ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს

21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უერთდება სოლიდარობის გლობალურ აქციას. „ჩვენ ვირჩევთ თანასწორობას, დაცულ უფლებებს და ოჯახის თანადგომას“.