ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
168673/17 2021-04-06 ლილი შავლიაშვილის (პირადი ნომერი 13001025639) წარმომადგენელი ლეილა ოქროპირიძე (პირადი ნომერი 01027028982) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შორენა მახარაშვილი (პირადი ნომერი 13001013680), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
154043/17 2021-03-30 დიანა ბალაბანიდუს (საიდენტიფიკაციო ნომერი C/N X 240583) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ანგელინა გუგულაშვილი (პირადი ნომერი 24001003207), არედი ბალაბანოვი (პირადი ნომერი 59001062667), როლანდ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001044426) და გორის მუნიციპალიტეტის მერია, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
165465/17 2021-04-05 ვასილ პოპოვის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 04 04 182778) წარმომადგენელი მურმან მეფარიძე (პირადი ნომერი 01032001318) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანი მელიქიძე (პირადი ნომერი 11001016356), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
162939/17 2021-04-02 გრიშა ბაზუაშვილის (პირადი ნომერი 06001001603) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ჯიჯიელ გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405201473), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103605/17 2021-03-05 ლიანა შეყელაძის (პირადი ნომერი 01030040323) წარმომადგენელი ალექსი გაბუნია (პირადი ნომერი 01011018518), სოფიკო მახარაძე (პირადი ნომერი 01030050940) და ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 15 აპრილს 14:00 საათზე
156999/17 2021-03-31 ნათელა ყარაულაშვილის (პირადი ნომერი 20001022291) წარმომადგენელი თეა ჩილინდრიშვილი (პირადი ნომერი 20001009051) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ფირმა გოლიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 231165832) დირექტორი ნათელა ყარაულაშვილი (პირადი ნომერი 20001022291) და სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
161965/17 2021-04-02 რამიზ შიშნიაშვილი (პირადი ნომერი 01001017327) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მერი შიშნიაშვილი (პირადი ნომერი 13001034562) და ააიპ „ხელი ხელის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 427716037) წარმომადგენელი - თამარ შიშნიაშვილი, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
152408/17 2021-03-30 ნიკო გერლიანის (პირადი ნომერი 22001021378) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვაჟა ბექაური (პირადი ნომერი: 220010143000), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
156324/17 2021-03-31 ომარ ბულაშვილის (პირადი ნომერი 12001065585) წარმომადგენელი თომა ბულაშვილი (პირადი ნომერი 12001065417) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი ბულაშვილი (პირადი ნომერი 44001000218), ნანა ბულაშვილი (პირადი ნომერი 44001005082) და ლია მიქაძე (პირადი ნომერი 01019041502), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, ყაზბეგის სარეგისტრაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
152408/17 2021-03-30 სოსო აფრასიძის (პირადი ნომერი 01028007654) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვაჟა ბექაური (პირადი ნომერი: 220010143000), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117600/17 2021-03-15 მაყვალა კახაძე (პირადი ნომერი 01017012403) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მაყვალა კახაძე (პირადი ნომერი 01017012403), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2021 წლის 6 აპრილს, 15:00 საათზე
158026/17 (CA0041211806629) 2021-04-01 ზვიად ხორგუაშვილის (პირადი ნომერი 59001005845) წარმომადგენელი ზურაბ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001013409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო შავშიშვილი (პირადი ნომერი 59001016227), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
163293/17 2021-04-02 ლუდმილა ბაბაევას (პირადი ნომერი 15001007734) წარმომადგენელი ნატელა გუსეინოვა (პირადი ნომერი 28901132686) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რამის ალიევი (პირადი ნომერი 15001017395), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
161286/17 2021-04-02 დავით მღებრიშვილის (პირადი ნომერი 31001019610) და თადაოზ ფხაკაძის (პირადი ნომერი 01024031265) წარმომადგენელი ნათია ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01012019616) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კრისტინა მაღლაფერიძე (პირადი ნომერი 60002000174), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
158128/17 2021-04-01 მერაბ ბურნაძე (პირადი ნომერი 01011034986) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ავთანდილ ბურნაძე (პირადი ნომერი 20001012131) და ალექსანდრე ბურნაძე (პირადი ნომერი 20001005683), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
150210/17 2021-03-29 იოსებ ბარნაბიშვილი (პირადი ნომერი 01027003159) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან გივიშვილი (პირადი ნომერი 40001021932), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
154227/17 2021-03-30 გულადი ბერიძის (პირადი ნომერი: 61006028604) წარმომადგენელი შოთა ჯიბლაძე (პირადი ნომერი: 61003001504) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზურაბ ბერიძე (პირადი ნომერი 61006028619) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
152841/17 (CA0041211761124) 2021-03-30 დავით ჩომახიძე (პირადი ნომერი 01024003867) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაალ ჩომახიძე (პირადი ნომერი 01024016546), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
157318/17 2021-03-31 თეიმურაზ ჭიჭინაძის (პირადი ნომერი 01008002879) წარმომადგენელი მერაბ ნადირაძე (პირადი ნომერი 01003003055) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამუკა ხაბარელი (პირადი ნომერი 01008018551), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
158715/17 2021-04-01 ხარება კოშაძე (პირადი ნომერი 31001049036) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხათუნა კოშაძე (პირადი ნომერი 01019053873), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137724/17 2021-03-23 ელგუჯა ჯაყელი (პირადი ნომერი 26001021125) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა მუკბანიანი (პირადი ნომერი 33001075475), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
162322/17 2021-04-02 სვეტლანა ჯიჯიეშვილი (პირადი ნომერი 26001008318) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა ვოინაროვი (პირადი ნომერი 26001003414), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145568/17 2021-03-26 მაია ახალაძე (პირადი ნომერი 53001021027) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეონა სიმსივე (პირადი ნომერი 53001022713), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
158437/17 2021-04-01 ნადეჟდა ქელეხსაშვილი (პირადი ნომერი 43001016144) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კობა ტაბატაძე (პირადი ნომერი 57001008897), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
152216/17 2021-03-30 ბეჟან ვაჩეიშვილი (პირადი ნომერი 33001036499) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამია გოგიტიძე (პირადი ნომერი 61004049323), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145621/17 2021-03-26 გოჩა დავითაძე (პირადი ნომერი 61004022609) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თემურ ოქროპირიძე (პირადი ნომერი 33001054507), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
148207/17 2021-03-26 კობა კვაჭანტირაძე (პირადი ნომერი 01011009016) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალერიან კვაჭანტირაძე (პირადი ნომერი 01011013949), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
151025/17 2021-03-29 მაყვალა ლომიძე (პირადი ნომერი 01016006790) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანული ლომიძე (პირადი ნომერი 01016001734), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
152847/17 2021-03-30 დარეჯან გაბუნიას (პირადი ნომერი 01011018969) წარმომადგენელი გიორგი გოგოხია (პირადი ნომერი 01011048121) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146155/17 2021-03-26 ლალი სუთიძის (პირადი ნომერი 01011005820) წარმომადგენელი მარინე ტლაშაძე (პირადი ნომერი 01013007590) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკატერინე გულბათაშვილი (პირადი ნომერი 01019023885), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146182/17 2021-03-26 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ჭავჭავაძის გამზირი №37“-ის წარმომადგენელი გურამ გიგაური (პირადი ნომერი 01010004467) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ამხანაგობა „პალადი იმპერიალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205212599) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
150268/17 2021-03-29 მურაზ ფარმანიანის (პირადი ნომერი 01027063690) წარმომადგენელი მაია გოგოტიშვილი (პირადი ნომერი 01015008957) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სიმონ გამრეკელაშვილი (პირადი ნომერი 01032004290), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
148064/17 2021-03-26 ავთანდილ ვახტანგიშვილი (პირადი ნომერი 07001000702) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზოია მურმანიშვილი (პირადი ნომერი 07001000306), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
623917/17 2018-11-19 თენგიზ ძამსაშვილის (პირადი ნომერი 13001003515) უფლებამონაცვლე გიორგი ძამსაშვილი (პირადი ნომერი 35001057580) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ილია დევდარიძე (პირადი ნომერი 13001047903), მარიამ დევდარიძე (პირადი ნომერი 13001049438), თამარ დევდარიძე (პირადი ნომერი 13001055136), ლელა დევდარიძე (პირადი ნომერი 13001057945) და მაკა დევდარიძე (პირადი ნომერი 40001031417), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142447/17 2021-03-25 იოსებ ალავიძის (პირადი ნომერი 65002000341) წარმომადგენელი ეკატერინე დევდარიანი (პირადი ნომერი 09001002928) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და ხვიჩა პარკაული (პირადი ნომერი 31001010605), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146380/17 (CA0041211681630) 2021-03-26 ზურაბ წვერიკმაზაშვილი (პირადი ნომერი 01011004814) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,გრინ დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204452412), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122627/17 2021-03-16 გრიგოლ გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001018184) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკა გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001017882), ზაზა გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001003497), კორნელი გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001020027), მიხეილ გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001019222), მამუკა კირთაძე (პირადი ნომერი 03001019528) და შოთა ქომეთიანი (პირადი ნომერი 03001013213), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2021 წლის 8 აპრილს 16:00 საათზე
133661/17 2021-03-22 ხატია ქაჯაიას (პირადი ნომერი 01027058427) წარმომადგენელი ნანი წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 01013016772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ამხანაგობა „საბურთალო № 51“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205297230), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
144021/17 2021-03-25 მამია გოგიტიძე (პირადი ნომერი 61004038786) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვახტანგ მამინაშვილი (პირადი ნომერი 33001015095), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142274/17 2021-03-25 ანზორ გიგინეიშვილი (პირადი ნომერი 33001032041) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გელა გიგინეიშვილი (პირადი ნომერი 62001026173), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124422/17 2021-03-17 სულიკო მჟავანაძე (პირადი ნომერი 61004055393) და ზაზა მჟავანაძე (პირადი ნომერი 61004000721) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, კახა კუპრაძე (პირადი ნომერი 33001060595), გურიის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2021 წლის 8 აპრილს 13:00 საათზე
145466/17 2021-03-26 მინდია ბლადაძის (პირადი ნომერი 61004003666) წარმომადგენელი თინა იმნაძე (პირადი ნომერი 61001011457) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დათო ბლადაძე (პირადი ნომერი 61004052328) და ზურაბ ნიჟარაძე (პირადი ნომერი 61004001344), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145656/17 2021-03-26 ზურაბ ბლადაძე (პირადი ნომერი 61004044900) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამია გოგიტიძე (პირადი ნომერი 61004049323) და ბეჟან ვაჩეიშვილი (პირადი ნომერი 33001036499), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139920/17 2021-03-24 შოთა გუნთაიშვილი (პირადი ნომერი 33001042368) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიზო კვანტალიანი (პირადი ნომერი 37001012401) და ტარიელ ნიკოლაშვილი (პირადი ნომერი 33001017138), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145460/17 2021-03-26 დათო ბლადაძის (პირადი ნომერი 61004052328) წარმომადგენელი თინა იმნაძე (პირადი ნომერი 61001011457) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზურაბ ნიჟარაძე (პირადი ნომერი 61004001344), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
133226/17 2021-03-22 შალვა გოგილაშვილის (პირადი ნომერი 01006013812) წარმომადგენელი იოსებ მიგრიაული (პირადი ნომერი 24001029618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შალვა დაბრუნდაშვილი (პირადი ნომერი 01019017444), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
134289/17 2021-03-22 შპს „Royal club Punjab“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400053909) წარმომადგენელი რავნეეტ სინგ კანგ (პირადი ნომერი 01291004147) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნოდარ ტურაშვილი (პირადი ნომერი 40001029625), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
65084/17 2021-02-15 თინათინ დარჩიას (პირადი ნომერი 47001044665) წარმომადგენელი მიხეილ რამიშვილი (პირადი ნომერი 01008007432) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო ჩიჩხაშვილი (პირადი ნომერი 47001005492) და სს ,,საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2021 წლის პირველ აპრილს, 15:00 საათზე
140119/17 2021-03-24 თინათინ ლუხუტაშვილის (პირადი ნომერი 60003004454) წარმომადგენელი თამაზი დვალიშვილი (პირადი ნომერი 60001150727) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ემზარი სოხაძე (პირადი ნომერი 04001004172), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137797/17 2021-03-23 თამაზ ელიაძე (პირადი ნომერი 61004003447) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მუხრან ელიაძე (პირადი ნომერი 61004004827) და რუსუდან ელიაძე (პირადი ნომერი 61004014458), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
138345/17 2021-03-23 ჟუჟუნა გოგილაშვილის (პირადი ნომერი 13001028689) წარმომადგენელი დალი გოგილაშვილი (პირადი ნომერი 35001091092) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მირიან ოქროშიაშვილი (პირადი ნომერი 59001009362), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
140576/17 2021-03-24 მალხაზ კალანდარიშვილი (პირადი ნომერი 61004030947) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა წულუკიძე (პირადი ნომერი 33001070806), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137896/17 2021-03-23 რუსუდან ელიაძე (პირადი ნომერი 61004014458) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მუხრან ელიაძე (პირადი ნომერი 61004004827) და ირმა მახარაძე (პირადი ნომერი 61004053220), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
141408/17 2021-03-24 თამარ ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 40001013997) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათია ელიზბარაშვილი (პირადი ნომერი 40001002996), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
136494/17 2021-03-23 ზურაბ ნიჟარაძე (პირადი ნომერი 61004001344) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მინდია ბლადაძე (პირადი ნომერი 61004003666), მალხაზ გირკელიძე (პირადი ნომერი 61004017715) და დათო ბლადაძე (პირადი ნომერი 61004052328), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
109914/17 2021-03-10 რატი დურგლიშვილი (პირადი ნომერი 01001018845) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ამხანაგაობა „ყიფშიძის ქუჩა №17“-ს დამფუძნებელი პარტნიორები დავით მაყაშვილი (პირადი ნომერი 01007000520) და ჯემალ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 01020004896), ზაალ კაპანაძე (პირადი ნომერი 01010007639), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2021 წლის 6 აპრილს 12:00 საათზე
108422/17 2021-03-09 შპს BD Development-ის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404390967) წარმომადგენელი თეა ლალიაშვილი (პირადი ნომერი 01009002890) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ფელიქს გოგილავა (პირადი ნომერი 01017019496), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
133154/17 2021-03-22 დავით ჟუჟუნაშვილი (პირადი ნომერი 40001005652) წარმომადგენელი სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ჟიული ჟუჟუნაშვილი (პირადი ნომერი 40001028832) და ციური ჟუჟუნაშვილი (პირადი ნომერი 40001018247), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
107091/17 2021-03-09 ისუფ სოლომონიძე (პირადი ნომერი 61009000160) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დურმიშხან სოლომონიძე (პირადი ნომერი 61009000127), მაია ბარამიძე (პირადი ნომერი 61009001564), მეგი სოლომონიძე (პირადი ნომერი 61009033402), საბა სოლომონიძე (პირადი ნომერი 61309035065) და აჭარის რეგიონული ოფისის წარმომადგენელი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 05 აპრილს 13:00 საათზე
132940/17 და 134043/17 2021-03-22 მილდა მიხელიძე (პირადი ნომერი 01021010463) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხვიჩა ხვედელიძე (პირადი ნომერი 25001041674), ნანა ხვედელიძე (პირადი ნომერი 25001024370) და ჟუჟუნა ხვედელიძე (პირადი ნომერი 25001041675), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
132940/17 და 134043/17 2021-03-22 მილდა მიხელიძე (პირადი ნომერი 01021010463) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხვიჩა ხვედელიძე (პირადი ნომერი 25001041674), ნანა ხვედელიძე (პირადი ნომერი 25001024370) და ჟუჟუნა ხვედელიძე (პირადი ნომერი 25001041675), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137113/17 2021-03-23 ნაირა იაშაღაშვილი (პირადი ნომერი 01025019016) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალერი ვადაჭკორია (პირადი ნომერი 12001053713), გიორგი ვადაჭკორია (პირადი ნომერი 01017043384), ლიზა ვადაჭკორია (პირადი ნომერი 01017040101) და მაია მელიქიშვილი (პირადი ნომერი 12001044411), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
131138/17 2021-03-19 ციური გოგოჭურის (პირადი ნომერი 12001075490) წარმომადგენელი ამირან გოგოჭური (პირადი ნომერი 16001023744) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო ალელიშვილი (პირადი ნომერი 12501103438), მერაბ ალელიშვილი (პირადი ნომერი 12001032534), დავით ალელიშვილი (პირადი ნომერი 12001091137), ეკატერინე ალელიშვილი (პირადი ნომერი 12601103351) და ნანა ალელიშვილი (პირადი ნომერი 12001076162), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
130011/17 2021-03-19 გიორგი კალანდაძე (პირადი ნომერი 33001016943) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კახა კალანდაძე (პირადი ნომერი 01012006492), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127282/17 2021-03-18 ა(ა)იპ „საქართველოს უსინათლოთა კავშირი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206070222) თავმჯდომარე რევაზ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01012015703) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნარგიზა ლელაშვილი (პირადი ნომერი 01015012173), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
132084/17 2021-03-19 მზია ქილიფთარი (პირადი ნომერი 33101083086) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თენგიზ გარაყანიძე (პირადი ნომერი 33001024488), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117608/17 2021-03-15 ზურაბ ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01001016691) წარმომადგენელი ზურაბ რამიშვილი (პირადი ნომერი 43001030811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თენგიზ მამისმედიშვილი (პირადი ნომერი 36001002568), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
132974/17 2021-03-22 დავით კვარაცხელია (პირადი ნომერი 33001000405) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სერგი თვალაბეიშვილი (პირადი ნომერი 33001015744), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127764/17 2021-03-18 მარინე მამაიაშვილი (პირადი ნომერი 40001021731) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი „იავნანა“, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114774/17 2021-03-12 რაულ სალუქვაძე (პირადი ნომერი 61004002718) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მზია ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 33001039899), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122924/17 2021-03-16 სონია ერქომაიშვილი (პირადი ნომერი 33001029006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლიანა რომანაძე (პირადი ნომერი 61004045566), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121769/17 2021-03-16 ირინა დალალიშვილისა (პირადი ნომერი 11001026008) და თინა ლაცაბიძის (პირადი ნომერი 11001003762) წარმომადგენელი ქეთევან ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01024078490) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვიქტორია გავვა (პირადი ნომერი 01026002731) და სს „ენერგო-პრო-ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205169066), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127080/17 2021-03-18 ჯუმალ ალიევი (პირადი ნომერი 25001013786) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გამზა ქაზუმოვა (პირადი ნომერი 25001017261), ელვარ ალიევი (დაბადების თარიღი: 31.05.1994; პასპორტის ნომერი: 8104333), ელნურ ალიევი (დაბადების თარიღი: 23/03/1996; პასპორტის ნომერი: 09222618) და იმრან ალიევი (პირადი ნომერი 25001036986), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127080/17 2021-03-18 ზაალ ალიევი (პირადი ნომერი 25001008475) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გამზა ქაზუმოვა (პირადი ნომერი 25001017261), ელვარ ალიევი (დაბადების თარიღი: 31.05.1994; პასპორტის ნომერი: 8104333), ელნურ ალიევი (დაბადების თარიღი: 23/03/1996; პასპორტის ნომერი: 09222618) და იმრან ალიევი (პირადი ნომერი 25001036986), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
118186/17 2021-03-15 სოინალ გასანოვის (პირადი ნომერი 36001030722) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზიადინ მახმად ოღლი (პირადი ნომერი 36001007168), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122627/17 2021-03-16 გრიგოლ გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001018184) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ეკა გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001017882), ზაზა გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001003497), კორნელი გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001020027), მიხეილ გახოკიძე (პირადი ნომერი 03001019222), მამუკა კირთაძე (პირადი ნომერი 03001019528) და შოთა ქომეთიანი (პირადი ნომერი 03001013213), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121770/17 2021-03-16 ირინე საგანელიძე (პირადი ნომერი 01008000372) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამაზ შათირიშვილი (პირადი ნომერი 35001008570), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124667/17 2021-03-17 დიმიტრი კარიბოვი (პირადი ნომერი 01007004852) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ვალეხ ნასიბოვი (პირადი ნომერი 10001012268) და მიხეილ მახათაძე (პირადი ნომერი 01026007757), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119714/17 2021-03-15 თამარ აფციაურის (პირადი ნომერი 01002010386) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) და ნიკოლოზ კოზმანაშვილის (პირადი ნომერი 01008052938) კანონისმიერი წარმომადგენელი ელენე ლეჟავა (პირადი ნომერი 01030024745) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, თამარ აფციაური (პირადი ნომერი 01002010386), ნიკოლოზ კოზმანაშვილი (პირადი ნომერი 01008052938) ან/და მისი კანონისმიერი წარმომადგენელი ალექსანდრე კოზმანაშვილი (პირადი ნომერი 01005001135), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
125061/17 2021-03-17 ალექსანდრ სტეფანიანის (პირადი ნომერი 22001018220) წარმომადგენელი ელზა ლუქუნიძე (პირადი ნომერი 28001073901) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნარინე მაზმანიანი (პირადი ნომერი 22001012867), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127735/17 2021-03-18 ზაურ გასანოვი (პირადი ნომერი 01018003938) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თეიმურ მოჰამადალი (პასპორტის ნომერი X47808486), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124422/17 2021-03-17 სულიკო მჟავანაძე (პირადი ნომერი 61004055393) და ზაზა მჟავანაძე (პირადი ნომერი 61004000721) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, კახა კუპრაძე (პირადი ნომერი 33001060595), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121164/17 2021-03-16 ლიანა ვასაძე (პირადი ნომერი 33001059761) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზურაბ სალუქვაძე (პირადი ნომერი 33001023122), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
129084/17 2021-03-18 შალვა კიტია (პირადი ნომერი 61003001316) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, საბა ჩხარტიშვილი (პირადი ნომერი 33001080038), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124488/17 2021-03-17 სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204995176) წარმომადგენელი ამირან გაგნიძე (პირადი ნომერი 01008016752) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რამაზ მიქელაძე (პირადი ნომერი 61010004171), ნინო მიქელაძე (პირადი ნომერი 61010002949), მინდია მიქელაძე (პირადი ნომერი 61010017946) და მანუჩარ მიქელაძე (პირადი ნომერი 61010017056), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121221/17 2021-03-16 ავთანდილ ნაგერვაძის (პირადი ნომერი 61006001334) წარმომადგენელი მანუჩარ მამულაძე (პირადი ნომერი 61002020724) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათელა კახიძის (პირადი ნომერი 61006016165) წარმომადგენელი ნუნუ კახიძე (პირადი ნომერი 61006013383), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
120987/17 2021-03-16 კობა კობაძე (პირადი ნომერი 25001006323) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ მუმლაძე (პირადი ნომერი 25001019877) და ელისო სამხარაძე (პირადი ნომერი 25001033694), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
123226/17 2021-03-16 ბმა ,,იყალთო’’-ს წარმომადგენელი ელენე ქიშმარია (პირადი ნომერი 01008055972) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზაზა ხატიაშვილი (პირადი ნომერი 01005008699) და მარინა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01009010468), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
123899/17 2021-03-17 გულნაზი თოიძის (პირადი ნომერი 33001019985) წარმომადგენელი ლევან ბურჭულაძე (პირადი ნომერი 33001019416) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შალვა ბურჭულაძე (პირადი ნომერი 61001020327), პაატა ბურჭულაძე (პირადი ნომერი 33001004210) და ვლადიმერ ბურჭულაძე (პირადი ნომერი 33001019845), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
120320/17 2021-03-15 მიხეილ გელაძე (პირადი ნომერი 61005000107) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ატლანტიკ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445590021), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122395/17 2021-03-16 ვაჟა გველუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005023364) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ილია ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001005979), მედეა ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001004196), ნატა ხოსიტაშვილი (პირადი ნომერი 13001047352), ჟანა ოსიაშვილი(პირადი ნომერი 13001064486), სოფიო ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001008054) და ციალა ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001056860), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121983/17 2021-03-16 რუსუდან ყიფიანი (პირადი ნომერი 04001004380) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნათელა ჩხიკვაძე (პირადი ნომერი 35001094268) და ლევან ჯოხაძე (პირადი ნომერი 35001067664), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117561/17 2021-03-15 ეკატერინე ანთია (პირადი ნომერი 01029015684) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა შაქარიშვილი (პირადი ნომერი 61004022366), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114478/17 2021-03-12 ნინო გაფრინდაშვილი (პირადი ნომერი 10001026714) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მალხაზ ხეჩუაშვილი (პირადი ნომერი: 10001063157), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117902/17 2021-03-15 ნუგზარ გოგიტიძე (პირადი ნომერი 61004008008) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლიდა მხატვარი (პირადი ნომერი 33001071948), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114610/17 2021-03-12 ირინე გელაზარიშვილი (პირადი ნომერი 01008005358) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლია ჭიპაშვილი (პირადი ნომერი 01008022727), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122985/17 2021-02-16 არჩილი ბედიანაშვილის (პირადი ნომერი 12001095509) წარმომადგენელი ლია დორეული (პირადი ნომერი 35001050009) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი იმედაშვილი (პირადი ნომერი 12001019590), მზია იმედაშვილი (პირადი ნომერი 12001073082), მერაბ იმედაშვილი (პირადი ნომერი 12001006367) და ნატო იმედაშვილი (პირადი ნომერი 12001035588), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114949/17 2021-03-12 მანია თიბილოვის (პირადი ნომერი 01019020691) წარმომადგენელი ირმა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 25001006698) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ზიტა თიბილოვა (პასპორტის ნომერი 4600604818), გოჩა თიბილოვი (პირადი ნომერი 01019020704), ეკატერინა თიბილოვა (პასპორტის ნომერი 9001133101), იურიკ თიბილოვი (პასპორტის ნომერი 728171844) და ვალერი თიბილოვი (პირადი ნომერი 35001099439), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116278/17 2021-03-12 თეონა კილაძე (პირადი ნომერი 26001031813) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოჩა სიხარულიძე (პირადი ნომერი 61003005195), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116321/17 2021-03-12 მედეა ბურჭულაძის (პირადი ნომერი 01019046453) წარმომადგენელი კახა ჩავლეშვილი (პირადი ნომერი 33001017758) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ ბურჭულაძე (პირადი ნომერი: 33001025257), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
118201/17 2021-03-15 მახმად მამედოვის (პირადი ნომერი 36001005240) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რამინ მამედოვი (პირადი ნომერი 36001002693) და სს „ლიბერთი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203828304), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
118054/17 2021-03-15 აქიფ ფაშაევის (პირადი ნომერი 36001034395) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ელდარ მახმუდოვი (პირადი ნომერი 36001042948), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
112700/17 2021-03-11 კახი მეხრიშვილი (პირადი ნომერი 01030006616) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „ამერიკან ზირო პოინთის“ დირექტორები - აიმან ფავზი აბდელ-ფათთაჰ მიშეჰს (პასპორტის ნომერი - 9681013537) და აიმად მოჰ'დ ჰასან ალჰასანათას (პასპორტის ნომერი - 9661034378), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115026/17 2021-03-12 ბესიკ ანანიძე (პირადი ნომერი 61004004839) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ივანე მამაკაიშვილი (პირადი ნომერი 33001062223) და ნანა ტიკარაძე (პირადი ნომერი 33001027257), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
109343/17 2021-03-10 შპს ,,დეილის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 406088638) წარმომადგენელი დავით მუმლაძე (პირადი ნომერი 47001025118) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გივი ნიჟარაძე (პირადი ნომერი 61004054466), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116856/17 2021-03-12 ხათუნა ინაური (პირადი ნომერი 01008005077) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ მელიქიშვილი (პირადი ნომერი 01009014274); მაია მელიქიშვილი (პირადი ნომერი 12001044411) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
112631/17 2021-03-11 ბადრი მაჭარაშვილი (პირადი ნომერი 01011048265) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ირინა კასინოვი (პირადი ნომერი 01811104838), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
113353/17 2021-03-11 გრიგოლ ფაიქიძე (პირადი ნომერი 60001014129) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნანა გიგაური (პირადი ნომერი 60002007049), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
110951/17 2021-03-10 ზაქარია ვატიტაძე (პირადი ნომერი 59002002325) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გოდერძი სოსიაშვილი (პირადი ნომერი 59001109275), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115383/17 2021-03-12 გივი მახიტაშვილის (პირადი ნომერი 20001003164) წარმომადგენელი ირმა ქავთარაშვილი (პირადი ნომერი 20001025953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გიორგი მწყერაძე (პირადი ნომერი 20001066146) და დავით მახიტაშვილი (პირადი ნომერი 20001069861), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
112634/17 2021-03-11 ნათია ქემერტელიძე (პირადი ნომერი 33001067112) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ხათუ შევარდნაძე (პირადი ნომერი 33001037849), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
65084/17 2021-02-15 თინათინ დარჩიას (პირადი ნომერი 47001044665) წარმომადგენელი მიხეილ რამიშვილი (პირადი ნომერი 01008007432) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო ჩიჩხაშვილი (პირადი ნომერი 47001005492) და სს ,,საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელება, რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერება, დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
109464/17 2021-03-10 ქეთევან ზუმბაძე (პირადი ნომერი 01001032764) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ოთარ თაბუკაშვილი (პირადი ნომერი 56001005310), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
110023/17 2021-03-10 ალექსანდრე მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 40001026932) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლევან ხიზანიშვილი (პირადი ნომერი 40001015918) და თამარ ხიზანაშვილი (პირადი ნომერი 40001019394), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103605/17 2021-03-05 ლიანა შეყელაძის (პირადი ნომერი 01030040323) წარმომადგენელი ალექსი გაბუნია (პირადი ნომერი 01011018518) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სოფიკო მახარაძე (პირადი ნომერი 01030050940), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94628/17 2021-03-01 ელვირა მალიაროვას (პასპორტის ნომერი 527996481) წარმომადგენელი არტურ აგამიანი (პირადი ნომერი 01012008254) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ შარიქაძე (პირადი ნომერი 11001005869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
98230 (საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების ნომერი) 2021-03-09 ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი, გურამ ქალდანი (პირადი ნომერი 10001045898), თამარ ქალდანი (პირადი ნომერი 10001071092), ლელა გულედანი (პირადი ნომერი 10001039674), შავლეგ ქალდანი (პირადი ნომერი 10001071090) დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
98853/17 2021-03-02 თინათინ ჭელიძის (პირადი ნომერი 01750033866) კანონიერი წარმომადგენელი რუსუდან ნადარეიშვილი (პირადი ნომერი 01001061789) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლელი ჭელიძე (პირადი ნომერი 01024039836), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
91586/17 2021-02-26 ვარაზდატ თევანიანი (პირადი ნომერი 32001005732) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, არარატ ისოიანი (პირადი ნომერი 32001001008), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83882/17 2021-02-23 შპს „ჯიი XXI” (საიდენტიფიკაციო კოდი 445389017) წარმომადგენელი მინურ ტუნაძე (პირადი ნომერი 61009004834) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ტეტიანა დრემლიუჟენკო (პასპორტის ნომერი FB401032), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
66264/17 2021-02-15 ივანე პეტრიაშვილი (პირადი ნომერი 36001024973) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ალა პოპოვი (პირადი ნომერი 01011009009), ზინა ბაქანიძე (პირადი ნომერი 01005021032), ინგა ოგანეზოვა (პირადი ნომერი 01017012050), ირაკლი რევაზიშვილი (პირადი ნომერი 01024087167), ირინა ნიკოლაძე (პირადი ნომერი 13001012279), კარენ დავიდოვი (პირადი ნომერი 01012005722), ლიანა კაპანიანი (პირადი ნომერი 01011046397), მაგდანნა ოვაკიმიანი (პასპორტის ნომერი 75 0127586), მარია ოვაკიმიანი (პასპორტის ნომერი 71 3811987), მერი ასოევა (პირადი ნომერი 01013025847), სს „კრედო ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869) და პავლე ტიკარაძე (პირადი ნომერი 26001024123), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
69576/17 2021-02-16 სოფიო ლორთქიფანიძის (პირადი ნომერი 61004015242) წარმომადგენელი რაჟდენ ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 02001009142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს ,,ქობულეთის სავაჭრო ცენტრი ოქროს არწივი’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 246995630), მალხაზ რომანაძე (პირადი ნომერი 61001061951) და მარიამ რომანაძე (პირადი ნომერი 61904078982), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
71869/17 2021-02-17 იური მათიაშვილის (პასპორტის ნომერი L1TV88HCJ) წარმომადგენელი თეიმურაზ ფირალიშვილი (პირადი ნომერი 01024007835) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, რამაზ მღებრიშვილი (პირადი ნომერი 43001003737), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
65084/17 2021-02-15 თინათინ დარჩიას (პირადი ნომერი 47001044665) წარმომადგენელი მიხეილ რამიშვილი (პირადი ნომერი 01008007432) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ნინო ჩიჩხაშვილი (პირადი ნომერი 47001005492), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
58534/17 2021-02-10 ელიზავეტა ბლუდოვას (პირადი ნომერი 15001011797) წარმომადგენლები მამუკა იაშვილი (პირადი ნომერი 01001040721) და ფრიდონ სიხუაშვილი (პირადი ნომერი 33001014049) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ირაკლი დევნოზაშვილი და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
52388/17 2021-02-08 შპს „გაზ-ენერჯის“ (პირადი ნომერი 205242245) წარმომადგენელი სოფიო ჯოხაძე (პირადი ნომერი 01019019559) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, შპს „გრინ გაზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402145433), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შპს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202886010) და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
7213/17 2021-01-13 შპს „ჯორჯიან პროდაქტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405070676) წარმომადგენელი გივი პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01017026275) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, სსიპ - შემოსავლების სამსახური და ავი მილერი (პასპორტის ნომერი: 0-1443845-1), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები