ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
1978 წარმატებულად დასრულებული სანოტარო მედიაცია
„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი 2016 წლის პირველი აგვისტოდან ამოქმედდა. აღნიშული კანონი უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივებასა და მოქალაქეთა ქონებრივი უფლებების დაცვას ითვალისწინებს. ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი ნოტარიუსებიც. ქონების რეგისტრაციისას საკუთრებაზე წარმოშობილი დავების მოსაგვარებლად მოქალაქეებს შეუძლიათ, მედიატორ ნოტარიუსებს მიმართონ. აღნიშნული სანოტარო სერვისი უფასოა და მხარეებს მნიშვნელოვნად უმარტივებს დავების მოგვარების პროცესს.
რეფორმის ფარგლებში წარმატებულად დასრულებული სარეგისტრაციო განცხადებები

სტატისტიკა თარიღის მიხედვით