი ნომერი 08001015886), ნუგზარ ლეგუშაიძე (პირადი ნომერი 08001028490), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
4593/17 2022-01-10 ლეო გაბრიაძისა (პირადი ნომერი 01024018824) და ელენე ჯაფარიძის (პირადი ნომერი 65002000360) წარმომადგენელი ნუგზარ ნოზაძე (პირადი ნომერი 38001047159) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანა გაბრიაძე (პირადი ნომერი 01006010811), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595667/17, 785/17 (03.01.2022) 2021-12-28 ვერა მახარაძის (პირადი ნომერი 61001045756) წარმომადგენელი მეგი ბაკურიძე (პირადი ნომერი 61006077087) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია მახარაძე (პირადი ნომერი 61001017313), თემურ მაკარაძე (პირადი ნომერი 61003007151), თეიმურაზ დუმბაძე (პირადი ნომერი 61001051166), ნოდარ დუმბაძე (პირადი ნომერი 61001050954), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568122/17 2021-12-08 ზაზა ბერაშვილის (პირადი ნომერი 59001103384) წარმომადგენელი რევაზ გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001001547) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ბერაშვილი, ვალერი ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085653), ნაზო ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085674), ქეთევან ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001112586), ვაჟა ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001005614), გულო ბერაშვილი, ბექა ბერაშვილი, გულიკო ბერაშვილი, ხათუნა ბერაშვილი, როინ ადუაშვილი (პირადი ნომერი 59001019378), ლალი ადუაშვილი (პირადი ნომერი 59001077619), გიორგი ადუაშვილი (პირადი ნომერი 59001111239), ვაჟა ტერტერაშვილი (პირადი ნომერი 59001035668), ვლადიმერ ტერტერაშვილი (პირადი ნომერი 10001052102), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 20 იანვარს, 12:00 საათზე
3498/17 2022-01-06 იასონ სალთხუციშვილის (პირადი ნომერი 35001107164) წარმომადგენელი გიორგი კვირიკაშვილი (პირადი ნომერი 35001116586) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2454/17 2022-01-05 ნათელა ცქიტიშვილის (პირადი ნომერი 01030019466) წარმომადგენელი ლევან ხირჩილაშვილი (პირადი ნომერი 40001000257) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა ბოჟაძე (პირადი ნომერი 01030039938), რუსუდან გაგუა (პირადი ნომერი 01025006051), მარინა ვეფხვაძე (პირადი ნომერი 01030006170), ნათელა ცქიტიშვილი (პირადი ნომერი 01030019466), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
572796/17 2021-12-13 ისახან ჯაფაროვის (პირადი ნომერი 28001060499) წარმომადგენელი გოდერძი ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 28001034043) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანარ ჯაფაროვი (პირადი ნომერი 28001038998), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 26 იანვარს 12 საათზე
2954/17 2022-01-06 თამაზ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001053144) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001070488), თამარ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001085875), რუსუდან ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001070512), თინათინ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001083440), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2975/17 2022-01-06 თეიმურაზ ბაღაშვილი (პირადი ნომერი 01008037724) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ნაზი ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 01008046072), ციცინო მათიაშვილი (პირადი ნომერი 01008012096), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2332/17 2022-01-05 სს „აქტივების მართვის კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 454412494) წარმომადგენელი მარიამ ხუნდაძე (პირადი ნომერი 61001074953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ცაძიკიძე (პირადი ნომერი 08001001931), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
3124/17 2022-01-06 ნატო ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019007566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019014240), ევგენია ზაზუნაშვილი (პირადი ნომერი 01036005720), ნოდარ ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01017024599), ინგა ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019045731), ზურაბ სეთურიძე (პირადი ნომერი 16001007474), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2321/17 2022-01-05 ნოდარ პაპაშვილი (პირადი ნომერი 22001017205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან პაპაშვილი-ნიკიფოროვი (პირადი ნომერი 22001011569), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2889/17 2022-01-06 გიორგი გაბრიჩიძე (პირადი ნომერი 01009002418) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სვეტლანა ხაჩატუროვა (პირადი ნომერი 01027039374), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
1911/17 2022-01-05 გიორგი დვალი (პირადი ნომერი 25001046956) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა მოდებაძე (პირადი ნომერი 35001062878), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600757/17 2021-12-31 აიდა ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001116709) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანჟელა ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001096921), ნუნუფარ ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001083444), ანჟელია ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001083443), გენრიხ ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28201122516), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
1252/17 2022-01-04 ამხანაგობა „ვეტერანის“ წარმომადგენელი ინგა ცერეტიანი (პირადი ნომერი 01002010827) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გარიკ ასატურიანი (პირადი ნომერი 01012015216), ედუარდ შახბატიანი (პირადი ნომერი 01030004209), ვალერი ბაშოიანი (პირადი ნომერი 01011002486), ლევან მახარაშვილი (პირადი ნომერი 01008047681), სახელმწიფო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599680/17 2021-12-30 გია ბოლქვაძე (პირადი ნომერი: 61009000448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ანტიქ ბარ-რესტორანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404549574), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2287/17 2022-01-05 ალექსანდრე ენდელაძე (პირადი ნომერი 09001018044) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლუკა მახათაძე (პირადი ნომერი 09001028423), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), შპს „ახალი ვაზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 425058536), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598524/17 2021-12-30 ბადრი მარტიაშვილი (პირადი ნომერი 01001017550) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიანა გოგოლაძე (პირადი ნომერი 01019013708), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444/17 2022-01-03 გიორგი მამუდოვის (პირადი ნომერი: 01030000995) წარმომადგენელი გურამ კალატოზიშვილი (პირადი ნომერი: 01024019249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ფელიქს ხალოი (პირადი ნომერი 01015000717), სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
475/17 2022-01-03 მარო სოკუროვის (პირადი ნომერი 14001012944) წარმომადგენელი თეონა გახუტიშვილი (პირადი ნომერი 14001028229) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლია მჭედლური (პირადი ნომერი 36101059170), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558007/17 2021-12-02 ივანე ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001023369) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აბრამ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001010530), გიორგი ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001038608), გოჩა ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001000680), გულნაზი ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001004576), თამაზ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001023020), ნატო ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001032995), ავთანდილ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20401071679), იოსებ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20801071678), კობა ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001010531), ზურაბი ნამგალაძე (პირადი ნომერი 20001067257), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, კახეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 13 იანვარს, 13 საათზე
563397/17 2021-12-06 ნარგიზ თვალიაშვილის (პირადი ნომერი 01008005027) წარმომადგენლები დავით ჩხაიძე (პირადი ნომერი 33001037848) და მელანია ღუღუნიშვილი (პირადი ნომერი 33001044955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; მარინე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01021001475), თამარ ნინიკაშვილის (პირადი ნომერი 21001005452) წარმომადგენელი ნიკოლოზ ნინიკაშვილი (01026004369), ზურაბ ჯაში (პირადი ნომერი 01007008141), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, იმერეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 24 იანვარს, 12:00 საათზე
545577/17 2021-11-24 თამარ კანდელაკი (პირადი ნომერი 12701103983) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამირან ძამაშვილი (პირადი ნომერი 01001076345), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 12 იანვარს, 12:00 საათზე
597551/17 2021-12-29 თამაზ ტყემალაძე (პირადი ნომერი 12003000573) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე რიკაძე (პირადი ნომერი 38001040776), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596681/17 2021-12-29 ალლახიარ ახმედოვი (პირადი ნომერი 28001051688) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რასმია ურიანოვა (პირადი ნომერი 28001097827), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600694/17 2021-12-31 შორენა ცინცაძე (პირადი ნომერი 61006008372) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 61004048967), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596074/17 2021-12-28 ავთანდილ ნადიბაიძის (პირადი ნომერი 01002008712) წარმომადგენელი ქეთევან კემულარია (პირადი ნომერი 01011063485) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქსოვრელი (პირადი ნომერი 01002022703), სოფიო ქსოვრელი (პირადი ნომერი 01002014137), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
597235/17 2021-12-29 ზოია გულედანის (პირადი ნომერი 01012025458) წარმომადგენელი ია ბერიშვილი (პირადი ნომერი 19001081606) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რომან გულედანი (პირადი ნომერი 30001002100), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595708/17 2021-12-28 გიორგი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01028004617) წარმომადგენელი მედეა ორთოიძე (პირადი ნომერი 01025016482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01028004762), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596293/17 2021-12-28 მარინე კუმელაშვილი (პირადი ნომერი 01023010061) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალა კუმელაშვილი (პასპორტის ნომერი 03 12 031699), ერიკ ასლანიანი (პასპორტის ნომერი 03 07 796881), როლანდ აბესაძე (პირადი ნომერი 36001047283), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600377/17 2021-12-31 დალი დარბაისელის (პირადი ნომერი 36001016389) წარმომადგენელი დავით მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ტიგინაშვილი (პირადი ნომერი 36001027660), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598155/17 2021-12-30 ტერეზა დარსაძე (პირადი ნომერი 01024018350) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაზა გაგნიძე (პირადი ნომერი 01024011803), დავით კუპრაშვილი (პირადი ნომერი 01024004978), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577834/17 2021-12-15 ლალი ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015011143) და ზვიად ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015007489) წარმომადგენელი იმედო არჯევანიძე (პირადი ნომერი 01015005532) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ჯინჭარაძე (პირადი ნომერი 62007015576), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 24 იანვარს 12:00 საათზე
600377/17 2021-12-31 დალი დარბაისელის (პირადი ნომერი 36001016389) წარმომადგენელი დავით მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ დარბაისელი (პირადი ნომერი 01011071453), ლეილა დარბაისელი (პირადი ნომერი 36001033754), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596735/17 2021-12-29 შპს „ენერგეტიკოსის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212705401) პარტნიორი ქეთევან მეძმარიაშვილი (პირადი ნომერი 60001119533) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ ასათიანი (დაბადების თარიღი 14.08.1978 წ.), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595218/17 2021-12-28 კახაბერ ჯანიაშვილის (პირადი ნომერი 18001008541) წარმომადგენელი ნინო თურქაძე (პირადი ნომერი 18001009418) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რევაზ ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 18001015720), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
597768/17 2021-12-29 ბიძინა ომაძის (პირადი ნომერი 59001034986) წარმომადგენელი კახა კალმახელიძე (პირადი ნომერი 43001017952) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გურამ ომაძე (პირადი ნომერი 59001035127), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594717/17 2021-12-28 მარეხ ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 01004006810) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუნუ კილასონია (პირადი ნომერი 01026002946), ნინო შადურის მემკვიდრე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599305/17 2021-12-30 დავით ზაზარაშვილი (პირადი ნომერი 01012008105) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ ასანოღლი (პირადი ნომერი 43001004631), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594922/17 2021-12-28 დავით ქურდაძე (პირადი ნომერი 01001015896) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათია ქურდაძე (პირადი ნომერი 01001026289), სსიპ შემოსავლების სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598014/17 2021-12-29 ნათია ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 09001025425) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ეარფლეინ ტექნიკსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404498192), შპს „თს ჰოლდინგი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404492296), ვინჩენცო მორელი (პირადი ნომერი 01591014298), ლაშა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01008050769), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593008/17 2021-12-27 ლალეზარ ბაირამოვას (პირადი ნომერი 28001029460) წარმომადგენელი დიმიტრი ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 35001021516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მახურა აგაქიშაევას (პირადი ნომერი 28001027062) წარმომადგენელი ნანი აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 28001035786), მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593997/17 2021-12-27 გიორგი ჭუნიაშვილი (პირადი ნომერი 13001000645) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; „კაზბეკ მასტერ ჰოლდინგ აი სი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 100858, საფრანგეთი), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593837/17; 594177/17 (27.12.2021), 598805/17 (30.12.2021) 2021-12-27 ტარიელ ჩიკვილაძის (პირადი ნომერი 01030030435) წარმომადგენელი ზურაბ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001013409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანათ მარომი (პირადი ნომერი 01092004239), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598753/17 2021-12-30 მამუკა ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01012010126) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01011069786), ელენა ბეგდარაშვილი (პირადი ნომერი 01011048740), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595921/17 2021-12-28 აიჟან ფუტკარაძის (პირადი ნომერი 61001013594) წარმომადგენელი დურმიშხან გურგენიძე (პირადი ნომერი 35001072936) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „HY“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404426037), ნანა ფუტკარაძე (პირადი ნომერი 61001059436), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598753/17 2022-01-30 მამუკა ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01012010126) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01011069786), ელენა ბეგდარაშვილი (პირადი ნომერი 01011048740), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593091/17 2021-12-27 შოთა მინდიაშვილი (პირადი ნომერი 60001061726) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით კახნიაშვილი (პირადი ნომერი 18001002402), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577834/17 2021-12-15 ლალი ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015011143) და ზვიად ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015007489) წარმომადგენელი იმედო არჯევანიძე (პირადი ნომერი 01015005532) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ჯინჭარაძე (პირადი ნომერი 62007015576), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593192/17 2021-12-27 რუსუდან სარალიძე (პირადი ნომერი 18001022614) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო მაჩიტაძე (პირადი ნომერი 09001025491), ანტონ კაპანაძე (პირადი ნომერი 18001013970), თეა სამხარაძე (პირადი ნომერი 18001003806), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595197/17 2021-12-28 მზია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 57001009272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანასტასია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 11001004592), დიმიტრი გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 11001008549), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594934/17 2021-12-28 ჯამბულ პაპუაშვილის (პირადი ნომერი 01011040709) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვოვა ელბაქიევი (პირადი ნომერი 43001004734), ქარელის სარეგისტრაციო სამსახური, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს უძრავ ნივთზე (საკადასტრო კოდი: 68.09.45.034) რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594692/17 2021-12-28 ზურაბ მათიაშვილის (პირადი ნომერი 01008017585) წარმომადგენელი შორენა ძინძიბაძე (პირადი ნომერი 38001001423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია, დარიკო ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019036277), ლევანი ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019036276), ნინო ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019036278), ირმა ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019016066), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595087/17 2021-12-28 შპს „დხანას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 426119121) დირექტორი სერგეი ვინოკუროვი (სპასოპორტის ნომერი FJ399888) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით აიწურაძე (პირადი ნომერი 11001004769), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595629/17; 597530/17 (29.12.2021) 2021-12-28 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი თამარ მურადაშვილი (პირადი ნომერი 22001018535) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01003015510), რუსუდან ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01101131347), თამარ ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01501131346), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 56.06.56.456 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590604/17 2021-12-24 ზურაბ ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01001016691) წარმომადგენელი ზურაბ რამიშვილი (პირადი ნომერი 43001030811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ მაჭარაშვილი (პირადი ნომერი 43001007863), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589402/17 2021-12-23 დალი მელიქიძის (პირადი ნომერი 47001001283) წარმომადგენელი დავით მუმლაძე (პირადი ნომერი 47001025118) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯესკო-ინვესტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205131784), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589692/17 2021-12-23 სირანა პაპაშვილის (პირადი ნომერი 43001015062) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593593/17 2021-12-27 ნადია სახეჩიძე-დათაშვილი (პირადი ნომერი 01026011010) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ დათაშვილი (პირადი ნომერი 01026003738), მარიამ დათაშვილი (პირადი ნომერი 01024067580), ლაშა-გიორგი დათაშვილი (პირადი ნომერი 01024075024), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
591531/17 2021-12-24 რევაზ მახარაძის (პირადი ნომერი: 61001003473) წარმომადგენელი ნადიმ მალაყმაძე (პირადი ნომერი: 61001004783) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ გუგუნავა (პირადი ნომერი: 42001016879), ნონა ლემონჯავა (პირადი ნომერი: 42001015019), ნანა ლემონჯავა (პირადი ნომერი: 42001002836), ნათია გუგუნავა (პირადი ნომერი: 42001032810), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590414/17 2021-12-24 ანა შველიძე (პირადი ნომერი 60001155208) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მადონა ცინაძე (პირადი ნომერი 21001031545), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565739/17; 590428/17 (24.12.2021) 2021-12-07 შპს „თიდ კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445608361) წარმომადგენელი რაჟდენ ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 02001009142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მერანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245399108), მინდია კვირიკაძე (პირადი ნომერი 61001004670), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 იანვარს 11:00 საათზე
551742/17 2021-11-29 გულნარა სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01018005124) წარმომადგენელი ვლადიმერ სანიკიძე (პირადი ნომერი 01015006935) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01019050345), გულიკო გიორგაძე (პირადი ნომერი 01009016682), სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 11 იანვარს 12:00 საათზე
587848/17 2021-12-22 ნელი მოსია (პირადი ნომერი 19001002330) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს აგრიჯორჯია (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204526021), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
582862/17 2021-12-20 ტრისტან ტაბატაძის (პირადი ნომერი 36001014864) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჟუჟუნა ცხვარიაშვილის (პირადი ნომერი 36001014531) სავარაუდო მემკვიდრე თეიმურაზ შაქარაშვილი (პირადი ნომერი 36001045949), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590082/17 2021-12-23 ციცო ჭეფხოძის (პირადი ნომერი 33001009389) წარმომადგენელი მაია ჩხარტიშვილი (პირადი ნომერი 33001003015) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაალ ზურაბაშვილი (პირადი ნომერი 01009021998), ელეონორა ზურაბაშვილი (პირადი ნომერი 01024006102), თეა ზურაბაშვილი (პირადი ნომერი 01024006100), ეკატერინე გედევანიძე (პირადი ნომერი 33001005209), მირიან ზურაბაშვილისა (პირადი ნომერი 01724097849), ბაია ზურაბაშვილის პირადი ნომერი 01750051090) კანონიერი წარმომადგენელი ეკატერინე გედევანიძე (პირადი ნომერი 33001005209), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
586956/17 2021-12-21 მამუკა კიკვილაშვილის (პირადი ნომერი 59001060808) წარმომადგენელი მაგული გოგოლაძე (პირადი ნომერი 59001013566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თეონა თინიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001097994), გელა ფცქიალაძე (პირადი ნომერი 59001000332), გივი ფცქიალაძე (პირადი ნომერი 59001000381), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565739/17; 590428/17 (24.12.2021) 2021-12-07 შპს „თიდ კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445608361) წარმომადგენლის რაჟდენ ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 02001009142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მერანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245399108), მინდია კვირიკაძე (პირადი ნომერი 61001004670), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583005/17 2021-12-20 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 66.47.06.334 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590522/17 2021-12-24 პაატა ვარდოსანიძე (პირადი ნომერი 18001056444) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თენგიზ კაკოჩაშვილი (პირადი ნომერი 18001001235), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
585662/17 2021-12-21 მამუკა ბაგრატიონის (პირადი ნომერი 61005002264) წარმომადგენელი ინგა დიასამიძე (პირადი ნომერი 61007005469) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გლობალმშენის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245596831) დირექტორი გიორგი რომანოვსკი (პასპორტის ნომერი 65 2605670), იმა „პანაცეას“ წარმომადგენელი თამაზ ირემაძე (პირადი ნომერი 61001041842), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589122/17 2021-12-23 შპს „ცხრაწყარო-2007“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226164147) დირექტორი ნინო მერაბიშვილი (პირადი ნომერი 01008004451) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაშელეიშვილი (პირადი ნომერი 01008033016), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
587920/17 2021-12-22 თეკლე ვახტანგიშვილის (პირადი ნომერი 07001000238) წარმომადგენელი ავთანდილ ვახტანგიშვილი (პირადი ნომერი 07001000702) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ვახტანგიშვილი (პირადი ნომერი 07001050542), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
588073/17 2021-12-22 შპს „სოლარ ქოსტ ლიმიტედის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445511205) წარმომადგენელი ანა მესხი (პირადი ნომერი 60001040194) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო აბდუშელიშვილი (პირადი ნომერი 01025010166), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
318224/17 (ადმინისტრაციული წარმოების განახლების საფუძველი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმის ნომერი: 3/5239-17)); 584161/17 (20.12.2021) 2017-06-27 ანა ქავთარაძის (პირადი ნომერი 01026017104) წარმომადგენელი მაია ყანადაშვილი (პირადი ნომერი 01019012253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯაბა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004472), ეკა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004774), ფატიმა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01025006113), მარინე შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004926), ეთერ შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01006009986), თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
587311/17 2021-12-22 შპს „ასპ-გრუპის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406217721) დირექტორი დავით კეჟერაშვილი (პირადი ნომერი 12002000951) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „დიზელი და ჰიდრავლიკა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 38001007583), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583137/17 2021-12-20 მარიამ მაისურაძის წარმომადგენელი სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული ცენტრის იურისტი ლაშა ხომასურიძე (პირადი ნომერი 59001097099) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოსო მაისურაძე (პირადი ნომერი 59002005100), თამარ მაისურაძე (პირადი ნომერი 43001036117), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 68.10.48.092.01.027 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
588293/17 2021-12-22 რევაზ ხვისტანის (პირადი ნომერი 62006040029) წარმომადგენელი ქეთევან უტიაშვილის (პირადი ნომერი 13001002046) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნაზიკო აფციაური (პირადი ნომერი 01008033639), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
586836/17 2021-12-21 გივი კუციას (პირადი ნომერი 01028007071) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ჯიყაშვილი (პირადი ნომერი 40001026726), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
585435/17 2021-12-21 ირაკლი ბერიძის (პირადი ნომერი 13001045379) წარმომადგენელი სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „PREMIX“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404966364), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581376/17 2021-12-17 ვლადისლავ გრუდკოს (პირადი ნომერი 01005006358) წარმომადგენელი გოჩა ჭილაია (პირადი ნომერი 01019086262) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეონიდ გრუდკო (პირადი ნომერი 01003009534), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
582405/17 2021-12-17 მაია ქორიძის (პირადი ნომერი 01010003803) წარმომადგენელი ნანა კანდელაკი (პირადი ნომერი 01030007508) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ჩაგელიშვილი (პირადი ნომერი 01026002017), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570064/17 2021-12-09 ნათია აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024024062) და ელენე აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024004803) წარმომადგენელი ქრისტინე ობოლაძე (პირადი ნომერი 60001105392) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ მდინარაძე (პირადი ნომერი 01024004530), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 27 დეკემბერს, 10:00 საათზე
579121/17 2021-12-16 გია შუღლაძის (პირადი ნომერი 53001006134) წარმომადგენელი ჯუმბერ შუღლაძე (პირადი ნომერი 53001004582) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან კობახიძე (პირადი ნომერი 53001018823), მამია შუღლაძისა (პირადი ნომერი 53001028998) და ჟულიეტა ჯგერენაიას (პირადი ნომერი 53001026701) მემკვიდრეები/უფლებამონაცვლეები, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581675/17, 581708/17 2021-12-17 თენგიზ ქუმარიტაშვილის (პირადი ნომერი 43201048803) წარმომადგენელი შალვა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 13001004937) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოგოლაძე (პირადი ნომერი 11001022149), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543598/17 2021-11-22 მარინა ამარიანი (პირადი ნომერი 01001020925) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯონი მანველიანი (პირადი ნომერი 01030016252), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.16.05.031.002.01.501 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578150/17 2021-12-15 ნანული თურქოშვილი (პირადი ნომერი 01015007463) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელისო მახარაძე (პირადი ნომერი 01009008860), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 74.01.13.415 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577330/17 2021-12-15 ამალია კვერნაძე (პირადი ნომერი 01004002517) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვირსეგი მამადაშვილი (პირადი ნომერი 01003014592), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
575016/17 2021-12-14 შპს „გლეხური ბაზრის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 227743001) წარმომადგენელი ლამარა აკოფაშვილი (პირადი ნომერი 13001026516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ ქიტოშვილი (პირადი ნომერი 13001008227), ნათელა რაქვიაშვილი (პირადი ნომერი 01008038255), მერაბ კიკვაძე (პირადი ნომერი 01007003096), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
579629/17 2021-12-16 ივანე ბეთლემიძე (პირადი ნომერი 01019004726) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით საგანელიძე (პირადი ნომერი 01008006729), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559164/17, 584410/17 (20.12.2021) 2021-12-02 ვალერიან მიქაშვილისა (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581284/17 2021-12-17 მიხეილ ჯიქიას (პირადი ნომერი 19001011984) წარმომადგენელი ვიქტორია ჯიქია (პირადი ნომერი 19101119537) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ ჯიქია (პირადი ნომერი 19001018484), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581288/17 2021-12-17 გოჩა მარადიშვილისა (პირადი ნომერი 20001001689) და ლია ლაზარიაშვილის (პირადი ნომერი 20001016691) წარმომადგენელი თამარ მეტრეველი (პირადი ნომერი 20001001361) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ციური ლაფაური (პირადი ნომერი 20001021519), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578957/17 2021-12-16 შპს „NEXT LEAGUE PVT“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404421773) წარმომადგენელი თათია ვარსიმაშვილი (პირადი ნომერი 01011089997) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იმედი ხარჩილავა (პირადი ნომერი 51001002814), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
576940/17, 576953/17 2021-12-15 ზაურ გეგეშიძე (პირადი ნომერი 11001003181) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიგი გეგეშიძე (პირადი ნომერი 11001027897), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577559/17 2021-12-15 ზოია ურთაშვილი (პირადი ნომერი 31001038134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შორენა მეგენეიშვილი (პირადი ნომერი 31001000661), ნინო ხუბულური (პირადი ნომერი 31001044559), გიორგი მუჯირიშვილი (პირადი ნომერი 31001054755), თამარ მუჯირიშვილი (პირადი ნომერი 01019086979), ნანა ხუბულური (პირადი ნომერი 31001009469), სვეტლანა მეგენეიშვილი (პირადი ნომერი 31001035379), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578901/17 2021-12-16 დარეჯან კევლიშვილის (პირადი ნომერი 40001033292) წარმომადგენელი იოსებ კევლიშვილი (პირადი ნომერი 40001006134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ხატიაშვილი (პირადი ნომერი 40001004666), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581398/17 2021-12-17 ივანე ჩახვაშვილის (პირადი ნომერი 13001004757) წარმომადგენელი მაგული ხარატიშვილი-ღვალაძე (პირადი ნომერი 13001005725) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნინო მეზვრიშვილი (პირადი ნომერი 36001042723), უჩა ჯიქურაშვილი (პირადი ნომერი 01111099530), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558358/17 2021-12-02 კობა როგავა (პირადი ნომერი 19101112423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვერიკო როგავა (პირადი ნომერი 19001026808), მანანა კვარაცხელია (პირადი ნომერი 19001028929) ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 20 იანვარს, 14:00 საათზე
577843/17 2021-12-15 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 23001012327) წარმომადგენელი ალექსანდრე შალუტაშვილი (პირადი ნომერი 24001017381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე წიკლაური (პირადი ნომერი 12950000081), დავით წიკლაური (პირადი ნომერი 23001012367), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 27 დეკემბერს, 13:00 საათზე, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონთგორში
573903/17 2021-12-13 ალექსანდრე ჩუბინიძე (პირადი ნომერი 01024015349) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ გვარამაძე (პირადი ნომერი 01017013723), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
574294/17 2021-12-13 ლელა ბახტურიძის (პირადი ნომერი 60001114469) წარმომადგენელი მერი აბესაძე (პირადი ნომერი 01007004215) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 41001011563), ზაურ ერგემლიძე (პირადი ნომერი 410010008480), ბადრი აბესაძე (პირადი ნომერი 01011061924), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544307/17, 544444/17, 545504/17 2021-11-24 ნინო ნუგზარაშვილის (პირადი ნომერი 24001037518) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ჭონიაშვილი (პირადი ნომერი 01026005055), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 12 იანვარს, 14:00 საათზე
570064/17 2021-12-09 ნათია აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024024062) და ელენე აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024004803) წარმომადგენელი ქრისტინე ობოლაძე (პირადი ნომერი 60001105392) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ მდინარაძე (პირადი ნომერი 01024004530), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.10.17.001.004.01.047 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
571860/17 2021-12-10 აისელ აჯალიევას (პირადი ნომერი 12001085974) წარმომადგენელი ბექა ბადრიშვილი (პირადი ნომერი 01030018656) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პიტ-სტოპ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206114505), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 24 დეკემბერს 12:00 საათზე
577843/17 2021-12-15 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 23001012327) წარმომადგენელი ალექსანდრე შალუტაშვილი (პირადი ნომერი 24001017381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე წიკლაური (პირადი ნომერი 12950000081), დავით წიკლაური (პირადი ნომერი 23001012367), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 27 დეკემბერს, 13:00 საათზე
577922/17 2021-12-15 მაია იობიძის (პასპორტის ნომერი C7NJF187C) წარმომადგენელი როზა იობიძე (პირადი ნომერი 01027024643) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01008010446), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
576331/17 2021-12-14 მაია ცხაკაია (პირადი ნომერი 01005003664) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეკატერინე დათეშიძე (პირადი ნომერი 01017036743), ნინო კიკოლიაშვილი (პირადი ნომერი 60001076926), ნინო მენაბდე-ობერლენდერ (პირადი ნომერი 01001078722), ჟუჟუნა ომიანიძე (პირადი ნომერი 01008025194), გიორგი ჯიბუტი (პირადი ნომერი 01005024180), კონსტანტინე კოკაია (პირადი ნომერი 65002001682), ნინო კოკაია (პირადი ნომერი 01005016500), ციალა კალმახელიძე (პირადი ნომერი 01026002129), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
572144/17 2021-12-10 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი თეონა კვინიკაძე (პირადი ნომერი 01019083283) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დიანა თურმანიძე (პირადი ნომერი 61906079771), ვადიმ ჩაიკა (პასპორტის ნომერი 75 3558609), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542416/17 2021-11-22 შპს „ნიუსითის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445537946) წარმომადგენელი ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 61003002269) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბექა მიქავა (პირადი ნომერი 19001029836), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 28 დეკემბერს 12:00 საათზე
572904/17 2021-12-13 იოსებ მარღიშვილი (პირადი ნომერი 01008048816) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თენგიზ არეშიძე (პირადი ნომერი 01024061782), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
534300/17 2021-11-16 რობინზონ პაპიძე (პირადი ნომერი 60001011054) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მალხაზ ხოშორაძე (პირადი ნომერი 61001031609), ალისა აბდელანი (პირადი ნომერი 12001031511), ნიკოლოზ როსტომაშვილი (პირადი ნომერი 01025018614), ილია ციციშვილი (პირადი ნომერი 31001001615), ნინო ლაშაური (პირადი ნომერი 31001014179), ცირა ქავთარაძე (პირადი ნომერი 31001003273), ირინე გაბინაშვილი (პირადი ნომერი 31001042917), ნათია კაკიაშვილი (პირადი ნომერი 01027060503), ბექა ცილიკიშვილი (პირადი ნომერი 31001055553), ხვიჩა ლაშაური (პირადი ნომერი 01001064045), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 24 დეკემბერს, 10:00 საათზე
577843/17 2021-12-15 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 23001012327) წარმომადგენელი ალექსანდრე შალუტაშვილი (პირადი ნომერი 24001017381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე წიკლაური (პირადი ნომერი 12950000081), დავით წიკლაური (პირადი ნომერი 23001012367), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 73.10.21.255 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
576882/17 2021-12-15 ინგა იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 57001044125) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კონსტანტინე ნოზაძე (პირადი ნომერი 57001005571), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 69.01.55.162 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570997/17 2021-12-10 ალექსანდრე წიკლაურის (პირადი ნომერი 16001008475) წარმომადგენელი გენადი ყაჭიური (პირადი ნომერი 41001025494) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია აკობია (პირადი ნომერი 01010001633), ალექსანდრე სოლოღაშვილი (პირადი ნომერი 01017008896), მარიამ კობაური (პირადი ნომერი 01019020758), ნათია მშვილდაძე (პირადი ნომერი 11001028183), ინდიკო ცანავა (პირადი ნომერი 29001014400), თინათინ ქიფმან (პირადი ნომერი 01001029092), ეკა შუშიაშვილი (პირადი ნომერი 01027025035), ზურაბ ციცქიშვილი (პირადი ნომერი 01023002292), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
563708/17 2021-12-06 ბეკო შათირიშვილის (პირადი ნომერი 46001019536), დიმიტრი ცენტერაძის (პირადი ნომერი 33001034967), ცარო ბერიძის (პირადი ნომერი 26001030558), თამთა ზოიძის (პირადი ნომერი 61004067373) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ნევ ბათუმი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445447936), სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570912/17 2021-12-10 შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) დირექტორის დავით მაცაბერიძის (პირადი ნომერი 01019001597) წარმომადგენელი ეკა კახიანი (პირადი ნომერი 01024007881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორ მეტრეველი (პირადი ნომერი 01018000556), ზვიად გონაძე (პირადი ნომერი 01009003704), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551565/17 2021-11-29 კარინე მერაბოვი (პირადი ნომერი 01029013199) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ინგა მიქელოვა (პირადი ნომერი 01029006602), მარინე მონაკო (პირადი ნომერი 02001003295), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 20 იანვარს, 12:00 საათზე
569314/17 2021-12-09 მზევინარ თენიეშვილი (პირადი ნომერი 33001055969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა ღლონტი (პირადი ნომერი 33001062589), გურიის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 26.13.18.079 და 26.13.20.264 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
572785/17 2021-12-13 აგიგატ ხალილოვას (პირადი ნომერი 28001028102) წარმომადგენელი გოდერძი ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 28001034043) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ასიფ ნასიბოვი (პირადი ნომერი 28001065408), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565017/17 2021-12-07 თეიმურაზ მთიბელაშვილი (პირადი ნომერი 35001029282) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯუმბერ გულაღაშვილი (პირადი ნომერი 35001076614), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
571860/17 2021-12-10 აისელ აჯალიევას (პირადი ნომერი 12001085974) წარმომადგენელი ბექა ბადრიშვილი (პირადი ნომერი 01030018656) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პიტ-სტოპ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206114505), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565683/17 2021-12-07 დავით ალონის (პასპორტის ნომერი P ISR 30021927) წარმომადგენელი მედეა მენაბდიშვილი (პირადი ნომერი 01017011296) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ლომიძე (პირადი ნომერი 35001051391), ნონა ზუკაკიშვილი (პირადი ნომერი 01024010165) და შპს „ალიანს -ჯი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204560714), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.18.03.053.006 და 01.18.03.053.008 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ნივთების მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
562488/17 2021-12-06 თამაზ თურმანიძის (პირადი ნომერი 12001084967) წარმომადგენლები გიგა ბაკურაძე (პირადი ნომერი 18001066193) და გიორგი საბაშვილი (პირადი ნომერი 59001021769) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206237491), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559098/17 2021-12-02 ნინო ახვლედიანის (პირადი ნომერი 01025002905) წარმომადგენელი ნინო ჩხაიძე (პირადი ნომერი 01019016336) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ია ახვლედიანი (პირადი ნომერი 01008020210), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561025/17 2021-12-03 ლია გურჩიანი (პირადი ნომერი 62006010753) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „გრინ ქეფითალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405447903), ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
562303/17 2021-12-06 მაყვალა სანიკიძე (პირადი ნომერი 60001011673) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ იოსელიანი (პირადი ნომერი 60001040758), საინფორმაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566760/17 2021-12-08 ირინე ვარდანიძის (პირადი ნომერი 01025010752) წარმომადგენელი ანა ტყემალაძე (პირადი ნომერი 01025012873) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სალომე მახარაძე (პირადი ნომერი 60001021971), მერაბ გაბრიჭიძე (პირადი ნომერი 60001052975), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566964/17 2021-12-08 ელისო აფციაურის (პირადი ნომერი 01022006649) წარმომადგენელი გივი ღვინიაშვილი (პირადი ნომერი 24001044058) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დათო ჯიბუტი (პირადი ნომერი 01010011608), ემზარ ბეჟიაშვილი (პირადი ნომერი 22001003733), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567978/17 2021-12-08 რაჩიკ ბალიევის (პასპორტის ნომერი 763756254) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლაურა გრიგორიანი (პირადი ნომერი 01011000428), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568907/17 2021-12-09 რობერტ ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001010377) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუგზარ ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001020681), ვეფხვია ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001021937), რომან ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001020611), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570586/17 2021-12-10 ანასტასიია ნიჟინსკას (უკრაინის პასპორტის ნომერი FM602409) წარმომადგენელი ირაკლი სურმანიძე (პირადი ნომერი 61009001503) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ახალი ხედვა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445438081), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568122/17 2021-12-08 ზაზა ბერაშვილის (პირადი ნომერი 59001103384) წარმომადგენელი რევაზ გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001001547) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ბერაშვილი, ვალერი ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085653), ნაზო ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085674), ქეთევან ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001112586), ვაჟა ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001005614), გულო ბერაშვილი, ბექა ბერაშვილი, გულიკო ბერაშვილი, ხათუნა ბერაშვილი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565057/17 2021-12-07 გიორგი ხუროძის (პირადი ნომერი 01031005072) წარმომადგენელი მალხაზ მიქაძე (პირადი ნომერი 01024091029) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თენგიზ სანაძე (პირადი ნომერი 01008037565), კონსტანტინე სანაძე (პირადი ნომერი 01008004074), ლიანა ჭოველიძე (პირადი ნომერი 01026009026), რევაზ სანაძე (პირადი ნომერი 01024005279), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567692/17 2021-12-08 ოლია თოდაძის (პირადი ნომერი 01030035037) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარა მაკარაძე (პირადი ნომერი 28001089585), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
571958/17 2021-12-12 ნანა სამხარაძე-მწარიაშვილი (პირადი ნომერი 01019017201) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ თაქთაქიშვილი (პირადი ნომერი 01020008577), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568623/17 2021-12-09 როინ შეთეკაური (პირადი ნომერი 23001007340) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შორენა აპრილაშვილი (პირადი ნომერი 23001000116), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558375/17, 558549/17 2021-12-02 ირაკლი ნინუას (პირადი ნომერი 01005007436) წარმომადგენელი ნოდარ ზარქუა (პირადი ნომერი 01030028368) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; ლუკა ნინუა (პირადი ნომერი 01005022313), ირმა ხვისტანი (პირადი ნომერი 01006008576), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558358/17 2021-12-02 კობა როგავა (პირადი ნომერი 19101112423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვერიკო როგავა (პირადი ნომერი 19001026808), მანანა კვარაცხელია (პირადი ნომერი 19001028929), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 43.31.49.481.01.027 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565545/17, 565567/17 2021-12-07 თორნიკე კოპალეიშვილის (პირადი ნომერი 01011056530) წარმომადგენელი კახაბერ ბუაძე (პირადი ნომერი 37001014607) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; აპალონ დანელია (პირადი ნომერი 62001004668), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561412/17 2021-12-03 დალი გვანცელაძე (პირადი ნომერი 01008021941) და ნუნუ გვანცელაძე (პირადი ნომერი 01026001780) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლიკა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01029011888), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558438/17 2021-12-02 ნონა კოლხიდაშვილი (პირადი ნომერი 12001061640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ემილია ჭელიძე (პირადი ნომერი 01024059823), თამილა არეშიძე (პირადი ნომერი 01007000516), ლელა არეშიძე (პირადი ნომერი 01007009698), ნანა კოლხიდაშვილი (პირადი ნომერი 12001060670), გურამ არეშიძე (პირადი ნომერი 12001017347), ქეთევან ფანჩულიძე (პირადი ნომერი 01025002916), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური 81.01.19.001 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება, დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558555/17 2021-12-02 გოჩა წიკლაური (პირადი ნომერი 01006002702) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ წიკლაური (პირადი ნომერი 01006013757), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
560621/17 2021-12-03 მაია ბურდულის (პირადი ნომერი 01011033216) წარმომადგენელი ჯუნა ჭოხონელიძე (პირადი ნომერი 12001094134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანა ზაქარიას ასული ბურდულის ანდერძისმიერი მემკვიდრე, მამუკა ბურდული (პირადი ნომერი 01027033893), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
556489/17 2021-12-01 შპს „მუხიანის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 209440130) წარმომადგენელი ზაზა აბაზაძე (პირადი ნომერი 01012005217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ნიქაბაძე (პირადი ნომერი 01022004688), გოჩა კერესელიძე (პირადი ნომერი 01020008071), დავით მიქიაშვილი (პირადი ნომერი 01024016641), კობა კერესელიძე (პირადი ნომერი 01020005416), სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
560208/17 2021-12-03 ნინო ასათიანი (პირადი ნომერი 01010009246) და მარინე წიქვაძე (პირადი ნომერი 01008001817) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნანული დგებუაძე (პირადი ნომერი 01026014395), ლია წიქვაძე (პირადი ნომერი 01008014352), თამარ ვალიშვილი (პირადი ნომერი 35001056180), მარიკა გოგიშვილი (პირადი ნომერი 01022009695), ქეთევან ასათიანი (პირადი ნომერი 01010011870), ლიანა ჯალიაშვილი (პირადი ნომერი 11001026491), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551250/17 2021-11-29 რომიკ ბაირამოვი (პირადი ნომერი 28901130731) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დილარა მამედოვი (პირადი ნომერი 28001009062), ვაგიფ გაჯიევი (პირადი ნომერი 28001043857), ელმირა ბაირამოვა (პირადი ნომერი 28001038355), ოფელია ბაირამოვა (პირადი ნომერი 28401130979), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 83.02.17.040, 83.02.17.455, 83.02.17.140 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
553899/17 2021-11-30 გურამ სხირტლაძე (პირადი ნომერი 01030049967) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 25001013226), თამაზ ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001016578), ირმა ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001010726), ჟუჟუნა ნადირაშვილის (პირადი ნომერი 25001021286) მემკვიდრე/უფლებამონაცვლე, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516129/17 2021-11-04 ლალი ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01027024846) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იაკობ ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01009022021), თამარ უჯმაჯურიძე (პირადი ნომერი 01008028252), ია ჯღარკავა (პირადი ნომერი 01024011810), ეთერ ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01017029304), ნინო ბოლქვაძე (პირადი ნომერი 01008000754), გივი ბოლქვაძე (პირადი ნომერი 01017007248), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 20 დეკემბერს 12:00 საათზე
551702/17 2021-11-29 შპს „ვინოართანას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402063592) დირექტორის ბენედიქტე ქაშაკაშვილის (პირადი ნომერი 01030003021) წარმომადგენელი გიორგი ლომიძე (პირადი ნომერი 01005045398) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახა ჭოტიაშვილი (პირადი ნომერი 20001013343), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559187/17 2021-12-02 გრიშა ბაზუაშვილის (პირადი ნომერი 06001001603) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯიჯიელ გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405201473), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
553114/17 2021-11-29 მიხეილ გელუტაშვილი (პირადი ნომერი 01017022751) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბენო გელუტაშვილი (პირადი ნომერი 01026014781), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551282/17 2021-11-29 ზვიად წერეთლის (პირადი ნომერი 01009003979) წარმომადგენელი თამაზ ქოქოშვილი (პირადი ნომერი 43001006999) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიუშა გადესი (პასპორტის ნომერი B23517584), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547704/17 2021-11-25 მეისამ ყადერისადი (პასპორტის ნომერი H96824803) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რეზა ქიანი (პასპორტის ნომერი J28705941; ახალი პასპორტის ნომერი Z46771382; პირადი ნომერი 01491026296); შპს „ას ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406024270); მარიამ ჩანგიზირავიზი (პირადი ნომერი 01891025247), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518079/17, 515414/17 (04.11.2021), 518878/17 (05.11.2021), 517909/17 (05.11.2021) 2021-11-05 ნინო ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 01030014890), ნათია ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 01012004631), ნელი ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 01011053023), სილვა ანდიაშვილი (პირადი ნომერი 01030045484) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; მარინა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01011078875), ხათუნა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01012025179), ალა გრიგორიანი (პირადი ნომერი 01012018741), ლამარა მჟავანაძე (პირადი ნომერი 01012026929), სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ისნის რაიონის გამგეობა, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება დაინიშნოს 2021 წლის 15 დეკემბერს 12:00 საათზე
551742/17, 557132/17 (01.12.2021) 2021-11-29 გულნარა სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01018005124) წარმომადგენელი ვლადიმერ სანიკიძე (პირადი ნომერი 01015006935) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01019050345), გულიკო გიორგაძე (პირადი ნომერი 01009016682), სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551581/17 2021-11-29 შეთე აზიკურის (პასპორტის ნომერი 66N1178803) წარმომადგენელი ნატო იტოშვილი (პირადი ნომერი 08001027581) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შეთე აზიკური (პასპორტის ნომერი 66 1178803); თამილა აზიკური (პასპორტის ნომერი 71 5050646), ვასილ შაშიაშვილი (პირადი ნომერი 45001023414), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
554621/17 2021-11-30 ანზორ ლაზარაშვილის (პირადი ნომერი 12001006857) წარმომადგენელი ჯემალ ხუზაურაშვილი (პირადი ნომერი 14001005610) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სვეტლანა ლოგვინენკო (პირადი ნომერი 12001068342), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
509882/17 2021-11-01 ლია ხაჩიძის (პირადი ნომერი 01003021442) წარმომადგენელი მაია ჭრელაშვილი (პირადი ნომერი 01020009188) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ზუბაშვილი (პირადი ნომერი 01001007490), გვანცა ბერსენაძე (პირადი ნომერი 33001024430), გიორგი ზუბიაშვილი (პირადი ნომერი 01019053469), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მისმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 14 დეკემბერს, 12:00 საათზე
504858/17, 506840/17 (28.10.2021), 512971/17 (02.11.2021) 2021-10-27 ნატალია დიდიძე (პირადი ნომერი 37001028931) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ მანჯგალაძე (პირადი ნომერი 37001007566), შუქრი სილაგაძის (პირადი ნომერი 37001041230) სავარაუდო მემკვიდრე გიორგი სილაგაძე (პირადი ნომერი 37001043341), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, იმერეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 09 დეკემბერს 14:00 საათზე
549632/17 2021-11-26 შპს „Resort Technologies“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 16255311, ესტონეთი) წარმომადგენელი სალომე მელაძე (პირადი ნომერი 01008021739) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „რედ-კო კრწანისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405388058), შპს „მაუნთინ ბეთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405213095), შპს „ჯი ეს ჯი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405310426), შპს „რედ-კო ციხისძირი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405388076), შპს „რედ-კო“(საიდენტიფიკაციო ნომერი 405148415), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551110/17 2021-11-29 შპს „სანატორიუმი აჭარას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 248381843) დირექტორი მამუკა მახარობლიძე (პირადი ნომერი 010100093310) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო მიქელაძე (პირადი ნომერი: 61001033257), მინდია ხარაზი (პირადი ნომერი: 61001003313), ავთანდილ ჩაკვეტაძე (პირადი ნომერი: 61002013678), დანიელ კეკელიძე (პირადი ნომერი 61007001575), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
549693/17 2021-11-26 სლავა კაზარიანის (პირადი ნომერი 01034003051) წარმომადგენელი ინგა ჯაბანიშვილი (პირადი ნომერი 23001001375) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ხუბულური (პირადი ნომერი 01030005979), გოჩა ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01002023128), ნადია მკლავიშვილი (პირადი ნომერი 01034005498), ინგა ამაროვა (პირადი ნომერი 01030000737), შოთა ტეხაშვილი (პირადი ნომერი 35301136757), შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551181/17 2021-11-29 გვანცა მამადაშვილის (პირადი ნომერი 01024037546) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი ( პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოფიკო მამადაშვილი (პირადი ნომერი 62007014403), ცისმარი ჩარკვიანი (პირადი ნომერი 62007002134 ), ლეილა მამადაშვილი (პირადი ნომერი 62007010304), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516062/17 2021-11-04 თეიმურაზ მაზიაშვილი (პირადი ნომერი 40001029247) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოცაძე (პირადი ნომერი 01002011521), გიორგი გიგილაშვილი (პირადი ნომერი 01001049417), ფრიდონ ნერგაძე (პირადი ნომერი 09001022498), ნინო არაბული (პირადი ნომერი 01001079615), დავით ოსიყმაშვილი (პირადი ნომერი 01002018224), თამარ ჯაფარაშვილი (პირადი ნომერი 01005019010), ნოდარ შველიძე (პირადი ნომერი 21001040006), ზურაბ მაღრაძე (პირადი ნომერი 01013016018), კახა რიჟამაძე (პირადი ნომერი 0100400936012), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შპს „ვარსკვლავი+“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405106656), სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 9 დეკემბერს 12:00 საათზე
548278/17 2021-11-25 თინა ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 36001024357) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლელა ტოგონიძე (პირადი ნომერი 01010016813), შოთა ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 36001015537), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547151/17 2021-11-25 ლაური ჯანაშიას (პირადი ნომერი 01008018488 ) წარმომადგენელი ნუგზარ ტატიშვილი (პირადი ნომერი 01017037651) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, მარინე თანდილაშვილი (პირადი ნომერი 01018000601), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
548422/17 2021-11-25 ქეთევან ცინცაძის (პირადი ნომერი 01016005658) წარმომადგენელი მარინე ცუცქირიძე (პირადი ნომერი 54001016498) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ცინცაძე (პირადი ნომერი 01016002569), ინგა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01008012788), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547107/17 2021-11-25 სულხან ფალავანდიშვილი (პირადი ნომერი 61004055255) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კასკო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445521392), შპს „დრიმსაიდი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 446974702), შპს „პალმ რეზიდენსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445595767), ფელლედ ნირ ანდრიუს (პასპორტი ნომერი 15017002; პირადი ნომერი 0-3745642; ისრაელი), იერმიიაჰუ იონი (პასპორტის ნომერი 21052408; პირადი ნომერი 0-2865634-6; ისრაელი), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544701/17 2021-11-24 არზუმან მამედოვის (პირადი ნომერი 25001006054) წარმომადგენელი ნინა თავბერიძე (პირადი ნომერი 25001001045) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუსტამ ბაირამოვ (პირადი ნომერი 25001004153), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545014/17 2021-11-24 მერაბ გურული (პირადი ნომერი 01024023857) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა ჩუბინიძე (პირადი ნომერი 01008019437), მედეია ელიზბარაშვილი (პირადი ნომერი 01006001658), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545158/17 2021-11-24 გივი ბასილაძის (პირადი ნომერი 01012024636) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა კოდუა (პირადი ნომერი 01006007990), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544307/17; 544444/17; 545504/17 (CA0041216739437; CA0041216739437; CA0041216739437; თარიღი: 23.11.2021) 2021-11-24 ნინო ნუგზარაშვილის (პირადი ნომერი 24001037518) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ჭონიაშვილი (პირადი ნომერი 01026005055), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 67.01.32.155 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544848/17 2021-11-24 ზვიად გრძელიშვილის (პირადი ნომერი 38001047570) წარმომადგენელი თეა მეგრელიშვილი (პირადი ნომერი 54001000648) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; პეტრე გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 38001022313), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
550326/17, 550345/17 2021-11-26 ბადრი შონია (პირადი ნომერი 19001070264) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; გელა ხარჭამაძე (პირადი ნომერი 19001035106), შპს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“ (პირადი ნომერი 204568896), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544439/17 2021-11-24 შოთა ცინცაძის (პირადი ნომერი 01008005615) წარმომადგენელი სოფიო გონაშვილი (პირადი ნომერი 01011094506) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლუარა გილიგაშვილი (პირადი ნომერი 01009013179), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
502825/17 2021-10-26 გიორგი სულაბერიძე (პირადი ნომერი 01011023894) - - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხაილ მურატიდისი (პასპორტის ნომერი 71 1106933), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 10 დეკემბერს 12:00 საათზე
506235/17, 506459/17 2021-10-28 ელმან ჯავანშირი (პასპორტის ნომერი OYK5H85) და კახაბერ ბენიძე (პირადი ნომერი 62001009272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; იური პლიევი (პასპორტის ნომერი 76 4875388), შპს „რიმო გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405295354), შპს „პიელჯიო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406341294), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს შპს „რიმო გრუპის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405295354) რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545577/17 2021-11-24 თამარ კანდელაკი (პირადი ნომერი 12701103983) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამირან ძამაშვილი (პირადი ნომერი 01001076345), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545275/17 2021-11-24 ალექსანდრე გომურიშვილი (პირადი ნომერი 31001003500) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუგზარ წიკლაური (პირადი ნომერი 31001053879); დავით ხაჭაპურიძე (პირადი ნომერი 01008022844), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
541653/17 2021-11-22 გიორგი ჟორჟოლაძის (პირადი ნომერი 60002003700) წარმომადგენელი ოლღა შიპ (პირადი ნომერი 60002003698) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ციბაძე (პირადი ნომერი 60002000763), ნიკოლოზ ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 60002013699), ნათია ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 01025005866), იური ბარდაველიძე (პირადი ნომერი 60002006161), ანნა გოდოლაძე (პირადი ნომერი 60001120509), ეკატერინე იაშვილი (პირადი ნომერი 60001026438), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545117/17 2021-11-24 გივი ბასილაძის (პირადი ნომერი 01012024636) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა კოდუა (პირადი ნომერი 01006007990), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544681/17 2021-11-24 რუსუდან სხულუხია (პირადი ნომერი 19001094308) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აბიკო სხულუხია (პირადი ნომერი 19001044022), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
541850/17 2021-11-22 ზვიად შველიძე (პირადი ნომერი 38001040394) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ცარციძე (პირადი ნომერი 38001007583), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542416/17 2021-11-22 შპს „ნიუსითის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445537946) წარმომადგენელი ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 61003002269) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბექა მიქავა (პირადი ნომერი 19001029836), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
534482/17 2021-11-16 მაყვალა ზარნაძის (პირადი ნომერი 01020013291) წარმომადგენელი მერაბ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001009426) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შალვა ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001031707), ბადრი ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001002286), ნანა წკეპლაძე (პირადი ნომერი 21001016684), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543031/17 2021-11-22 ანნა გოდოლაძის (პირადი ნომერი 60001120509) წარმომადგენელი ეკატერინე იაშვილი (პირადი ნომერი 60001026438) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ჟორჟოლაძე (პირადი ნომერი 60002003700), ეკატერინე იაშვილი (პირადი ნომერი 60001026438), იური ბარდაველიძე (პირადი ნომერი 60002006161), ნათია ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 01025005866), ნიკოლოზ ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 60002013699), ქეთევან ციბაძე (პირადი ნომერი 60002000763), შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ამიგო+“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212918100), შპს „ირ ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 412705283), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542258/17 2021-11-22 მარინე მელაძის (პირადი ნომერი 01027000253) წარმომადგენელი ანა გორდეზიანი (პირადი ნომერი 35001123498) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიდა სეთურიძე (პირადი ნომერი 01001007273), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
522067/17, 533327/17 (16.11.2021), 535589/17 (17.11.2021) 2021-11-09 ნარგიზ ამირანაშვილი (პირადი ნომერი 01008026750) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ ლაბაძე (პირადი ნომერი 54401063637), ნათელა ლაბაძე (პირადი ნომერი 54001031334), მარიამ ლაბაძე (პირადი ნომერი 54001056038), თეა ლაბაძე (პირადი ნომერი 54001056887), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505304/17, 538802/17 (18.11.2021) 2021-10-28 ელენე ჩხარტიშვილის (პირადი ნომერი 33001065523) წარმომადგენელი ემზარ ურუშაძე (პირადი ნომერი 33001023913) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნინელი ყაჭეიშვილი (პირადი ნომერი 60002016204), მზია მეხუზლა (პირადი ნომერი 33001017740), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
539426/17, 539433/17 2021-11-18 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი თეონა კვინიკაძე (პირადი ნომერი 01019083283) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით გუმბერიძე (პირადი ნომერი 18001010295), იმერეთის რეგიონული ოფისი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
533782/17, 533821/17 2021-11-16 ადამ ბექაური (პირადი ნომერი 23001000624) და გრიშა ბექაური (პირადი ნომერი 23001005269) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; ფატი ბექაური (პირადი ნომერი 01019045925), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერედეს 73.11.23.211 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
537802/17 2021-11-18 გელა ყველაშვილის (პირადი ნომერი 12001068683) წარმომადგენელი მარიკა კობახიძე (პირადი ნომერი 41001025494) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო კახიძე (პირადი ნომერი 01008046566), მიხეილ კახიძე (პირადი ნომერი 12001012952), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531675/17 2021-11-15 ლევან ცხოვრებოვის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 75 3812220) წარმომადგენელი მარიამ ქებაძე (პირადი ნომერი 25001033529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ გაფრინდაშვილი (პირადი ნომერი 45001012952), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
540325/17 2021-11-19 მეჰმან სადიხოვი (პირადი ნომერი 25001008961) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სარდარ სადიხოვი (პირადი ნომერი 25001011677), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
540101/17 2021-11-19 გადიმ გიულმამედოვის (პირადი ნომერი 28001069912) წარმომადგენელი ირმა ბესალაშვილი (პირადი ნომერი 10001035108) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სახიბა ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001103029), ნუივარ ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001058571), ორუჩ ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001088085), ილხამ ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001094437), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
535624/17 2021-11-17 ვენერა ჩიხიაშვილის (პირადი ნომერი 45001010986) წარმომადგენელი თამაზ ჭუნიაშვილი (პირადი ნომერი 13001009737) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სიმონ ბაღაშვილი (პირადი ნომერი 45001002260), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
535504/17 2021-11-17 მაყვალა ბაისონაშვილის (პირადი ნომერი 24001029945) წარმომადგენელი მანანა ბაქრაძე (პირადი ნომერი 01019049591) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაისონაშვილი (პირადი ნომერი 24001048351), დარეჯან კალმახელიძე (პირადი ნომერი 24001033870), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
496245/17 2021-10-22 ჯემალ პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 12001023536), მისი წარმომადგენელი დავით ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 35001020259) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 35001119740), ინგა რიაბოვა (პასპორტის ნომერი XVII515432), მამუკა პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 35001003211), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 24 ნოემბერს
532225/17 2021-11-15 შპს „პირამიდ რეალთი ოფ თბილისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406240786) წარმომადგენლები თორნიკე ამილახვარი (პირადი ნომერი 01019073034) და ზაქარია შველიძე (პირადი ნომერი 01017018295) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; შპს „ტალი დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406045541), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
466575/17 2021-10-04 თამარ მარიკაშვილის (პირადი ნომერი 01011022311) წარმომადგენელი თამაზ ქაშიაშვილი (პირადი ნომერი 16001004397), იროდი ქადაგიშვილი (პირადი ნომერი 01002009381), ანა აბუაშვილი (პირადი ნომერი 01017049702), ლალი აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027771), ნელი აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027770), ქეთევან აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027769), ელზა ლომიძე (პირადი ნომერი 01027057720) და თემურ აბუაშვილისა და ნატალია აბუაშვილის კანონიერი წარმომადგენელი ელზა ლომიძე (პირადი ნომერი 01027057720), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 25 ნოემბერს, 15:00 საათზე
530900/17 2021-11-15 დურმიშხან გერაძის (პირადი ნომერი 01030004454) წარმომადგენელი ა(ა)იპ „საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204463295) პრეზიდენტი მზია თოდუა (პირადი ნომერი 01001017640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორია პეტიუკინი (პირადი ნომერი 01014005311), მანანა თუმანიშვილი (პირადი ნომერი 01002002736), ნოდარ ივანელაშვილი (პირადი ნომერი 36001040575), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
488383/17 2021-10-18 ლეილა კალატოზიშვილის (პირადი ნომერი 01019027373) წარმომადგენელი მარინა სირბილაძე (პირადი ნომერი 31001026017) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ლელუაშვილი (პირადი ნომერი 35001005690), თამაზ ვაშაყმაძე (პირადი ნომერი 01008012672), ლალი პაპაშვილი (პირადი ნომერი 31001045281), გიორგი მერებაშვილი (პირადი ნომერი 31001012968), გაიოზ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 01008034057), ეთერ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 31001021641), ციური მერებაშვილი (პირადი ნომერი 01024053801), ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 2 დეკემბერს 13:00 საათზე
526738/17 2021-11-11 თეა კიკაძე (პირადი ნომერი: 11001003825) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ტალახაძე (პირადი ნომერი: 11001012454), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
528931/17 2021-11-12 თინათინ გრიშიკაშვილის, თეკლა გრიშიკაშვილის, თამარ გრიშიკაშვილის, ლარისა პეტროსიანის (პირადი ნომერი 01811112367), რობერტ სანამოვისა (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის №75 6310365) და არუსიაკ სოლომონიანის წარმომადგენელი გული ჟვანია (პირადი ნომერი 01012010880) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არუსიაკ სოლომონიანი (პირადი ნომერი 01011026407) და რობერტ სანამოვი (დაბ.: 22.11.1958 წ., პასპორტის ნომერი 6004635770), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531634/17 2021-11-15 ამირან ცანავა (პირადი ნომერი 01024034514) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გულივერ გოლეთიანი (პირადი ნომერი 01015003120), გულსუნდა გოლეთიანი (პირადი ნომერი 01015003141), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526078/17 2021-11-11 გულიკო ნიკოლიშვილის (პირადი ნომერი 12001060390) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001071877), მარიამ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001040085), დავით ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12002000275), ნოდარ ბიჭოშვილი (დაბ. 08.11.2004 წ.), ზურაბ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 01027082019), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 25 ნოემბერს 12:00 საათზე
518247/17 2021-11-05 ნადირ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001002504) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოიჩაკ ნაზაროვა (პირადი ნომერი 28001067329), მამედ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001042829), კანან ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001028874), ჯამალ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001065013), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523114/17 2021-11-09 ვასილ ნემსაძის (პირადი ნომერი 60001039356) წარმომადგენელი სოფიო კვერკველია (პირადი ნომერი 02001003999) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ენკა რინიუებლზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404507495), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
528498/17 2021-11-12 თემური ქაშიაშვილის (პირადი ნომერი 16001008948) წარმომადგენელი ცისმარი მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 16001005641) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „ტერაბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204546045), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
519796/17 2021-11-08 ნანა ჩხვიმიანის (პირადი ნომერი 01011028633) წარმომადგენელი ნონა აბულაძე (პირადი ნომერი 22001009772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ჯაჭვლიანი (პირადი ნომერი 01010007491), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520882/17 2021-11-08 შპს „ფენიქს ბაზალტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404995742) პარტნიორების შპს „ტრანსაკვკასიის კრისტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204504376) და ნუნუ გიკაშვილის (პირადი ნომერი 01024025949) წარმომადგენელი მამუკა სხვიტარიძე (პირადი ნომერი 01010000499) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა გაგოშიძე (პირადი ნომერი 01025008340), ნანა რევაზიშვილი (პირადი ნომერი 01015008438), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525379/17 2021-11-10 ვალერიან მიქაშვილისა (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526078/17 2021-11-11 გულიკო ნიკოლიშვილის (პირადი ნომერი 12001060390) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001071877), მარიამ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001040085), დავით ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12002000275), ნოდარ ბიჭოშვილი (დაბ. 08.11.2004 წ.), ზურაბ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 01027082019), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525150/17 2021-11-10 სოსლან ფარეულიძის (პირადი ნომერი 08001013677) წარმომადგენელი ნათელა ლუხუმაიძე (პირადი ნომერი 08001007140) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია მაჩალიკაშვილი (პირადი ნომერი 08001017873), ნონა ცათიაშვილი (პირადი ნომერი 08001031976), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526640/17 2021-11-11 ანა მოსესოვა (პირადი ნომერი 01019006643) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა ჩოლოგაური (პირადი ნომერი 23001008169), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
519872/17 2021-11-08 ვიქტორ თოიძის (პირადი ნომერი 33001011425) წარმომადგენელი გოგიტა გოგუაძე (პირადი ნომერი 46001001872) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კობა დობორჯგინიძე (პირადი ნომერი 33001008728), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
499424/17 2021-10-25 სილვა არუთინოვას (პირადი ნომერი 01011002314) წარმომადგენელი ქრისტინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011041790) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011024408), ლევან არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011035377), გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 25 ნოემბერს 11:00 საათზე
525691/17 2021-11-11 ვლადიმერ ფოფხაძის (პირადი ნომერი 01020008799) წარმომადგენელი იამზე ცერცვაძე (პირადი ნომერი 54001007501) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ფოფხაძე (პირადი ნომერი 01020012025), ანა ბიკოვა (პირადი ნომერი 01019050383), მანანა ფოფხაძე (პირადი ნომერი 01011018844), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523989/17 2021-11-10 მამუკა მახარობლიძე (პირადი ნომერი 01010009331) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204566978), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393710/17 (რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლა დაწყებულია №422494 (21.10.2021) გადაწყვეტილებით) 2021-08-18 ვასილ მახარობლიძე (პირადი ნომერი 57001000166) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ მახათაძე (პირადი ნომერი 57001000993), გოჩა ძულიაშვილი (პირადი ნომერი 57001004602), ხათუნა კურტანიძე (პირადი ნომერი 01008010739), თემურ ბუხნიკაშვილი (პირადი ნომერი 57001029586), მედეია ბუხნიკაშვილი (პირადი ნომერი 57001026696), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია, მარი მახაჭაშვილი (პირადი ნომერი 57001001167), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
622536/17, 492467/17 (20.10.2021), 499703/17 (25.10.2021) 2018-11-16 ირინა მელაძის (პირადი ნომერი 35001010276) წარმომადგენელი პაატა ჯიქია (პირადი ნომერი 35001029290) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 22 ნოემბერს 12:00 საათზე
521275/17 2021-11-08 მარინა ჟამიერაშვილი (პირადი ნომერი 01008003580) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გივი გიგიტაშვილი (პირადი ნომერი 01019046840), ნაირა ლალიაშვილი (პირადი ნომერი 31001007979), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
519967/17 2021-11-08 ივერი კორძაია (პირადი ნომერი 36001001433) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ზაუტაშვილი (პირადი ნომერი 01006000454), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518337/17 2021-11-05 თამარ ლეჟავა (პირადი ნომერი 01018006348) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ აფციაური (პირადი ნომერი 22001000963), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516901/17 2021-11-04 ამხანაგობა „ყიფშიძის ქ. 17“-ის თავმჯდომარე დავით მაყაშვილი (პირადი ნომერი 01007000520) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „საინვესტიციო ჯგუფი კონსტანტინე“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 436254018), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
471785/17 2021-10-06 დათუნა მელაძე (პირადი ნომერი 60001013289) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვლადიმერ ახალაია (პირადი ნომერი 48001021706), იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 26 ნოემბერს 12:00 საათზე
520396/17 2021-11-08 გიორგი სისაურის (პირადი ნომერი 01002005858) წარმომადგენელი დავით მეკოშკიშვილი (პირადი ნომერი 01002007675) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარა სისაური (პირადი ნომერი 31001002754), ნათია ბერუაშვილი (პირადი ნომერი 01020011285), თემურ ქარქაშაძე (პირადი ნომერი 01029016860), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520584/17 2021-11-08 ნარგიზ უსუფოვას (პირადი ნომერი 15001012937) წარმომადგენელი პაატა ჩარაშვილი (პირადი ნომერი 15001010129) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზახიდა იუსუბოვა (პირადი ნომერი 15001006647), საქიტ იუსუბოვი (პირადი ნომერი 15001023850), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520489/17 2021-11-08 მარინე კუთხაშვილის (პირადი ნომერი 01025014938) წარმომადგენელი ნინო ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი 04001003519) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლალი ხაჟალია (პირადი ნომერი 01005014250), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518143/17 2021-11-05 იმამ ვერდი ნადირ-ოღლი (პირადი ნომერი 01025011788) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იმანგული ალიოღლი (პირადი ნომერი 01008050119), ილიაზ ალიოღლი (პირადი ნომერი 31001047076), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515585/17 2021-11-04 გიორგი მახათაძე (პირადი ნომერი 12001007349) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სერგო სარალიძე (პირადი ნომერი 01009011622), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513712/17 2021-11-03 შპს „ჯიარ ქონების მართვის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202460103) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ბეჟაშვილი (პირადი ნომერი 13001064905) და სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
506550/17, 521480/17 (08.11.2021) 2021-10-28 ნოდარ დუმბაძის (პირადი ნომერი 61006017943) წარმომადგენელი მინდია ალელიშვილი (პირადი ნომერი 61002009657) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ აბაშიძე (პირადი ნომერი 26001030492), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516062/17 2021-11-04 თეიმურაზ მაზიაშვილი (პირადი ნომერი 40001029247) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოცაძე (პირადი ნომერი 01002011521), გიორგი გიგილაშვილი (პირადი ნომერი 01001049417), ფრიდონ ნერგაძე (პირადი ნომერი 09001022498), ნინო არაბული (პირადი ნომერი 01001079615), დავით ოსიყმაშვილი (პირადი ნომერი 01002018224), თამარ ჯაფარაშვილი (პირადი ნომერი 01005019010), ნოდარ შველიძე (პირადი ნომერი 21001040006), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
501823/17, 520095/17 (08.11.2021) 2021-10-26 იზოლდა გასიშვილი (პირადი ნომერი 35001087646) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დარეჯან ბუცხრიკიძე (პირადი ნომერი 35001019417), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520987/17 2021-11-08 გურამ ბიბილაშვილის (პირადი ნომერი 01008011476) წარმომადგენელი ვასილ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01031003582) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო იაშვილი (პირადი ნომერი 01024002165), კახაბერ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01024018480), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513734/17 2021-11-03 ივანე ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 35001015526) წარმომადგენელი სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თინა ჩეკურიშვილი (პირადი ნომერი 13001029854), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516113/17 2021-11-04 ლევან ქუნთელიას (პირადი ნომერი 01030011752) წარმომადგენლები ეთერ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 01015025061) და ვახტანგ რამიშვილი (პირადი ნომერი 01015005384) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; თენგიზ ბერიძე (პირადი ნომერი 01025006299), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
517715/17 2021-11-05 ეინურ ლაიშოვი (პირადი ნომერი 28001112006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯამალ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001065013), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
514680/17 2021-11-03 ნინო ლასხიშვილის (პირადი ნომერი 01008009021) წარმომადგენელი თეა ჩიქვინიძე (პირადი ნომერი 09001006427) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახა ქორიძე (პირადი ნომერი 01018003027), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518385/17 2021-11-05 ზამირა სურგულაძის (პირადი ნომერი 01002007549) წარმომადგენლები მელანია ღუღუნიშვილი (პირადი ნომერი 33001044955) და დავით ჩხაიძე (პირადი ნომერი 33001037848) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლილი თადიაშვილი (პირადი ნომერი 16001000608), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
514946/17 2021-11-03 გივი კობიაშვილი (პირადი ნომერი 44001002886) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ხულელიძე (პირადი ნომერი 44001004814), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516153/17 2021-11-04 ირმა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01001016632) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516402/17 2021-11-04 შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405007200) დირექტორი ლაშა ციმაკურიძე (პირადი ნომერი 01036001215) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ვიონი საქართველო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204450584) და კახა ბაძაღუა (პირადი ნომერი 48001010396), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
517042/17 2021-11-04 მამუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 44001001401) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბაჩანა მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 44001005280), მარეხ ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 01004006810), გალინა კუზნეცოვა (პირადი ნომერი 01605050870), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513718/17 2021-11-03 შპს „ჯიარ ქონების მართვის’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202460103) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არჩილ სხირტლაძე (პირადი ნომერი 28001008787) და სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515416/17 2021-11-04 მანანა თავაძის (პირადი ნომერი 01005001997) წარმომადგენელი მაგული გოგოლაძე (პირადი ნომერი 59001013566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ყავლაშვილი (პირადი ნომერი 60003005822), ნინო ყავლაშვილი (პირადი ნომერი 01017048892), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513631/17 2021-11-03 ელისო აფციაურის (პირადი ნომერი - 01022006649) წარმომადგენელი გივი ღვინიაშვილი (პირადი ნომერი - 24001044058) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დათო ჯიბუტი (პირადი ნომერი 01010011608), ემზარ ბეჟიაშვილი (პირადი ნომერი 22001003733), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
517686/17 2021-11-05 შპს „ქეი ქეი სი ქონსალთინგის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400227688) დირექტორი ელენა კრავიტზ (პასპორტის ნომერი 3-1211202-2) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რომან ქამადაძე (პირადი ნომერი 61010004367), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516129/17 2021-11-04 ლალი ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01027024846) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იაკობ ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01009022021), თამარ უჯმაჯურიძე (პირადი ნომერი 01008028252), ია ჯღარკავა (პირადი ნომერი 01024011810), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515950/17 2021-11-04 ზურაბ მირიანაშვილის (პირადი ნომერი 01025017790) წარმომადგენელი მარიამ ქადაგიშვილი (პირადი ნომერი 40001036462) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შორენა სიყმაშვილი (პირადი ნომერი 01007000261), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
480997/17, 515581/17 (04.11.2021) 2021-10-12 თემურ არაბულის (პირადი ნომერი 23001000632) წარმომადგენელი კახაბერ არაბული (პირადი ნომერი 23001001710) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაყვალა ჰანსენ-არაბული (პირადი ნომერი 23001000391), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
509810/17 2021-11-01 თამარ ბერძენაძე (პირადი ნომერი 60001076035) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ მატიაშვილი (პირადი ნომერი 53001042858), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513570/17 2021-11-03 ილია შენგელია (პირადი ნომერი 37001019565) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბერიძე (პირადი ნომერი 12001026078), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513745/17 2021-11-03 ზაურ გუმაშვილი (პირადი ნომერი 08001003678) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,სათემო ორგანიზაცია უხუცესთა კავშირი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 224630415), მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
506684/17, 512496/17 (02.11.2021) 2021-10-28 მაკა მჭედლიძის (პირადი ნომერი 31001019328) წარმომადგენელი ბონდო ვათიაშვილი (პირადი ნომერი 59001013565) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გიული მჭედლიძე (პირადი ნომერი 31001016199), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
510341/17 2021-11-01 ემილ ქიტესოვის (პირადი ნომერი 25001040532) წარმომადგენელი ედვარდ ქიტესოვი (პასპორტის ნომერი 72 08960797) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თეიმურაზ იობაშვილი (პირადი ნომერი 01009017798), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
508673/17 2021-10-29 ხატია ჯანგიძე (პირადი ნომერი 35001106976) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე ჯანგიძე (პირადი ნომერი 45001007373), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
499424/17 2021-10-25 სილვა არუთინოვას (პირადი ნომერი 01011002314) წარმომადგენელი ქრისტინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011041790) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011024408), ლევან არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011035377), გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 15 ნოემბერს 11:00 საათზე
512643/17 2021-11-02 ქეთევან რევიშვილი (პირადი ნომერი 01301137488) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იოლანტა რევიშვილი (პირადი ნომერი 60001004943), ნანა რევიშვილი (პირადი ნომერი 01024004726), იანა გოგატიშვილი (პირადი ნომერი 54001002257), მარია რევიშვილი (პასპორტის ნომერი 76 3864413), ნანა რევიშვილი (პასპორტის ნომერი 65 4307755), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515543/17 2021-11-04 შალვა მამულაშვილი (პირადი ნომერი 01024010798) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „ბაზისბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203841833), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
511011/17 2021-11-01 კერძო აღმასრულებელი რევაზ სულწაძე (პირადი ნომერი 60002009492) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კერძო აღმასრულებელი დავით ელისაბედაშვილი (პირადი ნომერი 01013020942), ბესიკ ობოლაძე (პირადი ნომერი 41001011061), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
510203/17 2021-11-01 ხათუნა შადური (პირადი ნომერი 01010001721) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მალხაზ ლეკიაშვილი (პირადი ნომერი 40001002071), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
508040/17 2021-10-29 ლიზა მალასიძის (პირადი ნომერი 35001002524) წარმომადგენელი თამაზ ჭუნიაშვილი (პირადი ნომერი 13001009737) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სიმონ ელოშვილი (პირადი ნომერი 01011046995), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 57.02.53.239 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
510728/17 2021-11-01 შპს „ექსპერიმენტალური სტუდიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405209901) წარმომადგენელი ნინო ელოშვილი (პირადი ნომერი 50001001276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
507382/17 2021-10-29 ნონა ჟღენტის (პირადი ნომერი 01029008105) წარმომადგენელი ნინელი ხანიაშვილი (პირადი ნომერი 40001005212) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ყურაშვილი (პირადი ნომერი 01017044841), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
458913/17 2021-09-29 ავთანდილ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01024019423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01024050087), სოფიო სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01009009052), ბაკურ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01024035334), ლელა სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01009009053), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 8 ნოემბერს 11:00 საათზე
505415/17 2021-10-28 დიმიტრი კიკნაძე (პირადი ნომერი 57001007474) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
507075/17 2021-10-29 რევაზ რიკაძე (პირადი ნომერი 01025013068) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204378869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505377/17 2021-10-28 შპს „შენი სახლის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი ნომერი 448394960) დირექტორი ზაურ გოგიტიძე (პირადი ნომერი 61007003858) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ თოფჩიძე (პირადი ნომერი 61002003533), ზეჰავა ტალ კეშეტი (პასპორტის ნომერი 30717702), ავიტალ კეშეტი (პასპორტის ნომერი 34163032), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505339/17 2021-10-28 ომარ ვანიევი (პირადი ნომერი 25001036082) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შაქირ მამედოვი (პირადი ნომერი 25001017976), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
507518/17 2021-10-29 გურგენი ჩაჩანიძე (პირადი ნომერი 56001006026) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
498557/17 2021-10-25 რუსუდან გაბეჩავას (პირადი ნომერი 12001041722) წარმომადგენელი გიორგი კვირიკაშვილი (პირადი ნომერი 35001116586) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა ხუნდაძე (პირადი ნომერი 35001051516), სს ,,საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
507244/17 2021-10-29 ემზარ მულაძე (პირადი ნომერი 28001066494) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვაჟა სამხარაძე (პირადი ნომერი 28001096605), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505301/17 2021-10-28 რასიმა ტაგიევი (პირადი ნომერი 28001009193) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ფაიგ სადიგოვი (პირადი ნომერი 28001069212), განდაფ სადიგოვა (პირადი ნომერი 28001055973), რუხია სადიგოვა (პირადი ნომერი 28001060275), რამიზ სადიგოვის (პირადი ნომერი 28001013034) მემკვიდრე, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
506235/17; 506459/17 2021-10-28 ელმან ჯავანშირი (პასპორტი OYK5H85) და კახაბერ ბენიძე (პირადი 62001009272) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; იური პლიევი (პასპორტის ნომერი 76 4875388), შპს „რიმო გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405295354), შპს „პიელჯიო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406341294), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
499424/17 2021-10-25 სილვა არუთინოვას (პირადი ნომერი 01011002314) წარმომადგენელი ქრისტინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011041790) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011024408), ლევან არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011035377), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505712/17 2021-10-28 დარო თუშიშვილის (პირადი ნომერი 20001019138) წარმომადგენელი ნაზი სუმბაძე (პირადი ნომერი 20001028188) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი აივაზაშვილი (პირადი ნომერი 20001060293), გულნაზ მაკიევი (პირადი ნომერი 20001060294), გურამ აივაზაშვილი (პირადი ნომერი 20001060861), დავით აივაზაშვილი (პირადი ნომერი 20601074977), მეგი აივაზაშვილი (პირადი ნომერი 20001060626), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505612/17 2021-10-28 გიორგი ბოჭორიშვილი (პირადი ნომერი 18001064063) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გენადი ლუტიძე (პირადი ნომერი: 18001001360), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
501792/17 2021-10-26 გია ახალმოსულიშვილის (პირადი ნომერი 20001021181) წარმომადგენელი დავით ბაკურიძე (პირადი ნომერი 08001009328) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცაცო მაზიაშვილი (პირადი ნომერი 20001039608), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
498830/17 2021-10-25 ზურაბ თოდიძე (პირადი ნომერი 21001014817) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხეილ თოდიძე (პირადი ნომერი 21001009874), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
497250/17 2021-10-22 ზურაბ ქურციკიძე (პირადი ნომერი 01017015401) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მედეა ქურციკიძე (პირადი ნომერი 01019004804), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
501718/17 2021-10-26 ავთანდილ კეჩხუაშვილის (პირადი ნომერი 59001013503) წარმომადგენელი ლევან კეჩხუაშვილი (პირადი ნომერი 59101132935) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინე კოპაძე (პირადი ნომერი 59001091417), ოთარ კოპაძე (პირადი ნომერი 59001015139), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
483176/17 2021-10-13 გრიგოლ ონიანის (პირადი ნომერი 01024002321) წარმომადგენელი ნინო ონიანი (პირადი ნომერი 01024017537) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”, სამგორის რაიონის გამგეობა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 9 ნოემბერს, 10:00 საათზე
503564/17 2021-10-27 ნანა გვეტაძის (პირადი ნომერი: 01008023906) წარმომადგენელი ეკატერინე უჩავა (პირადი ნომერი: 53001001240) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეკა ყანდინაშვილი (პირადი ნომერი: 01001029161), თორნიკე თარიმანიშვილი (პირადი ნომერი: 01019067876), მალხაზ თოფურია (პირადი ნომერი: 01024029358), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
504158/17 2021-10-27 ინგა ფოცხვერაშვილი (პირადი ნომერი 13001044928) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ოთარ ქაფიანიძე (პირადი ნომერი 13001059145), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
502825/17 2021-10-26 გიორგი სულაბერიძე (პირადი ნომერი 01011023894) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხაილ მურატიდისი (პასპორტის ნომერი 71 1106933), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
498227/17 2021-10-22 ალექსანდრე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01025009027) და მამუკა დალაქიშვილი (პირადი ნომერი 01024036123) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; მარიამ ამბროლიძის (პირადი ნომერი 01026016536) მემკვიდრე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
498753/17, 500510/17 (25.10.2021) 2021-10-25 ვახტანგ ზარქუა (პირადი ნომერი 35001013135) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლერი ზარქუა (პირადი ნომერი 35001098612), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
494756/17 2021-10-21 ჯიმშერ ჩხაიძე (პირადი ნომერი 01013000509) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ ცინცაძე (პირადი ნომერი 01018000653), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
496245/17 2021-10-22 ჯემალ პაპუნაშვილის (პირადი ნომერი 12001023536) წარმომადგენელი დავით ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 35001020259) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 35001119740), ინგა რიაბოვა (პასპორტის ნომერი XVII515432), ქვემო ქართლის რეგიონულ ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
454886/17 2021-09-27 ასმათ მიქავა (პირადი ნომერი 35001034833) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე კავთელაშვილი (პირადი ნომერი 01022006658), სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
455670/17 2021-09-27 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი ირაკლი ლუაშვილი (პირადი ნომერი 13001063462) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხეილ გაბრიაძე (პირადი ნომერი 60801165151), შპს „დგ ინვესტ პლიუსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 412746408), მამუკა ქორქაშვილის (პირადი ნომერი 60002002953) მემკვიდრე, მამუკა მაშავა (პირადი ნომერი 60001108103), გაგა ღვინეფაძე (პირადი ნომერი 60002008121), გრიგოლ კლდიაშვილის (პირადი ნომერი 60001049015) მემკვიდრე, ირინა კლდიაშვილი (პირადი ნომერი 60001098486), გვანცა ვარდანიძე (პირადი ნომერი 60002001256), სოფიო კეკელია (პირადი ნომერი 01020014613), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
458294/17 2021-09-28 ეგნატე სურამელაშვილის (პირადი ნომერი 59001007525) წარმომადგენელი გელა მამუკაშვილი (პირადი ნომერი 59001017908) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ოქროპირიძე (პირადი ნომერი 59001035294), მიხეილ ქარელი (პირადი ნომერი 59001013513), ლაშა სურამელაშვილი (პირადი ნომერი 59001004096), შიდა ქართლის რეგიონულ ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
489385/17 2021-10-19 ლილი გოლეთიანის (პირადი ნომერი 01015022582) წარმომადგენელი მაია ფასიეშვილი (პირადი ნომერი 01007012224) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქართველიშვილი (პირადი ნომერი 01015015925), მალხაზ ალიკოშვილი (პირადი ნომერი 14001003248), მანანა ჭირაქაძე (პირადი ნომერი 01023007833), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
495443/17 2021-10-21 მიხეილ ფოცხვერაშვილის (პირადი ნომერი 31001053359) მხარდამჭერი და დიმა ფოცხვერაშვილის (დაბ.: 17.07.2007 წ.) კანონიერი წარმომადგენელი ნათია ბედოშვილი (პირადი ნომერი 31001007282) და გურამ ფოცხვერაშვილი (პირადი ნომერი 31001053360) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; მიხეილ ფოცხვერაშვილი (პირადი ნომერი 31001000620), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
494173/17 2021-10-21 ივანე ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01028004762) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01028004617), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
490918/17 2021-10-19 ინგა გელაშვილი (პირადი ნომერი 01024008344) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლაშა კევლიშვილი (პირადი ნომერი 11001000930), ზურაბ გელაშვილი (პირადი ნომერი 11001009884), ნანული შერგელაშვილი (პირადი ნომერი 11001020598), ნიკოლოზ გელაშვილი (პირადი ნომერი 11001023763), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
493419/17 2021-10-20 ა(ა)იპ „კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 224631682) წარმომადგენელი დათო ბაღაკაშვილი (პირადი ნომერი 08001038291) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ჩხენკელი (პირადი ნომერი 01010007551), ხათუნა მადურაშვილი (პირადი ნომერი 01001006125), უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი „ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს რეგიონალური ოფისი კავკასიასა და შუა აზიაში“, ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
482789/17 2021-10-13 თამარ გემაზაშვილის (პირადი ნომერი 13001019087) წარმომადგენელი მიხეილ მანიჟაშვილი (პირადი ნომერი 13001066300) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა გემაზაშვილი (პირადი ნომერი 13001058074), საინფორმაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
488804/17 2021-10-18 მირანდა ხაზარაძის (პირადი ნომერი 01025002350) წარმომადგენელი ვარვარა ნიშნიანიძე (პირადი ნომერი 01024055262) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირინე მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01018004701), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
492586/17 2021-10-20 ლევან ჯამასპიშვილის (პირადი ნომერი 14001024994) წარმომადგენელი გიორგი ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 01019080444) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვაჟა ჯამასპიშვილი (პირადი ნომერი 14001022437), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393710/17 (რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლა დაწყებულია №422494 (21.10.2021) გადაწყვეტილებით) 2021-08-18 ვასილ მახარობლიძე (პირადი ნომერი 57001000166), მარიამ მახათაძე (პირადი ნომერი 57001000993), გოჩა ძულიაშვილი (პირადი ნომერი 57001004602), ხათუნა კურტანიძე (პირადი ნომერი 01008010739), თემურ ბუხნიკაშვილი (პირადი ნომერი 57001029586), მედეია ბუხნიკაშვილი (პირადი ნომერი 57001026696), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 2 (ორი) კვირის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები; ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 3 ნოემბერს 12:00 საათზე
265394/17 2021-06-11 ნელი ბიჭოშვილის (პირადი ნომერი 01027050475) წარმომადგენელი შორენა ნინოშვილი (პირადი ნომერი 01011048249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ჯელაძე (პირადი ნომერი 01027002119), მარინა ჯელაძე (პირადი ნომერი 01027054467), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტის გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 29 ნოემბერს 11:00 საათზე
476847/17 2021-10-08 ბეჟან ბუცხრიკიძე (პირადი ნომერი 21001001154) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, სამისამართო სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 29 ოქტომბერს 10:00 საათზე
487287/17 2021-10-18 შპს „რამეზის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445425781) წარმომადგენელი გიორგი ფუტკარაძე (პირადი ნომერი 61002015529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანჩულია მანფრედასი (ლიტვის მოქალაქე; პასპორტის ნომერი: 23901299), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
483847/17 2021-10-13 სვეტლანა ბაზიკიანი (პირადი ნომერი 61001041108) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარია დემირალი (პასპორტის ნომერი 53 0953592), ქალაქ ბათუმის მერია, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
488928/17 2021-10-18 ისმაილ მაგერამოვი (პირადი ნომერი 28001031689) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რომან ალიევი (პირადი ნომერი 28001023434), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
486262/17 2021-10-15 ნიკოლოზ ჭკუასელი (პირადი ნომერი 33001043595) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოგიტა გოგიტაური (პირადი ნომერი 33001001250), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
485275/17 2021-10-15 კონსტანტინე ოშაყმაშვილის (პირადი ნომერი 01011055925) წარმომადგენელი თეიმურაზ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001016042) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახაბერ ოშაყმაშვილი (პირადი ნომერი 01011055925), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
480110/17 2021-10-12 ტარიელ ნემსიაშვილი (პირადი ნომერი 01024007312) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იბა „მარგიანი-2007“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205221632), სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
489856/17 2021-10-19 მაყვალა ელიოზაშვილის (პირადი ნომერი 01024011151) წარმომადგენლები ალექსანდრე კობაიძე (პირადი ნომერი 35001060231) და მირანდა შალამბერიძე (პირადი ნომერი 17001030744) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „ბარნოვი-140“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
487591/17 2021-10-18 მანანა თომაშვილის (პირადი ნომერი 59001070942) წარმომადგენელი ირაკლი ხაჩიძე (პირადი ნომერი 59001000482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით პავლიაშვილი (პირადი ნომერი 59001055870), ვაჟა ჭკადუა (პირადი ნომერი 30001001709), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397892/17 2021-08-20 მარინე ციხისელის (პირადი ნომერი 01008023437) წარმომადგენელი ნაირა ჯუკაშვილი (პირადი ნომერი 01030052347) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხეილ ახვლედიანი (პირადი ნომერი 01024021020), გულიკო გიორგაძე (პირადი ნომერი 01009016682), სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს განესაზღვრათ 10 (ათი) კალენდარული დღე პოზიციის წარსადგენად 81.01.99.367 და 81.01.08.334 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ცვლილების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით
463642/17, 474058/17 (07.10.2021) 2021-10-01 სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404967078) წარმომადგენელი თათია გელაძე (პირადი ნომერი 03001019766) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; რამაზ გიგანი (პირადი ნომერი 12001014396), გიორგი მოდებაძე (პირადი ნომერი 01032002896), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 29 ოქტომბერს 11:00 საათზე
484468/17 2021-10-15 მაია ტიტვინიძე (პირადი ნომერი 01013024763) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირინა გასიშვილი (პირადი ნომერი 11001004268) და გიორგი პეტრიაშვილი (პირადი ნომერი 11001003801), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
485358/17 2021-10-15 ირინე მიქაბერიძის (პირადი ნომერი 01005003080) წარმომადგენელი ნუნუ ჩოჩელი (პირადი ნომერი 01010012506) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა კობახიძე (პირადი ნომერი 01026003289), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
475194/17, 475291/17 2021-10-08 ლევან ცხოვრებოვი (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 75 3812220) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ გაფრინდაშვილი (პირადი ნომერი 45001012952) და სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
482720/17, 485137/17 (15.10.2021) 2021-10-13 შპს „ენსი დეველოპმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405385925) დირექტორი სერგო კვანტალიანი (პირადი ნომერი 62001015364) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვეფხვია ციყელაშვილი (პირადი ნომერი 57001057941) და დავით სვანიძე (პირადი ნომერი 49001001059), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
482121/17 2021-10-13 გიორგი პავლიაშვილი (პირადი ნომერი 35001109933) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინე ყიასაშვილი (პირადი ნომერი 36001030834), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
484154/17, CA0041215921429 2021-10-13 შპს „მაი კლიენტ ჯი my client ge“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406102417) წარმომადგენელი ოთარ კაჭკაჭაშვილი (პირადი ნომერი 03001000101) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლაშა ლომიძე (პირადი ნომერი 01005023306) და თამარ თავართქილაძე (პირადი ნომერი 01005006326), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
488934/17 2021-10-18 შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205034639) წარმომადგენელი მინდია ბურდული (პირადი ნომერი 20001010461) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო და ეთერ მამუკელაშვილი (პირადი ნომერი 20001001125), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
481722/17, 483993/17 (13.10.2021) 2021-10-12 მალხაზ თოფურიას (პირადი ნომერი: 01024029358) წარმომადგენელი რევაზ ბარკავა (პირადი ნომერი: 01024035166) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა კიკნაძე (პირადი ნომერი: 01024061880), ნანა გვეტაძე (პირადი ნომერი: 01008023906) და სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
480291/17 2021-10-08 ასლან მარკოიძის (პირადი ნომერი 33001004750) წარმომადგენელი ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 61003002269) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001062455), ნანული წიქარიძე (პირადი ნომერი 33201086432), რეზო წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001018056), რომან წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001067097) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
483046/17 2021-10-13 ვალენტინა მიქაძის (პირადი ნომერი 01030008457) წარმომადგენელი ზურაბ ნეფარიძე (პირადი ნომერი 01011013483) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს "რონიკო" (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203836974), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
478166/17, 487441/17 (18.10.2021) 2021-10-11 დარეჯან ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 59001001205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანი საბანაძე (პირადი ნომერი 59001034565) და სოფიო საბანაძე (პირადი ნომერი 59001044075), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
484796/17 2021-10-15 რაზი მამედოვი (პირადი ნომერი 25001031704) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სამაია სეიდოვა (პირადი ნომერი: 25001023820) და ზაბით მამედოვი (პირადი ნომერი: 25001010243), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
474721/17 2021-10-08 შპს „თიელსი პროფერთი მენეჯმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400008781) პროკურისტი მურთაზ უგულავა (პირადი ნომერი 01015003009) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 22 ოქტომბერს, 15:00 საათზე
456757/17 2021-09-28 ლიანა არევაძე (პირადი ნომერი 01024003126) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 20 ოქტომბერს, 15:00 საათზე
479332/17 2021-10-11 ავთანდილ ლაბაძე (პირადი ნომერი 01010000379) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქადაგიშვილი (პირადი ნომერი 01006006666) და ნიკოლოზ გიორგაძე (პირადი ნომერი 01024061537), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
481605/17 2021-10-12 ბმა ,,ნაფარეული’’-ს წარმომადგენელი ეკა ვასაძე (პირადი ნომერი 61001076359) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ნაფარეულის 16’’, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
462754/17, 476264/17 (08.10.2021) 2021-09-03 ვალერიან მიქაშვილისა (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
265394/17 2019-06-11 ნელი ბიჭოშვილის (პირადი ნომერი 01027050475) წარმომადგენელი შორენა ნინოშვილი (პირადი ნომერი 01011048249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ჯელაძე (პირადი ნომერი 01027002119), მარინა ჯელაძე (პირადი ნომერი 01027054467), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 25 ოქტომბერს 11:00 საათზე
439165/17 2021-09-16 ციალა გიორგაძის (პირადი ნომერი 21001018758) წარმომადგენელი ეთერ ტალახაძე (პირადი ნომერი 18001001149) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯულიეტა დევიძე (პირადი ნომერი 21001024530), გოჩა ქამუშაძე (პირადი ნომერი 21001001232), თეიმურაზ გუდაძე (პირადი ნომერი 01030021283), მზია ნეფარიძე (პირადი ნომერი 21001005750), ნანა დოლაკიძე (პირადი ნომერი 21001000582), რამაზ გეწაძე (პირადი ნომერი 04001001124), ვასილ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01001079681), ნიკა ლილუაშვილი (პირადი ნომერი 21001025039), ზაზა რობაქიძე (პირადი ნომერი 21001004975), გიორგი მაკარიძე (პირადი ნომერი 21001001693), მაია ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 21001005837), ლიანა ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 21001038046), კობა ჭუმბურიძე (პირადი ნომერი 01006005170), ანზორ ქაშაკაშვილი (პირადი ნომერი 21001026568), დავით გეწაძე (პირადი ნომერი 21001011485), თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, იმერეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 29 ოქტომბერს, 13:00 საათზე
475182/17 2021-10-08 გიორგი ლალიაშვილი (პირადი ნომერი 13001030977) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ ლალიაშვილი (პირადი ნომერი 13001009766), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
265394/17 2019-06-11 ნელი ბიჭოშვილის (პირადი ნომერი 01027050475) წარმომადგენელი შორენა ნინოშვილი (პირადი ნომერი 01011048249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ჯელაძე (პირადი ნომერი 01027002119), მარინა ჯელაძე (პირადი ნომერი 01027054467) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
476497/17 2021-10-08 თეიმურაზ ყურაშვილის (პირადი ნომერი: 60002011791) წარმომადგენელი მარინა იოსელიანი (პირადი ნომერი: 60001008619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიგა ვაშაყმაძე (პირადი ნომერი: 09001026799); ვიოლა ფაიქიძე (პირადი ნომერი: 09001013892); თენგიზ ვაშაყმაძე (პირადი ნომერი: 09001019812) და ნიკა ვაშაყმაძე (პირადი ნომერი: 09001020585), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
479163/17 2021-10-11 ნაზიბროლა ასლამაზაშვილის (პირადი ნომერი 01020006397) წარმომადგენელი მედეა ქვათაძე (პირადი ნომერი 01027029976) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა არონზონი (პირადი ნომერი 01030006037), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
479884/17 2021-10-12 ოთარ ფარცვანია (პირადი ნომერი 01007000484) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხეილ ფარცვანია (პირადი ნომერი 19001029158), ქეთო ფარცვანია (პირადი ნომერი 19001015115) და ჯულიეტა ლემანი (პირადი ნომერი 19001020301), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
463642/17, 474058/17 (07.10.2021 წ.) 2021-10-01 სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404967078) წარმომადგენელი თათია გელაძე (პირადი ნომერი 03001019766) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რამაზ გიგანი (პირადი ნომერი 12001014396), გიორგი მოდებაძე (პირადი ნომერი 01032002896), ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
425649/17 2021-09-08 თინა გაგლოშვილის (პირადი ნომერი 57001025858) წარმომადგენელი მაკა მესხი (პირადი ნომერი 57001001715) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
414506/17, 468186/17 (05.10.2021) 2021-09-01 კახაბერ ჯანიაშვილის (პირადი ნომერი 18001008541) წარმომადგენელი ნინო თურქაძე (პირადი ნომერი 18001009418) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რევაზ ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 18001015720), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
472716/17 2021-10-07 იაკობ ჭოლიკაურის (პირადი ნომერი 31001016386) წარმომადგენელი სანდრო ჭოლიკაური (პირადი ნომერი 01001091802) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სირანა ჭოლიკაური (პირადი ნომერი 23001007595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
466575/17 2021-10-04 თამარ მარიკაშვილის (პირადი ნომერი 01011022311) წარმომადგენელი თამაზ ქაშიაშვილი (პირადი ნომერი 16001004397) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იროდი ქადაგიშვილი (პირადი ნომერი 01002009381), ანა აბუაშვილი (პირადი ნომერი 01017049702), ელზა ლომიძე (პირადი ნომერი 01027057720), თემურ აბუაშვილი, ლალი აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027771), ნატალია აბუაშვილი, ნელი აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027770), ქეთევან აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027769), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
463642/17, 474058/17 (07.10.2021 წ.) 2021-10-01 სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404967078) წარმომადგენელი თათია გელაძე (პირადი ნომერი 03001019766) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რამაზ გიგანი (პირადი ნომერი 12001014396), გიორგი მოდებაძე (პირადი ნომერი 01032002896), ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 20 ოქტომბერს 11:00 საათზე
463718/17 2021-10-01 ბესიკ ოჩხიკიძე (პირადი ნომერი 01027021703) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დიანა მამნიაშვილი (პირადი ნომერი 01029004559), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
465895/17 2021-10-04 ნათელა უშიკიშვილის (პირადი ნომერი 23001002205) წარმომადგენელი მაია ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01019012696) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბაბალე არჩემაშვილი (პირადი ნომერი 23001006984), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
464321/17 2021-10-01 ნაზიბროლა ჩხაიძე (პირადი ნომერი 01017018146) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინა სეიედი (პასპორტის ნომერი C5HTCNV1M, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა), რუსუდან კორსაველის (პასპორტის ნომერი C5HT3X9Z1, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) წარმომადგენელი ირაკლი თოიძე (პირადი ნომერი 33001004300), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
463963/17 2021-10-01 თამარ ტალიაშვილი (პირადი ნომერი 01013005673) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პირამიდ რეალთი ოფ თბილისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406240786), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
466636/17 2021-10-04 რუსუდან კონცელიძე (პირადი ნომერი 61007006039) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რემზი კონცელიძე (პირადი ნომერი 61007001985), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
468852/17 2021-10-05 აზა ბუაჩიძის (პირადი ნომერი 01001055854) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენე ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001032779), ელვარდი ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001032781), ნათია ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001062018), სოფიო ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001040215), ნიკოლოზ ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001032484), ვერა ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001002212) და მანუჩარ ღამბარაშვილი (პირადი ნომერი 57001039966), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
471340/17 2021-10-06 გრიშა არუთიუნიან (პირადი ნომერი - 07001001469) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არმენ არუთიუნიანი (პირადი ნომერი - 07001014352), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
450111/17 2021-09-23 შპს „სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204909581) წარმომადგენლები მზევინარ ანსიანი (პირადი ნომერი 01019015924) და ქეთევან ესებუა (პირადი ნომერი 61001068780) - - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; შპს „ბაზის ესეტ მენეჯმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205288428) წარმომადგენელი ელდარ მილდიანი (პირადი ნომერი 01010001939), შპს „პალადი პალასის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205052191) დირექტორი ვახტანგ თოფურია (პირადი ნომერი 65002000732), ამხანაგობა „კომფორტი 2004“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205047126), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 18 ოქტომბერს, 14:00 საათზე
474058/17 2021-10-07 სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404967078) წარომადგენელი თათია გელაძე (პირადი ნომერი 03001019766) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი მოდებაძე (პირადი ნომერი 01032002896) და რამაზ გიგანი (პირადი ნომერი 12001014396), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
465028/17 2021-10-01 მარინა გურგენიძე (პირადი ნომერი 01030018447) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ქოზაშვილი (პირადი ნომერი 24001007652), ჯულეტა ქოზაშვილი (პირადი ნომერი 24001022063), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
461221/17 2021-09-30 ზვიად წერეთლის (პირადი ნომერი 01009003979) წარმომადგენელი ჯაბა წერეთელი (პირადი ნომერი 01024036232) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიუშა გადესი (პასპორტის ნომერი B23517584), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
455057/17 2021-09-27 ჯონი ოღრაპიშვილის (პირადი ნომერი 01024050068) და მაია ოღრაპიშვილის (პირადი ნომერი 36001016707) წარმომადგენელი ვასილ უნაფქოშვილი (პირადი ნომერი 36001000425) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოდერძი პაპიაშვილის (პირადი ნომერი 36001019335) წარმომადგენელი ციალა პაპიაშვილი (პირადი ნომერი 36001025100), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
465648/17 2021-10-04 რაისა კოსიანენკო (პირადი ნომერი 01021006965) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირინა დოროხოვა (პასპორტის ნომერი - 64№6215914), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
462754/17 2021-09-30 ვალერიან მიქაშვილისა (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
462100/17 2021-09-30 ევგენია თავაძე (პირადი ნომერი 01017016881) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სერგეი მარიკიანი (პირადი ნომერი 32001008402), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
466757/17 2021-10-04 მარო თამარაშვილი (პირადი ნომერი: 20001037307) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ ქართლელიშვილის (პირადი ნომერი: 13001049335) წარმომადგენელი ნიკოლოზ კირვალიძე (პირადი ნომერი: 20001007665), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
450111/17 2021-09-23 შპს „სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204909581) წარმომადგენლები მზევინარ ანსიანი (პირადი ნომერი 01019015924) და ქეთევან ესებუა (პირადი ნომერი 61001068780) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, შპს „ბაზის ესეტ მენეჯმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205288428) წარმომადგენელი ელდარ მილდიანი (პირადი ნომერი 01010001939), შპს „პალადი პალასის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205052191) დირექტორი ვახტანგ თოფურია (პირადი ნომერი 65002000732), ამხანაგობა „კომფორტი 2004“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 18 ოქტომბერს, 14:00 საათზე
464574/17 2021-10-01 შპს „საძირკველი 91“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 200007296) წარმომადგენელი სანდრო კახნიაშვილი (პირადი ნომერი 01005003531) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, იული ეზიეშვილი (პირადი ნომერი 01019058147), ვლადიმერ დავითური (პირადი ნომერი 01017020826), იოსებ ბატკუაშვილი (პირადი ნომერი 01030027711), ვლადიმერ ლოლაშვილი (პირადი ნომერი 01021006272), ჯულიეტა აკოფიანი (პირადი ნომერი 01002006049), გიორგი კობახიძე (პირადი ნომერი 01002015246), ნარგიზ ჩოხელი (პირადი ნომერი 01021008989), ხუხა შუკაკიძე (პირადი ნომერი 01021014874), მანანა სვიანიძე (პირადი ნომერი 01001031301), ნოდარ ჩიტიშვილი (პირადი ნომერი 01030045434), ზურაბ ოშხერელი (პირადი ნომერი 01021016649), ბეგი მეგრელიშვილი (პირადი ნომერი 01015020823), ვასო ძაგნიძე (პირადი ნომერი 01030023086), გიორგი დვალი (პირადი ნომერი 01005024953), დავით დვალი (პირადი ნომერი 01007011880), მარიამ დვალი (პირადი ნომერი 01005027643), ლამარა თევზაძე (პირადი ნომერი 010080266620), ლუდმილა ქავთარია (პირადი ნომერი 01003000581), ვალენტინა ტიშჩენკო (პასპორტის ნომერი VI-550312), გურამ ბაქრაძე (პასპორტის ნომერი XII-661287) და ამირან მელიქიძე (პასპორტის ნომერი XII-669023), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
463642/17 2021-10-01 სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404967078) წარომადგენელი თათია გელაძე (პირადი ნომერი 03001019766) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი მოდებაძე (პირადი ნომერი 01032002896) და რამაზ გიგანი (პირადი ნომერი 12001014396), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
415365/17 2021-09-01 ჯემალ ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001001253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001009069) და ივანე ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001019528), კახეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 13 ოქტომბერს, 12:00 საათზე
458913/17 2021-09-29 ავთანდილ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01024019423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ''გლობალ გრუპი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405371155), თამაზ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01024050087), სოფიო სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01009009052), ბაკურ სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01024035334) და ლელა სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01009009053), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
463675/17 2021-10-01 ფარიდა ალეკპეროვას (პირადი ნომერი 28001072908) წარმომადგენელი ირმა ბესალაშვილი (პირადი ნომერი 10001035108) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელმადდინ გუსეინოვი (პირადი ნომერი 28001059469), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
451472/17 2021-09-24 სარა ბაშირი (პირადი ნომერი 01024052327) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელგუჯა მიმინოშვილი (პირადი ნომერი 62001012281), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადმინისტრაციული საჩივრის წარმოებაში მიღების შესახებ 2021 წლის 4 ოქტომბრის №397272 და ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის შესახებ 2021 წლის 4 ოქტომბრის №397276 გადაწყვეტილებებში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ
458853/17 2021-09-29 ოთარ ზათიაშვილის (პირადი ნომერი 20001050166) წარმომადგენელი ლეილა გარსევანიშვილი (პირადი ნომერი 01005007535) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალექსანდრე ციხისთავი (პირადი ნომერი 20001053547), ნანა ციხისთავი (პირადი ნომერი 20001061180), ნინო ციხისთავი (პირადი ნომერი 20001035492) და რევაზ ციხისთავი (პირადი ნომერი 20001060573), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
451472/17 2021-09-24 სარა ბაშირი (პირადი ნომერი 01024052327) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელგუჯა მიმინოშვილი (პირადი ნომერი 62001012281), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
455641/17 2021-09-27 შპს „ოთიკოს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 227759823) წარმომადგენელი მალხაზ ჯოხაძე (პირადი ნომერი 13001007640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, დარეჯან პარსელაშვილი (პირადი ნომერი 13001038954), თომა მაისურაძე (პირადი ნომერი 13001025944), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
454583/17 2021-09-27 ნოდარი ბარნაბიშვილი (პირადი ნომერი 13001003914) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
461635/17 2021-09-30 ნინო ქოიავას (პირადი ნომერი 01010004088) წარმომადგენელი ჯემალ ხუზაურაშვილი (პირადი ნომერი 14001005610) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბადრი მახარაძე (პირადი ნომერი 01020007814), გია ტყებუჩავა (პირადი ნომერი 01019002761), გიორგი ტყეშელაშვილი (პირადი ნომერი 01026012259), ელზა ჭახრაკია (პირადი ნომერი 01019002034), ლალი გვარამაძე (პირადი ნომერი 01019001666), ზურაბ ნიკურაძე (პირადი ნომერი 01013009708), შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 404438649), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
459618/17 2021-09-29 აკაკი ხარაიშვილის (პირადი ნომერი 62003015473) წარმომადგენელი გიორგი კვირიკაშვილი (პირადი ნომერი 01034000906) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელისო მეტრეველი (პირადი ნომერი 01030013495), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
459647/17, 461923/17 (30.09.2021) 2021-09-29 ლეილა მაზანიშვილის (პირადი ნომერი 13001057651) წარმომადგენელი დავით კაკალაშვილი (პირადი ნომერი 01025007180) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი, მიხეილი მაზანიშვილი (პირადი ნომერი 13001063678), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
460645/17 2021-09-29 ია რობაქიძე (პირადი ნომერი 01005016900) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა ხარაძე (პირადი ნომერი 01030027790), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
456381/17 2021-09-28 გურამ როპიაკის (პირადი ნომერი 01003006620) წარმომადგენელი მარინა როპიაკი (პირადი ნომერი 01003006542) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქეშიკაშვილი (პირადი ნომერი 23001004550), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
451520/17 2021-09-24 სანდრო თავდგირიძის (პირადი ნომერი 61150042950) კანონიერი წარმომადგენელი ირმა შაინიძე (პირადი ნომერი 61006061355) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სანდრო თავდგირიძის (პირადი ნომერი 61150042950) კანონისმიერი წარმომადგენელი თეიმურაზ თავდგირიძე (პირადი ნომერი 61002016518), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
455597/17 2021-09-27 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი ირაკლი ლუაშვილი (პირადი ნომერი 13001063462) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „დავიდე“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406112601), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
432118/17 2021-09-13 მარიტა გუტაშვილის (პირადი ნომერი 34001008613) წარმომადგენელი გელა გუტაშვილი (პირადი ნომერი 34001000162) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს „პანსიონატი მამისონი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 237977775), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
456847/17 2021-09-28 იზოლდა ორმოცაძის (პირადი ნომერი 60001103108) წარმომადგენელი ალა ბანძელაძე (პირადი ნომერი 60002004862) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰამლეტი ეფრემიძე (პირადი ნომერი 60001132430), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
447389/17 2021-09-22 შპს „გრანდ თაუერის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405269891) დირექტორი ბადრი დვალი (პირადი ნომერი 20001017704) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაალ მამალაძე (პირადი ნომერი 46001000857), ასმათ ბექაური (პირადი ნომერი 01024068356), ტარიელ მედოიძე (პირადი ნომერი 43001040150), ნიკოლოზ ჯიშიაშვილი (პირადი ნომერი 41001005470), გვანცა სიხარულიძე (პირადი ნომერი 59001028434), ანა ახალაია (პირადი ნომერი 33001080360), გიორგი გვარამაძე (პირადი ნომერი 57001051594), რომეო უგულავა (პირადი ნომერი 62003003489), ზაირა ყიფშიძე (პირადი ნომერი 60001047695), გიორგი მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18601073480), ირმა თავართქილაძე (პირადი ნომერი 01001036333), ალექსანდრე ექიზაშვილი (პირადი ნომერი 01003009983), ოთარ ყვავაძე (პირადი ნომერი 01005026752), ნონა გოგლაძე (პირადი ნომერი 11001000454), მაია მოლაშვილი (პირადი ნომერი 01027035606), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
449593/17 2021-09-23 ალექსანდრე ცოფურაშვილის (პირადი ნომერი 31001004745) წარმომადგენლი გიორგი კვირიკაშვილი (პირადი ნომერი 01034000906) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზურაბ ახვლედიანი (პირადი ნომერი 10001009392), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
449914/17 2021-09-23 ქეთევან ცინცაძის (პირადი ნომერი 01016005658) წარმომადგენელი მარინე ცუცქირიძე (პირადი ნომერი 54001016498) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით ცინცაძე (პირადი ნომერი 01016002569), ინგა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01008012788), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
445693/17 2021-09-21 შორენა გოქაძის (პირადი ნომერი 11001028127) და ნანი ლურსმანაშვილის (პირადი ნომერი 11001016185) წარმომადგენელი ვარდო ველიჯანაშვილი (პირადი ნომერი 01019015773) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქრისტინე გოქაძე (პირადი ნომერი 11001000615), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
445252/17 2021-09-21 უშანგი კუპრაშვილის (პირადი ნომერი 40001011543) წარმომადგენელი ნინო გიგაური (პირადი ნომერი 35001056549) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათელა ბიწაძე (პირადი ნომერი 40001029894), მანანა ფხოველიშვილი (პირადი ნომერი 40001003468), შერმადინ მოლაშვილი (პირადი ნომერი 40001030180), შალვა მოლაშვილი (პირადი ნომერი 40001017675), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424619/17, 454105/17 (27.09.2021) 2021-09-08 ანზორ გონაშვილის (პირადი ნომერი 14001006477) წარმომადგენელი ნუგზარ გონაშვილი (პირადი ნომერი 14001016196) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თორნიკე ღორაშვილი (დაბადებული 06.01.2012 წ.), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
451905/17 2021-09-24 თინათინ მატიაშვილი (პირადი ნომერი 53001042858) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ ბერძენაძე (პირადი ნომერი 60001076035), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424416/17, 449082/17 (23.09.2021) 2021-09-08 კახაბერ დარჯანიას (პირადი ნომერი 01011039371) წარმომადგენელი პაატა კიკვიძე (პირადი ნომერი 35001031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, იზა ძაღიშვილი (პირადი ნომერი 01029004033) და საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
442435/17 2021-09-20 შოთა ჩხეიძე (პირადი ნომერი 37001006367) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, როლანდ გირგვლიანი (პირადი ნომერი 60001046959) და სს „საპარტნიორო ფონდი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404404550), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444597/17 2021-09-21 ირინა ვისიაგინას (პირადი ნომერი 01019044212) წარმომადგენელი ლაშა ქურდაძე (პირადი ნომერი 01021012128) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია აფხაზავა (პირადი ნომერი 01023005702), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
449690/17 2021-09-23 ლელა სიუკაევას (პირადი ნომერი 31001036502) წარმომადგენელი მარინა სირბილაძე (პირადი ნომერი 31001026017) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, მაკა მჭედლიძე (პირადი ნომერი 31001019328) და უჩა მჭედლიძე (პირადი ნომერი 31001016197), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444894/17 2021-09-21 მაია ქუმსიაშვილის (პირადი ნომერი 01019040220) წარმომადგენელი სპარტაკი ახვერდაშვილი (პირადი ნომერი 01011060708) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნონა თოდუა (პირადი ნომერი 01025010438), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
446597/17 2021-09-22 მზია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 57001009272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ანასტასია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 11001004592) და დიმიტრი გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 11001008549), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
451727/17 2021-09-24 შპს ,,ენსი დეველოპმენტის’’ წარმომადგენელი სერგო კვანტალიანი (პირადი ნომერი 62001015364) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ კაკაშვილი (პირადი ნომერი 01001029763) და ლაშა გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 49001013830), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
446782/17 2021-09-22 ოთარ მუზიაშვილის (პირადი ნომერი 01019011604) წარმომადგენელი დალი მარტიაშვილი (პირადი ნომერი 01008026548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათელა გელაშვილი (პირადი ნომერი 01019023960), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444366/17 (CA0041215464431) 2021-09-21 ვაჟა თევდორაშვილის (პირადი ნომერი 01001065695) წარმომადგენელი დავით თევდორაშვილი (პირადი ნომერი 01001031408) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა თევდორაშვილი (პირადი ნომერი 59002002618), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
443315/17 2021-09-20 სს „საქართველოს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212682792) თავმჯდომარე ლერი ადამია (პირადი ნომერი 60003001658) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით სვანიძე (პირადი ნომერი 60001060682), გოგი ქართველიშვილი (პირადი ნომერი 60001020126), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
442363/17 2021-09-20 მანანა თომაშვილის (პირადი ნომერი 59001070942) წარმომადგენელი ირაკლი ხაჩიძე (პირადი ნომერი 59001000482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით პავლიაშვილი (პირადი ნომერი 59001055870) და ვაჟა ჭკადუა (პირადი ნომერი 30001001709), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393710/17 2021-08-18 გოჩა ძულიაშვილი (პირადი ნომერი 57001004602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 30 სექტემბერს 12:00 საათზე
438530/17 2021-09-16 მახირა დარგალის (პირადი ნომერი 28001053304) წარმომადგენელი ელზა ლუქუნიძე (პირადი ნომერი 28001073901) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, საბირ დარგალი (პირადი ნომერი 28001015510) და ნამიკ დარგალი (პირადი ნომერი 28001003669), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
440754/17 2021-09-17 ჟანა ბარსეგიანის (პირადი ნომერი 01025000297) წარმომადგენელი იაგო ახობაძე (პირადი ნომერი 01025018416) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ ხვედელიძის კანონიერი წარმომადგენელი ნანა ბოკელავაძე (პირადი ნომერი 55001004236), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
440796/17 2021-09-17 მზია დიდიძის (პირადი ნომერი 60001054583) წარმომადგენელი მზია დოღონაძე (პირადი ნომერი 60001015617) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ანრი არაბიძე (პირადი ნომერი 60001025217) და ჯონდო არაბიძე (პირადი ნომერი 60002003120), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
439165/17 2021-09-16 ციალა გიორგაძის (პირადი ნომერი 21001018758) წარმომადგენელი ეთერ ტალახაძე (პირადი ნომერი 18001001149) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურაზ გუდაძე (საიდენტიფიკაციო ნომერი 01030021283), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
437126/17 2021-09-15 ინგა ზაბახიძე (პირადი ნომერი 38001003493) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ ჭიაურელი (პირადი ნომერი 01010003153), საჯარო რეესტრის მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
375486/17 2021-08-05 ა(ა)ი.პ „საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 201950549) წარმომადგენელი მონიკა რუხაძე (პირადი ნომერი 42001021045) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 23 სექტემბერს 10:00 საათზე
435349/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400232707), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435236/17 2021-09-14 თეა ლალიაშვილი (პირადი ნომერი: 01009002890) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინა კვეკვესკირი (პირადი ნომერი: 76 4064944), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
438214/17 2021-09-16 ტურფა ცინცაძის (პირადი ნომერი 01018005876) წარმომადგენელი როინ მიგრიაული (პირადი ნომერი 01001002335) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი (პირადი ნომერი 01008043311), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
438657/17 2021-09-16 ნარგიზა ლელაძე (პირადი ნომერი 09001004679) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თინათინ მახათაძე (პირადი ნომერი 60001051672), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
438320/17 2021-09-16 იზოლდა კაბისაშვილის (პასპორტის ნომერი 90 02 410953) წარმომადგენელი ია ჭვრიტიძე (პირადი ნომერი 20001002375) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მერაბ გუჯეჯიანი (პირადი ნომერი 43001026107), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
439411/17 2021-09-16 ჯიმშერ შავაძე (პირადი ნომერი 33001005264) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კარინე ციბაძე (პირადი ნომერი 55001007563) და მალხაზ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61009022282), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
439479/17 2021-09-16 მიხეილ აფციაურის (პირადი ნომერი 01001044511) წარმომადგენელი ნესტანი აფციაური (პირადი ნომერი 01017041202) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დოდო აფციაური (პირადი ნომერი 60001050722), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
430949/17 2021-09-13 შპს „მარკეტინგის და კონსალტინგის ჯგუფი ემ-სიჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405056371) წარმომადგენელი ლაშა კახიძე (პირადი ნომერი 01019060244) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი მეძმარიაშვილი (პირადი ნომერი 01030023682), მამუკა გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 35001014037) და მარინე გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 35001014039), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
437316/17 2021-09-15 დიჟონ პაპიძე (პირადი ნომერი 35001082082) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ პაპიძე (პირადი ნომერი 54001041242), ნანი ჩაფიძე (პირადი ნომერი 54001041505), მარიამ პაპიძე (პირადი ნომერი 54001060882), ნინო პაპიძე (პირადი ნომერი 54001060851) და ზოია პაპიძე (პირადი ნომერი 35001044475), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435329/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370,ეგვიპტე) და შპს „არქი დიღომი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405225037), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
426676/17 2021-09-09 მარტინ ირემაშვილის (პირადი ნომერი 01011081205) წარმომადგენელი ალექსანდრე კობაიძე (პირადი ნომერი 35001060231) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლაურა გრიგორიანი (პირადი ნომერი 01015017001), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435340/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „არქი დიღომი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405225037), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435358/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400232707), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435361/17 2021-09-14 იჰაბ აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პასპორტის ნომერი A26362663, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰანი აბდელმოატი აბდელაზიზ აბდელმოატი (პირადი ნომერი 01491029949, პასპორტის ნომერი A16422370, ეგვიპტე) და შპს „ტეტრის დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400232707), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
428483/17 2021-09-10 ნუკრი შაინიძის (პირადი ნომერი 61009007095) წარმომადგენელი ედნარ აბულაძე (პირადი ნომერი 61008000843) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მთვარისა შაინიძე (პირადი ნომერი 61009030476), რომან შაინიძე (პირადი ნომერი 61009028783), გურამ შაინიძე (პირადი ნომერი 61009022567), ლიანა შაინიძე (პირადი ნომერი 61009022566) და ფიქრიე შაინიძე (პირადი ნომერი 61009005552), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
432857/17 2021-09-13 ქეთევან ღუდუშაურის (პირადი ნომერი: 01019009756) წარმომადგენელი გიორგი ღუდუშაური (პირადი ნომერი: 01019000914) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლუიზა წიკლაური (პირადი ნომერი: 01021002766) და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
435990/17 2021-09-15 სოფიო გიუნაშვილი (პირადი ნომერი 59001027505) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230866783), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
427308/17, 427352/17 2021-09-09 ლია გაიხარაშვილი (პირადი ნომერი 01017005528) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი, ინნა გუდავაძე (დაბ.: 20.02.1955, საიდენტიფიკაციო ნომერი 510723300), სააქციო საზოგადოება ,,რივერ საუთ ლიმიტედს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 82150), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424718/17 2021-09-08 ა(ა)იპ „იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაცია საქართველოში“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206337301) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ „იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრება საქართველოში“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406134678), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
418552/17 2021-09-03 თამარ სიგუა (პირადი ნომერი 39001041677) და დავით სიგუა (პირადი ნომერი 39001041335) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, თეა აბშილავა (პირადი ნომერი 39001032685), მაცაცო სიგუა (პირადი ნომერი 39250010396), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
420492/17 2021-09-06 შპს „საქ გზათა სამეცნიერო-კვლევითი და საწარმოო ტექნოლოგიური კომპლექსური ინსტიტუტის საქგზამეცნიერების“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212272208) წარმომადგენელი თამაზ შილაკაძე (პირადი ნომერი 01024001501) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, შპს „აჩინებული“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 431174132) და შპს „აგრობოქსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 431437475), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
421601/17 2021-09-06 ზამირ მაჩიტიძე (პირადი ნომერი 09001003212) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ბადრი გუმბერიძე (პირადი ნომერი 09001002041), იამზე ჯიხვაძე (პირადი ნომერი 09001008307), ანრი გუმბერიძე (პირადი ნომერი 09001023019), სალომე გუმბერიძე (პირადი ნომერი 01019079134), რუსუდან გუმბერიძე (პირადი ნომერი 09001008042) და ირინე ჭეიშვილი (პირადი ნომერი 09001015819), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417592/17 (CA0041215114019) 2021-09-02 დავით ხუბულურის (პირადი ნომერი 59001000436) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქიტესა ხუბულური (პირადი ნომერი 59001031623), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
408122/17 2021-08-27 ნინო გურაშვილის (პირადი ნომერი: 01025010818) წარმომადგენელი თამარ შუშიაშვილი (პირადი ნომერი: 01024019779) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლალი ზურაბიანი (პირადი ნომერი: 01013011198), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424655/17 2021-09-08 მზია თორაძის (პირადი ნომერი 01007014136) წარმომადგენელი იზო მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 01028005377) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჰაგოპ კაზკიანი (პირადი ნომერი: 01891011072), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
424604/17 2021-09-08 ლია მიქელაძე (პირადი ნომერი 59001035442) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, უშანგი ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001081822), ნათელა ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001030745), თორნიკე ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001114975), სოფიკო ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59003001453) და თამუნა ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001102289), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417546/17 2021-09-02 გივი ლობჟანიძის (პირადი ნომერი 01002005735) წარმომადგენელი კარლო სიჭინავა (პირადი ნომერი 01014003048) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარლენ კვანტალიანი (პირადი ნომერი 01030028130), არქივის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
425649/17 2021-09-08 თინა გაგლოშვილის (პირადი ნომერი 57001025858) წარმომადგენელი მაკა მესხი (პირადი ნომერი 57001001715) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 57001043792), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
421427/17 2021-09-06 ვალერიან ჯიქიძის (პირადი ნომერი 36001037001) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მალხაზ ნახუცრიშვილი (პირადი ნომერი 01019023994), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
312943/17 2021-06-28 ოთარ სალუქვაძე (პირადი ნომერი 26001001183), ოთარ სალუქვაძის (პირადი ნომერი 26001001183) წარმომადგენელი კახა ჩავლეშვილი (პირადი ნომერი 33001017758), გივი კაპანაძე (პირადი ნომერი 01004008274) და გურიის რეგიონული ოფისის წარმომადგენელი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 17 სექტემბერს 14:00 საათზე
425252/17 2021-09-08 ლია უსტიაშვილი (პირადი ნომერი 36001025772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, აკაკი უსტიაშვილი (პირადი ნომერი 36001051900) და მარიამ უსტიაშვილი (პირადი ნომერი 36001047782), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
410180/17 2021-08-30 ზაირა კოხრეიძის (პირადი ნომერი 01017030347) წარმომადგენელი ეკატერინე გეწაძე (პირადი ნომერი 01001033270) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნიკოლოზ ერქომაიშვილი (პირადი ნომერი 01024012500) და შოთა შამათავა (პირადი ნომერი 48001026471), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
412438/17 2021-08-31 ალექსანდრე იაკობაშვილი (პირადი ნომერი 38001031904) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამუკა ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 38001043516), მარიკა ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 38001032599) და მზექალა აბაშიძე (პირადი ნომერი 38001028448), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
416493/17 2021-09-02 ნონა თურქიაშვილი (პირადი ნომერი 35001110080) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ ქოთილაიძე (პირადი ნომერი 08001025567), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
415365/17 2021-09-01 ჯემალ ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001001253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001009069) და ივანე ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 20001019528), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
418578/17 2021-09-03 ა(ა)იპ „უსაფრთხო სივრცის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 401953971) წარმომადგენელი ანა გაბრიაძე (პირადი ნომერი 01006010811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ორანჟერეა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404591802), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
418250/17 2021-09-03 ციცინო გველუკაშვილის (პირადი ნომერი 01017037555) წარმომადგენელი ნინო ჩერქეზიშვილი (პირადი ნომერი 01017019625) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტარიელ ბუთიაშვილი (პირადი ნომერი 13001035077), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417456/17 2021-09-02 კახა ბაძაღუა (პირადი ნომერი 48001010396) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ვიონი საქართველო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204450584) და შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405007200), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
411867/17 2021-08-30 თეა ჩარექოვი (პირადი ნომერი 60001022572) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დავით კავთელაძე (პირადი ნომერი 11001031280), ზოია კალთელაძე (პირადი ნომერი 11001017147), თეონა კავთელაძე (პირადი ნომერი11001031050) და ნონა ხოლუაშვილი-კავთელაძე (პირადი ნომერი 11001019824), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
413588/17 2021-08-31 გიორგი მუჯრიშვილი (პირადი ნომერი 12001073986) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, თამილა ჭინჭარაული (პირადი ნომერი: 12001031561), რომან ცანდიშვილი (პირადი ნომერი: 12001089405), ლამარა ლონდარიძე (პირადი ნომერი: 12001092772), სერგო ვაიტალოვი (პირადი ნომერი: 12001032917), ვახტანგ წითლანაძე (პირადი ნომერი: 05301013543), ვიოლეტა ბალახაძე (პირადი ნომერი: 12001037348), ელენე ჯუკაშვილი (პირადი ნომერი: 12001078151), თამაზ ბაირამოვი (პირადი ნომერი: 12001078017) და სოფიო ქიმაძე (პირადი ნომერი: 38001031663), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
415385/17 2021-09-01 გიორგი ზავარაშვილი (პირადი ნომერი 45001022966) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, უშანგი ზავარაშვილი (პირადი ნომერი 45001010641), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417141/17 2021-09-02 მაყვალა ზარნაძის (პირადი ნომერი 01020013291) წარმომადგენელი მერაბ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001009426) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შალვა ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001031707), ბადრი ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001002286) და ნანა წკეპლაძე (პირადი ნომერი 21001016684), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
394427/17 2021-08-18 შპს „გარისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202890390) წარმომადგენელი დავით ქიმუცაძე (პირადი ნომერი 53001007804) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან ასათიანი (პირადი ნომერი 01030014149), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
394427/17 2021-08-18 შპს „გარისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202890390) წარმომადგენელი დავით ქიმუცაძე (პირადი ნომერი 53001007804) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან ასათიანი (პირადი ნომერი 01030014149), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 15 სექტემბერს 11:00 საათზე
416486/17 2021-09-02 ნაზი წიკლაურის (პირადი ნომერი 16001022092) წარმომადგენელი დალი მარტიაშვილი (პირადი ნომერი 01008026548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეთერ წიკლაური (პირადი ნომერი 01006015202), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417552/17 2021-09-02 ნათიგ კურბანალიევი (პირადი ნომერი 10001039310) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტანირვერდი გეიუშოვი (პირადი ნომერი 10001023890), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
406316/17 2021-08-26 ნოდარ ზოსიძე (პირადი ნომერი 61006040242) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანული ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006036569), ნათია ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006021473), ნანა ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006021287) და როსტომ ძნელაძე (პირადი ნომერი 61006048994), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
417421/17 2021-09-02 გიორგი ჯელიას (პირადი ნომერი: 01008012397) წარმომადგენელი გიორგი ჭიჭინაძე (პირადი ნომერი: 01001067259) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ ადიკაშვილი (პირადი ნომერი: 12001072457), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
408013/17, 408054/17 2021-08-27 ირმა ანანიძე (პირადი ნომერი 61004022217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბლადაძე (პირადი ნომერი 61004024464), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
409274/17 2021-08-27 სონია ერქომაიშვილი (პირადი ნომერი 33001029006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლიანა რომანაძე (პირადი ნომერი 61004045566), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
412366/17 2021-08-31 თინათინ მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 01001078600) წარმომადგენელი გიორგი მაჭარაშვილი (პირადი ნომერი 01007013205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ღლონტი (პირადი ნომერი 01024005546), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
405874/17 2021-08-26 გურამ ანდრონიკაშვილი (პირადი ნომერი 13001000280) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სოფიო ხაზიური (პირადი ნომერი 13001043017), ნინო სუხიტაშვილი (პირადი ნომერი 20001045787) და ხვიჩა ხაზიური (პირადი ნომერი 13301073630), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
403196/17 2021-08-25 მარგალიტა გომარელი (პირადი ნომერი 01006002969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მციური გომარელი (პირადი ნომერი 57001024122), გივი გომარელი (პირადი ნომერი 57001017663) და პაატა გომარელი (პირადი ნომერი 57001018982), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
405416/17 2021-08-26 ლაშა ლიპარტელიანი (პირადი ნომერი 49001003052) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატო ჩაგანავა (პირადი ნომერი 01019022577), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
408104/17 2021-08-27 ჯამბულ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006051680), დემაგულ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006015945) და ემზარ აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006007760) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გენადი აბაშიძე (პირადი ნომერი 61006049537), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
409099/17 2021-08-27 ცინარი ბიღოიძე (პირადი ნომერი 20001033559) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სიმონი იდოიძე (პირადი ნომერი 08001029459), გრიგოლ ლეკაიძე (პირადი ნომერი 08001007533), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
409318/17 2021-08-27 გულნარა რუაძის (პირადი ნომერი 20001052411) წარმომადგენელი თეა ჩილინდრიშვილი (პირადი ნომერი 20001009051) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიშა იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 08001006578) და მარგალიტა ჭიჭაშვილი (პირადი ნომერი 20001064652), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
405617/17 2021-08-26 ზაირა აგულაშვილი (პირადი ნომერი 36001000548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ მარხვაშვილი (პირადი ნომერი 36001009940), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
407025/17 2021-08-26 ეკატერინე მიქელაძის (პირადი ნომერი 47001009041) წარმომადგენლები ბექა ნემსიწვერიძე (პირადი ნომერი 65002005894) და ვასილ მამულაშვილი (პირადი ნომერი 01024044602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა პარუნაშვილი (პირადი ნომერი 03001000921), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
406520/17 2021-08-26 ალექსანდრა ბიბილეიშვილის (პირადი ნომერი 01012008747) წარმომადგენელი ზურაბ ბეიტრიშვილი (პირადი ნომერი 01024031682) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათია ბეიტრიშვილი (პირადი ნომერი 01024037884), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
406659/17 2021-08-26 ალექსანდრე სიდონაშვილის (პირადი ნომერი 20001060009) წარმომადგენელი ბელა გარსევნიშვილი (პირადი ნომერი 20001009176) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ სიდონაშვილი (პირადი ნომერი 20001019987) და მანანი სიდონაშვილი (პირადი ნომერი 20001044391), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
407027/17 2021-08-26 ცირა ბუძიშვილის (რუსეთის მოქალაქის პასპორტის ნომერი 90 02 233155) წარმომადგენელი ციური ჯეირანაშვილი (პირადი ნომერი 01030001821) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაზა ლომიძე (პირადი ნომერი 57001042613), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
399876/17 2021-08-23 ლევან ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40801042720) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კლარა ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40001011617), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395538/17 2021-08-19 ვიოლეტა მღებრიშვილის (პირადი ნომერი 11001000005) წარმომადგენელი ნინო დადიანი (პირადი ნომერი 11001010934) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატალია მღებრიშვილი (პირადი ნომერი 11001017888), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
404303/17 2021-08-25 იმრან ალიევის (პირადი ნომერი 25001036986) წარმომადგენელი სოინ ალიევი (პირადი ნომერი 25001014772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შირხან მუხტაროვი (პირადი ნომერი 25001043973), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
396768/17 2021-08-20 გოჩა ასპანიძის (პირადი ნომერი 05001001517) წარმომადგენელი იზოლდა ასპანიძე (პირადი ნომერი 11001006278) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ცუცა მაისურაძე (პირადი ნომერი 11001008735), ეთერი ხვედელიძე (პირადი ნომერი 11001005497), ნანა არევაძე (პირადი ნომერი 11001004036), ვახტანგ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01009017776), სამცხეჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
401446/17 2021-08-24 ამირან უძილაურის (პირადი ნომერი 08001032727) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, რკ „კვეტერა“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 424615303), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
399802/17 2021-08-23 თამარ ვარდიაშვილის (პირადი ნომერი 31001031321) და ლელა ვარდიაშვილის (პირადი ნომერი 31001008711) წარმომადგენელი რევაზ თოფჩიშვილი (პირადი ნომერი 01017017388) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურაზ ვარდიაშვილი (პირადი ნომერი 31001001377), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
400515/17 2021-08-23 იაკობ სუჯაშვილის (პირადი ნომერი 44001002362) წარმომადგენელი ლალი ტიკიშვილი (პირადი ნომერი 01024027340) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხათუნა წიკლაური (პირადი ნომერი 44001004210) და ნათელა წიკლაური (პირადი ნომერი 01019060421), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397694/17 2021-08-20 თინათინ გელეიშვილის (პირადი ნომერი 01024058117) წარმომადგენელი ვლადიმერ გაბრიჩიძე (პირადი ნომერი 01005017004) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელენე ფოცხიშვილი (პირადი ნომერი 01024022463), მარიამ ჭელიძე (პირადი ნომერი 01024081826) და მიხეილ ფოცხიშვილი (პირადი ნომერი 01024034756), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
399626/17 2021-08-23 გიორგი ნიშნიანიძე (პირადი ნომერი 01017002651) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი გიორგობიანი (პირადი ნომერი 01023007689), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
401726/17 2021-08-24 ევგენია თავაძე (პირადი ნომერი 01017016881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სერგეი მარიკიანი (პირადი ნომერი 32001008402), გურიის რეგიონულ ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
403190/17 2021-08-25 ზურაბ ხმალაძე (პირადი ნომერი 01012009073) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლევან ჯიყაშვილი (პირადი ნომერი 40001009591), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
391573/17 2021-08-17 შპს „ბაზის ესეტ მენეჯმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205288428) წარმომადგენელი ელდარ მილდიანი (პირადი ნომერი 01010001939) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „პალადი პალასი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205052191), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390123/17 2021-08-16 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია წიქვაძე (პირადი ნომერი 01019004259), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
398640/17 2021-08-23 გულნარა ილაშვილის (პირადი ნომერი 01015003960) წარმომადგენელი ალექსანდრე ამაშუკელი (პირადი ნომერი 01017012397) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირმა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 01015022938), შპს „ტიფლისი 86“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404563487), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397892/17 2021-08-20 მარინე ციხისელის (პირადი ნომერი 01008023437) წარმომადგენელი ნაირა ჯუკაშვილი (პირადი ნომერი 01030052347) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მიხეილ ახვლედიანი (პირადი ნომერი 01024021020) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
400209/17 2021-08-23 ზურაბ ჯიბლაძის (პირადი ნომერი 01008003921) წარმომადგენელი ალექსანდრე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01030001272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტარიელ ჯაბიძე (პირადი ნომერი 01024018377), ზურაბ კაბულაშვილი (პირადი ნომერი 31001040089) და ელეონორა კაბულაშვილის (პირადი ნომერი 31001022719) უფლებამონაცვლე; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395414/17 2021-08-19 თენგიზ ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 01008056489) წარმომადგენელი არჩილ ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 01008011647) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დარეჯან გუგუციძე (პირადი ნომერი 01005008171), მცხეთის სარეგისტრაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
396864/17 2021-08-20 ბესიკ ჩალათაშვილის (პირადი ნომერი 01002016436) წარმომადგენელი ლოლა ტუსაშვილი (პირადი ნომერი 13001013258) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელიზბარ თალაკვაძე (პირადი ნომერი 01017001494) და სს ''ლიბერთი ბანკი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203828304), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
392906/17 2021-08-17 ლუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 31001009709) წარმომადგენელი ალბერტ მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 31001012619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გელა ბურდული (პირადი ნომერი 44001000312), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395421/17 2021-08-19 თემურ ხომასურიძე (პირადი ნომერი 18001025343) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია ბუტიკაშვილი (პირადი ნომერი 01001039913), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393711/17 2021-08-18 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 01001095679) კანონიერი წარმომადგენლის სტელა დოხოლიანის (პირადი ნომერი 01002006622) მინდობილი პირი ნინო ბუხრიკიძე (პირადი ნომერი 59001093770) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინა ჩალაძე (პირადი ნომერი 20001010633) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395574/17 2021-08-19 ტატიანა ლუბიჩის (პირადი ნომერი 01030052992) წარმომადგენელი ასმათი სუმბათაშვილი (პირადი ნომერი 05001000841) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, პაატა ქიქოძე (პირადი ნომერი 01025005368), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
396953/17 2021-08-20 კახაბერ ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001038806) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001010848), ია ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001005673), ლია ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001041067), ჟუჟუნა გაჩლავაშვილი (პირადი ნომერი 31001035296) და შოთა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 31001036422), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393840/17 2021-08-18 ელგუჯა იმერლიშვილის (პირადი ნომერი 20001017727) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჯუმბერ იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 08001008275), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390690/17 (CA0041214776234) 2021-08-16 აქიფ ფაშაევის (პირადი ნომერი 36001034395), ჰაბილ ქაზუმოვისა (პირადი ნომერი 36001031655) და ოქდაი ქაზუმოვის (პირადი ნომერი 36001002914) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელდარ მახმუდოვი (პირადი ნომერი 36001042948), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393595/17 2021-08-18 აკაკი ღოლიჯაშვილი (პირადი ნომერი 35001043200) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაკა სოხაძე-მიქაბერიძე (პირადი ნომერი 35001003013) და მურადი გლურჯიძე (პირადი ნომერი 35001055340), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393613/17 2021-08-18 თამარ სიგუა (პირადი ნომერი 39001041677) და დავით სიგუა (პირადი ნომერი 39001041335) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, თეა აბშილავა (პირადი ნომერი 39001032685), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
395627/17 2021-08-19 ვიოლეტა მღებრიშვილის (პირადი ნომერი 11001000005) წარმომადგენელი ნინო დადიანი (პირადი ნომერი 11001010934) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნატალია მღებრიშვილი (პირადი ნომერი 11001017888), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393690/17 2021-08-18 ნატალია ბრეგვაძე (პირადი ნომერი 43001000503) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაია გიორგაშვილი (პირადი ნომერი 43001012279), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393184/17 2021-08-18 გოდერძი აბრამიშვილის (პირადი ნომერი 01021006844) წარმომადგენელი თეა ტეფნაძე (პირადი ნომერი 01021003359) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზვიად გაბისონია (პირადი ნომერი 01026008225), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
397367/17 2021-08-20 რუსუდან თოფურიას (პირადი ნომერი 01030016338) წარმომადგენელი ფახრად ოსმანოვი (პირადი ნომერი 12001005207) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ''საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია'' (საიდენტიფიკაციო კოდი: 230866783), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
389981/17 2021-08-16 ევგენია თავაძე (პირადი ნომერი 01017016881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა ბუთხაშვილი (პირადი ნომერი 01008060171), ილია თავაძე (პირადი ნომერი 01008008152) და ილია თავაძე (პირადი ნომერი 01017007597), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
392509/17 2021-08-17 თამარ გრძელიძის (პირადი ნომერი 01018000511) წარმომადგენელი ნათია გოგაძე (პირადი ნომერი 01007013631) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ''ჰეფი ჰოლიდეის'' (საიდენტიფიკაციო კოდი: 406283560), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
390681/17 2021-08-16 უსუფ ალაზოვის (პირადი ნომერი 36001045587), სოინალი გასანოვისა (პირადი ნომერი 36001030722) და ალაზ აღაბალი ოღლის (პირადი ნომერი 36001009073) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თელმან ნასიბოვი (პირადი ნომერი 36001003926); ალიმ მირზალიევი (პირადი ნომერი 36001001836); ალმაზხან მამედოვი (პირადი ნომერი 36001048469), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
377640/17 2021-08-06 შპს ''საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230866783) დირექტორი მალხაზ იასეშვილი (პირადი ნომერი 35001008649) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სს ''თიბისი ბანკი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შპს ''მტკვარი ენერჯი'' (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202066726), შპს ''საქნახშირი'' (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230868120), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145584/17 2021-03-26 ავთანდილ დარჩია (პირადი ნომერი 26001000100) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანული ბურდილაძე (პირადი ნომერი 26001000101), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები